Pro Dive ChorvŘtsko 
 

Požičať alebo si kúpiť výstroj

                                                                                                                         Pridané 20.1.2011

 

Prístrojové potápanie je športom, v ktorom výstroja a technika hrajú svoju nepostrádateľnú úlohu. Pod vodou, ktorá je pre človeka vlastne nepriateľským prostredím je závislosť na kvalitnom materiáli značná. Od čerstvých absolventov kurzov potápania často dostávame otázku, či je lepšie si výstroj KÚPIŤ, alebo si ho v rámci napĺňania svojho záujmu pravidelne POŽIČIAVAŤ. Odpoveď na túto otázku nie je jednoznačná a výsledné riešenie je často otázkou osobných preferencií.

Len veľmi málo potápačov si hneď po absolvovaní úvodného kurzu zakúpi kompletný výstroj. Nie je to len otázkou značnej ceny, ale skôr skutočnosti, že v procese postupného požičiavania si výstroja, má potápač možnosť si tak povediac na vlastnej koži vyskúšať rôzne druhy a typy materiálov od viacerých výrobcov. Najmä na začiatku jeho kariéry je to nielen dôležité, ale často aj zaujímavé.


Výhody požičiavania si materiálu

Požičiavanie si, má hneď niekoľko výhod. Oslovuje najmä potápačov, ktorí sa nepotápajú príliš často, pretože je to v porovnaní s cenou vlastného a kompletného výstroja lacnejšie. Zápožičná cena výstroja na jeden potápačský týždeň sa vo väčšine prípadov nevyšplhá vyššie ako 130 až 170 euro. AK predpokladáme, že priemerne aktívny potápač chodí na takúto dovolenku 2-3 krát do roka, bude trvať niekoľko sezón, kým by kumulovaná suma zápožičného dosiahla cenu nového – kompletného výstroja.

Ďalšou, pre niekoho možno výhodou tohto variantu požičiavania si, je otázka jeho ošetrovania. Mnohé zo súčastí výstroja vyžadujú pravidelný servis. Fľaše je nutné periodicky testovať a regulátory čistiť a nastavovať. Potápač, ktorý si výstroj požičiava, prenecháva tieto činnosti na bedrách poskytovateľa tejto služby.


Nevýhody požičiavania si výstroja

Na druhej strane, je potrebné si uvedomiť, že jednorazové ceny zápožičného sú dosť vysoké. Tento nepomer je dôsledkom v celku nešetrného zaobchádzania s ním. V porovnaní s privátne držaným materiálom, sa obmedzená životnosť požičiavaného materiálu odzrkadľuje aj v kalkuláciách cien požičiavaného materiálu.

Iným problémom sú adekvátne veľkosti. Pre prevádzkovateľa požičovne je zaujímavý len ten materiál, ktorý prináša peniaze. Je preto pochopiteľné, že obvykle drží len štandardné veľkosti. Preto jedinci, ktorí sú vlastníkmi extrémnej veľkosti v dĺžke alebo v šírke svojho tela, mávajú často problémy s nachádzaním patrične pasujúcich súčastí výstroja.

Medzi súčasti výstroja, s ktorými sa potápač dostáva do bezprostredného kontaktu patria: dýchacia trubica, maska, regulátor, topánky a ochranný oblek. Nie všetky potápačské základne ošetrujú, prípadne dezinfikujú tento materiál tak, akoby to bolo žiaduce.


Ako si požičiavať

Predovšetkým doporučujeme, aby si ašpirant zápožičky materiálu vopred zarezervoval výstroj, o ktorý má záujem. Len tak má záruku, že si bude môcť vyzdvihnúť svoj potápačský výstroj v požadovanej kvalite a množstve.
Akt zapožičania s materiálu si pokiaľ možno nenechávaj na poslednú chvíľu. Výstroj si radšej vyzdvihni osobne a nie sprostredkovane cez priateľov.

Namiesto toho sa v dostatočnom predstihu dostav na potápačskú základňu a dôkladne si prezri ponúkaný výstroj a techniku. Pátraj po trhlinách, prasklinách a ďalších viditeľných poškodeniach. Pri výbere regulátorov sa neokúňaj a bez ostychu si vyskúšaj funkčnosť dýchacej techniky na pokiaľ možno plnej tlakovej nádobe. Dbaj aj na kompatibilitu ventilov, uzáverov a inflátorových koncoviek.

Je zavedenou praxou, že si personál základne vyžiada od teba potápačskú licenciu a ďalší preukaz totožnosti. Poplatky sa obvykle platia vopred.


Kúpiť si výstroj?

Nech to znie akokoľvek snobsky, potápanie by malo predovšetkým prinášať radosť. K tomu patrí aj výstroj, ktorý si radi obliekame, pretože dobre sedí a je pohodlný. Vlastný výstroj spĺňa tieto predpoklady oveľa lepšie ako zapožičaný.
Ani hľadisko bezpečnosti nie je zanedbateľné. V drvivej väčšine prípadov sme na vlastný výstroj oveľa viac zvyknutí, než na ten v požičovni náhodne vybraný.


