Pro Dive Chorvátsko 
 

Letecká záchranná služba

                                                                                                                         Pridané 20.1.2011

 

Dispečing vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby

Tel.: 18 155
Fax: 052/788 1603
E-Mail: lzs@ate.sk

Stredisko vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby je na Slovensku situované na letisku Poprad – Tatry, 058 98 Poprad. Vrtuľníková záchranná zdravotná služba je zameraná na pomoc všade tam, kde môže svojou rýchlosťou a dostupnosťou prispieť k zníženiu utrpenia poranených pacientov, rizika transportnej traumy alebo neskorších vážnych zdravotných komplikácií.


Kde zasahuje LZS

- záchrana v horských, lesných a iných náročne dostupných terénoch
- zásahy pri dopravných nehodách a hromadných nešťastiach
- transporty pacientov v kritickom stave
- neodkladná predlekárska starostlivosť v odľahlých lokalitách
- transporty transplantačného programu, krvných konzerv a liečiv z vitálnej indikácie


V súčasnosti je vrtuľníková záchranná služba v pohotovosti denne 24 hodín. Ak sú vyhovujúce poveternostné podmienky je schopná veľmi rýchlo od prijatia výzvy vykonať vzlet. Vrtuľník záchrannej služby môže letieť aj v noci. Vrtuľníkom aj sanitným lietadlom je možné previesť pacientov nielen na území Slovenskej republiky, ale aj na špecializované zdravotnícke pracoviská v zahraničí.


Ako privolať vrtuľník

Požiadavku na zásah leteckej záchrannej služby môžeš adresovať na dispečing LZS na čísle 18 155, alebo priamo na príslušné stredisko leteckej záchrannej služby ATE - Air Transport Europe. Volajúci nesie zodpovednosť za pravdivosť a úplnosť údajov.

Všetky prichádzajúce telefonáty sú z hľadiska vyhodnocovania zásahov nahrávané. Za rozhodnutie vykonať zásah nesie z medicínskeho hľadiska zodpovednosť lekár leteckej záchrannej služby. Možnosť vykonania zásahu limitujú poveternostné podmienky.

Air Transport Europe má uzavreté zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami, ktoré sídlia na území Slovenskej republiky. Všetci, ktorí sú v nich poistení za leteckú záchranu neplatia. Platby za výkony realizujú zdravotné poisťovne.

Pri cudzích štátnych príslušníkoch je táto otázka riešená v rámci poistenia platného v Európskej únii a v rámci medzinárodných dohovorov. Poistenec sa preukazuje Európskou kartou poistenca. Činnosť ATE posudzujú revízni lekári príslušných zdravotných poisťovní. Kontakt s revíznym lekárom pri primárnych letoch na záchranu života zabezpečuje dispečing alebo priamo príslušné stredisko.


Kontakty na strediská LZS

Stredisko LZS Bratislava – Krištof 01
Letisko M. R. Štefánika
Tel.: 18 155
Fax: 02 / 4364 1156
Mobil: 0907 930 910
Mail: lzsba@ate.sk

Stredisko LZS Banská Bystrica – Krištof 02
Sídlo stanice je v areáli FNsP F.D. Roosevela
nám. Ľ. Svobodu 2
Tel.: 18 155,
Fax: 048 / 414 65 86
Mobil: 0905 759 990
Mail: lzsbb@ate.sk

Stredisko LZS Poprad – Krištof 03
Sídlo stanice je na Letisku Poprad -Tatry
Tel.: 18 155
Mobil: 0905 604 444
Fax: 052 / 7881 603
Mail: lzs@ate.sk

Stredisko LZS, Košice – Krištof 04
FNsP Košice, nám. SNP
Tel.: 18 155
Fax: 055 / 6431 155
Mobil: 0905 441 777
Mail: lzske@ate.sk

Stredisko LZS, Nitra – Krištof 05
Tel.: 18 155
Mobil: 0905 604 444
Fax: 037 / 652 1157
Mail: lzsnr@ate.sk

Stredisko LZS, Žilina – Krištof 06
FNsP Košice, nám. SNP
Tel.: 18 155
Fax: 041 / 700 2148
Mobil: 0905 441 777
Mail: lzsza@ate.sk

Stredisko LZS, Trenčín – Krištof 07
FNsP Košice, nám. SNP
Tel.: 18 155

 


Redakcia SCUBA.sk
Napíš
nám


© 2010 - Všetky práva vyhradené
Posledná zmena 23. januára 2021