Pro Dive Chorvátsko 
 

Strata masky

                                                                                                                         Pridané 20.1.2011

 

 

Ruku na srdce – kedy si naposledy trénoval vylievanie masky ? Od ukončenia základného kurzu ? A kedy si si naposledy skúšal dýchanie bez masky ?

Každý potápač vie, že masku potrebujeme k ostrému videniu pod vodou. Vzduchová vrstva, ktorá pred našim okom vznikne po jej nasadení nám umožňuje jasne (aj keď trochu skreslene) vnímať svet pod vodnou hladinou – čím sa napĺňa podstata potápania.

K maske sa chováme často veľmi macošsky. Hádžeme ju bez ochrany na dno nášho potápačského vaku, neumývame ju pravidelne od soli ani ju nekonzervujeme na zimu. A pri tom ide o jednu z najdôležitejších súčastí výstroja. Obzvlášť intenzívne túto skutočnosť precítime v prípade, keď o ňu pod vodou nečakane prídeme....


Príčiny straty masky

Najčastejším dôvodom straty masky býva vydarený kop niektorého z tvojich potápačských partnerov. Inou príčinou môže byť poškodenie lícnice o ostrý predmet alebo pretrhnutie upínacieho remienku. Menej vyskytujúcou sa situáciou je zlyhanie pracky remienka či rozbitie zorníka masky.


Stop – zastav paniku!

Prvým a najpodstatnejším opatrením po náhlej strate masky je zastavenie prípadne sa rozvíjajúcej paniky. Pochopiteľne ľahšie sa o tomto teoretizuje za počítačom, než je skutočná realizácia tohto opatrenia pod vodou. Najdôležitejšie je sa v tomto okamihu sústrediť na dýchanie. Pamätaj si, že masku síce potrebujeme na videnie pod vodou – nie však na dýchanie !

Pomalé, pravidelne sa striedajúce nádychy aj výdychy sú v prípade straty masky kľúčom k úspechu. Ani najväčší potápačskí frajeri sa nehanbia v tejto situácii si prstami stlačením upchať nos, čo uľahčí kontrolu dýchania.
A potom – ak potápač otvorí pod vodou oči, uvidí kontúry okolitých objektov, svojho partnera alebo aspoň svetlo jeho baterky.


Udržanie pozície

Po upokojení dýchania sa sústreď na udržanie polohy tela, prípadne vztlakových pomerov.
Ak si bol v tej chvíli blízko pri dne, pravdepodobne bude nasledovať pád na dno a v našich podmienkach aj zvírenie sedimentu. Rukou, plutvou či inou časťou tela si skontroluj svoju polohu a snaž sa čo najmenej zhoršiť viditeľnosť ďalším zvírením vody.

Ak si bol vo chvíli straty masky na zostupovom/výstupovom lane či kotevnej reťazi, pevne ju uchop a snaž sa o zastavenie vertikálneho pohybu. Podobne sa zachovaj aj v prípade potápania pozdĺž skalnej steny.
Po zastavení akýchkoľvek nadbytočných pohybov sa pokús o získanie neutrálneho vztlaku s pomocou vyvažovacej vesty alebo ventilov suchého obleku.


Nájdenie a nasadenie masky

Teraz je čas na lokalizáciu masky. Pravdepodobne ju budeš mať stále na tvári alebo na hlave v posunutej a nefunkčnej polohe, do ktorej sa dostala pričinením tvojho partnera alebo nárazom na objekt pod vodou. Pohmatom sa ubezpeč, že ju ešte stále máš a že je funkčná. Nasaď si masku obvyklým spôsobom, vylej vodu a signalizuj svojmu partnerovi svoju situáciu, či ochotu ďalej pokračovať v ponore.

Pochopiteľne takýto zážitok môže byť „ospravedlniteľným“ dôvodom pre ukončenie ponoru, čo vyžaduje určitú dávku tolerancie od partnerov.


Poškodená maska

Tvoja ďalšia činnosť bude závislá od stupňa poškodenia masky. V prípade, že dôjde k roztrhnutiu upínacieho remienka masky či mechanizmu jeho upnutia, je aj naďalej možné ju používať. Maska sa nasadí do funkčnej polohy, pričom na tvár si ju môžeš pritláčať prstami jednej ruky. Nie je potrebné tlačiť príliš silno, pretože okolitý hydrostatický ti veľmi napomáha udržať masku na svojom mieste.

Obtiažnejšie bude, ak sa poškodila lícnica masky, alebo do nej zateká iným spôsobom. V takom prípade budeš musieť permanentne masku vylievať, čo pochopiteľne vyústi v okamžité prerušenie a ukončenie ponoru. Nezabudni na bezpečnostnú zástavku v 5 metrovej hĺbke !


Ako na to

Kľúčom k zvládnutiu náročnej potápačskej situácie akou je strata masky bez nadmerného stresu (a následnej skratovej reakcie) je pravidelný tréning a rozvíjanie základných potápačských zručností. Celkom prirodzene medzi ne patria:
- statické dýchanie bez masky
- plávanie bez masky
- výstup na hladinu bez masky


Tip na záver

Z prostredia technického potápania sa vieme, že maska patrí ku redundantným súčastiam výstroja potápača a že každý tekkie si so sebou pod vodu nesie aj náhradnú masku. Kedysi, sme náhradnú masku nosili v kapse kompenzátora. Niektorí ju mali dokonca počas náročnejších ponorov zavesenú na krku spôsobom naopak - obrátenú smerom ku šiji.

V poslednom období sa najmä s prienikom suchých potápačských oblekov do všetkých typov potápania ustálilo, že náhradna maska patrí do vrecka sucháča umiestneného na stehne.

 


Robert Korim

Šéfredaktor SCUBA.SK. Inštruktor rekreačného aj
technického potápania s viac než 30-ročnými skúsenosťami.
Organizátor a propagátor celého radu potápačských stretnutí,
súťaží a podujatí. Aktívne učí, prednáša a publikuje
v slovenských aj českých potápačských periodikách.

Napíš autorovi

© 2010 - Všetky práva vyhradené
Posledná zmena 23. januára 2021