Ako začať s nákupom

Je ťažké určiť, v akom poradí by si mal budúci potápač kupovať svoj výstroj. Ale jestvujú určité logické súvislosti, ktoré nám tieto priority naznačujú. Väčšina potápačov si najskôr kupuje základný ABC potápačský výstroj, do ktorého zahŕňame masku, plutvy a dýchaciu trubicu. V posledných rokoch sem radíme aj potápačské neoprénové topánky, ktoré nás chránia pred chladom, ale aj poranením pred živočíchmi čo ostrými korálmi a kameňmi.

Tento výstroj vyžaduje investíciu približne 120 – 200 Eur. Ak sa bude potápač ponárať len v teplých tropických vodách (Mediterán medzi také nepočítame), postačia mu aj lacnejšie plutvy s plnou pätou. V takom prípade pochopiteľne nebudú potrebné ani neoprénové topánky a investícia sa zredukuje na 80 – 90 Eur.

V druhej vlne nákupov pôjde logicky o ochranu pred chladom v podobe neoprénového obleku. V závislosti na predpokladanom type potápania, respektíve teploty vody, to môže byť oblek 3 mm (140 Eur) až 7 mm hrubý (500 Eur).

Tretiu skupinu obstarávaného výstroja zastupuje dýchacia a meracia technika. Kompletný regulátor s kompasom a hĺbkomerom sa dá bez zliav v našej predajni obstarať v cenách od 500 – 1000 Eur. Potápačský počítač sa podľa kvalitatívnych kritérií pohybuje v rozhraní od 250 – 1000 Eur.

Nakoniec zostáva kompenzátor vztlaku a potápačské doplnky. Kvalitná vesta stojí od 400 – 900 Eur, baterka 20 – 400 Eur a nôž od 30 – 80 Eur.

Kupovanie záťažového opasku ani tlakovej fľaše nemá veľký význam pre jedincov, ktorí sa nehodlajú potápať fanaticky vo všetkých (a tým myslíme najmä v domácich) vodách. V drvivej väčšine prípadov je tento materiál spolu s transportom na miesto ponoru a odborným sprievodom pod hladinu v cene potápačského balíčka ponúkanom poskytovateľom tejto služby. Aj tak sa však cena nami spomínaného výstroja vyšplhá na približne 1 500 až 3 500 Eur.


Prehľadná tabuľka

V ďalšom texte sme zvýraznili niektoré ďalšie aspekty požičiavania si výstroja.

ABC ................ nákup 130 Eur / zápožičné na týždeň 12 Eur
Kúpa sa oplatí aj príležitostným potápačom, pretože tento výstroj sa ani časom nekazí a nestarne. Osobný výstroj vo vlastníctve spĺňa aj určité hygienické nároky. A navyše sa hodí aj pre nádychové formy potápania. V prípade, ak potrebuje potápač korekčné dioptrické sklá je zakúpenie vlastnej masky nevyhnutnosťou.

Oblek ................ nákup 280 Eur / zápožičné na týždeň 20 Eur
Neoprén starne vekom, tvrdne a skracuje sa a zaberie veľa miesta v skrini. Ale na druhej strane každý kto má vyššie požiadavky na hygienu či zodpovedajúci strih obleku – mal by si kúpiť svoj vlastný.

Topánky/rukavice ................ nákup 50 Eur / zápožičné na týždeň 8 Eur
V prípade topánok a rukavíc, sú zápožičné ceny vzhľadom k cene nového materiálu príliš vysoké.

Regulátor/octopus ................ nákup 350 Eur / zápožičné na týždeň 27 Eur
Okrem nadobúdacej ceny sa v prípade zapožičania šetria náklady na údržbu. Na druhej strane však nie vždy poznáme technický stav zapožičanej dýchacej techniky.

Kompenzátor ................ nákup 365 Eur / zápožičné na týždeň 20 Eur
Často najväčšia a najťažšia súčasť výstroja, čo môže byť nevýhodou v prípade cestovania lietadlom za potápaním. Naopak kompenzátor, na ktorý si zvyknutý a ktorý ti veľkosťou pasuje je najbezpečnejší.

Počítač ................ nákup 270 Eur / zápožičné na týždeň 20 Eur
Relatívne veľká investícia na začiatku, čo sa možno neoplatí príležitostným potápačom. Kto sa veľa potápa a chodieva na viacdňové safari s množstvom opakovaných ponorov, bude s počítačom bezpečnejší. Zvykne si na displej a funkcie svojho vlastného počítača.

Tak si vyber sám.....či požičať alebo kúpiť si ?

 

Jana Gondová

Člen redakčnej rady SCUBA.SK. Potápa sa od roku 1983.
Ako absolventka FTVŠ UK sa profesionálne venuje športu

v jeho organizačných štruktúrach na rôznych úrovniach.
V súčasnosti je zodpovedná za prácu oblastného zastúpenia
agentúry TdiSdi na Slovensku.

Napíš autorke

 

© 2010 - Všetky práva vyhradené
Posledná zmena 13. novembra 2020