Pro Dive Chorvátsko 
 

Tiesňové linky

                                                                                                                         Pridané 20.1.2011

 

Integrovaný záchranný systém ………… 112

V posledných rokoch prišlo na Slovensku k zjednoteniu čísiel tiesňových volaní v rámci Integrovaného záchranného systému (IZS). Obyvateľstvo je vyzývané v prípade núdze volať dispečing záchrany na čísle 112. Po spojení s operačným centrom sú ďalšie kroky koordinované odborníkmi na mimoriadne situácie.


Naďalej zostávajú v platnosti aj v minulosti používané telefónne čísla núdzových volaní:

Polícia ……………………………………… 158

Hasičský záchranný zbor………………… 150

Rýchla zdravotnícka pomoc ……….…… 155


Slovenskí požiarnici, dnes Hasičský a záchranný zbor Slovenskej republiky (HaZZ SR), sa podobne ako je tomu vo vyspelých krajinách na západ od Slovenska v posledných rokoch pretransformoval v modernú záchrannú službu. Prioritami a ťažiskom práce jeho zložiek už nie je ako v minulosti hasenie požiarov ale stále viac technické zásahy.

Hasiči sú dnes prví pri dopravných nehodách, únikoch plynu, výronoch neznámych tekutín a pravdepodobne aj pri potápačských nehodách. Navyše v ich radoch sú aj špeciálne školení jednotlivci pre oblasť vodnej záchrany. Tabuľkovo v radoch HaZZ pôsobí viac než 150 aktívnych potápačov s vysokými potápačskými kvalifikáciami.

 


Ďalšie čísla na HaZZ:

Živelné pohromy a havárie 02 / 5296 6266
02 / 5296 8444
Požiarna stanica Hálkova - Bratislava 02 / 4425 6613
02 / 4425 6877

 

Tiesňové čísla na ďalšie zložky IZS:

Letecká záchranná služba …………... 18 155

Horská záchranná služba .................. 18 300

Tiesňová linka (kým príde sanitka) ...... 0850 111 313 (momentálne neaktivovaná)


Ďalšie užitočné čísla:

Automotoklub Slovakia Assistance ............ 18 123, 18 154

Informácie o tel. číslach v SR ......................... 1 181

 

 

Redakcia SCUBA.sk
Napíš
nám

© 2010 - Všetky práva vyhradené
Posledná zmena 23. januára 2021