Pro Dive Chorvátsko 
 

Ako telefonovať

                                                                                                                         Pridané 20.1.2011

 

Väčšina z nás sa kedysi v škole, pravdepodobne na hodinách brannej výchovy učila „ako telefonovať záchranárom“ či „ako privolať sanitku“. Realita a a najmä skúsenosti dispečerov však vravia o opaku. Pokúsme sa preto zhrnúť najdôležitejšie zásady správneho volania na zložky záchranného systému.


Predstavenie sa

Ihneď pri nadviazaní rozhovoru veľmi vecne, stručne a zrozumiteľne uveď svoje:
- meno, priezvisko, titul
- špeciálnu kvalifikáciu (napr. inštruktor potápania, vodný záchranár či hoci aj potápač s kvalifikáciou OWD)
- hodnosť, funkcia, postavenie (napr. vedúci potápač, veliaci dôstojník, organizátor akcie...)
- vzťah k postihnutému (príbuzní, priateľ, zákazník, podriadení....)


Postihnutý potápač

Rovnako vecne a bez zbytočných emócií popíš osobu a stav potápača:
- počet postihnutých
- pohlavie, vek
- aktuálny zdravotný stav
- popíš druh predlekárskej pomoci, ktorú si doposiaľ vykonal


Miesto a polohu

Udaj miesto udalosti svoju aktuálnu polohu:
- názov ulice, jazera, ostrova, zálivu či plavidla
- v prípade možnosti GPS, presné zemepisné súradnice
- výrazné orientačné body v okolí
- možnosti a spôsob príjazdu (príletu, priplávania)


Ďalšie užitočné rady

V prípade komunikáciou so zložkami záchranného systému platia aj ďalšie pravidlá:
- nikdy neukonči rozhovor ako prvý, ale počkaj kým ho uzavrie dispečer
- popíš špeciálnosť situácie a zdôrazni, že ide o potápačskú nehodu
- slová zvoľ racionálne, rozprávaj čo najmenej a k veci
- vyhni sa prílišnému subjektívnemu zhodnoteniu situácie
- počkaj na otázky operátora

 

Peter Mráz

Člen redakčnej rady SCUBA.SK. Potápaniu sa venuje 5 rokov.
Ako absolvent Lekárskej fakulty UK v Bratislave sa angažuje
Najmä ako odborný lektor kurzov prvej pomoci a resuscitácie.
V súčasnosti pôsobí ako lekár na Klinike anestéziológie
a intenzívnej medicíny FNsP Bratislava Ružinov.

Napíš autorovi

© 2010 - Všetky práva vyhradené
Posledná zmena 23. januára 2021