Pro Dive ChorvŘtsko 
 

Výcvik na potápačskej základni

                                                                                                                         Pridané 12.1.2014

 

Nie každý z nás, je vo víre všedného dňa, zamestnania, rodinného života .... atď. (doplň si radšej sám) schopný, skoncentrovať sa na kurz potápania počas bežného roku. Preto jedným z uhlov pohľadu, z ktorého si môžeme vyberať Dive Centrum blízko pobytu našej budúcej dovolenky, je aj možná perspektíva absolvovania niektorého z potápačských kurzov. Tu je niekoľko návodov, ako si dobre vybrať.


Základné kurzy

Základný výcvik potápania je vstupnou bránou do sveta pod vodnou hladinou. Aj v tomto prípade platí, že akékoľvek zlé návyky sa neskôr ťažko odstraňujú a je viac než rozumné sa fundamentálne zručnosti naučiť poriadne a precízne. Osobnosť uvádzajúceho inštruktora je preto kľúčovým faktorom, ktorý stojí za trochu hľadania.


Inštruktorský kolektív

Kurz potápania sa skladá z teoretickej aj praktickej časti. Verbálna komunikácia, ako metóda odovzdávania poznatkov je dôležitá v akademických lekciách ale prekvapujúco zohráva svoju úlohu aj pri osvojovaní si zručností vo vode. Preto je dôležité, aby inštruktor aj jeho zverenec rozprávali spoločným jazykom na dostatočnej úrovni. Hľadaj preto centrum, kde sa dohovoríš. Za samozrejmé v tejto súvislosti považujeme, že budúci potápači dostanú pre samoštúdium učebnicu a ďalšie digitálne pomôcky písané v jeho materinskom jazyku.

Aj keď sa na hviezdičky a rôzne tituly ako „(xy) Professional Diving Centre“ nedá príliš spoliehať, je fajn keď základňa nestojí len na jednom inštruktorovi. Výhodné je, ak kolektív pozostáva z viacerých inštruktorov s rôznym vekom, pohlavím, s rozličným profesným pozadím, ale aj s rozdielnymi vlastnosťami osobnosti akými sú temperament, pocit pre zodpovednosť, ale aj vtip a šarm.


Akademické lekcie

Teoretická časť výcviku, môže byť pochopiteľne realizovaná kdekoľvek. Na pláži, na hotelovej terase či v špecializovanej učebni. Pochopiteľne pripúšťame, že kvalita akademických lekcií je viac závislá na pedagogickom majstrovstve inštruktora než technickom vybavení špecializovanej učebne. Každopádne však, vkusne upravený a zvonka izolovaný priestor s klimatizáciou a multimediálnymi pomôckami nielen zvyšuje prestíž základne, ale je tiež predpokladom ľahšieho osvojovania si poznatkov z potápačskej teórie.


Forma praktického výcviku

Vždy je výhodné, ak má základňa k dispozícii aj bazén, ktorý predstavuje skvelé prostredie pre prvé lekcie potápania. Budúci absolvent sa môže v bazéne zoznámiť s jednotlivými súčasťami výstroja a osvojiť si zručnosti v jeho ovládaní. V bazéne si je istý, že ho neohrozí žiadna „potvora“, vidí či stúpa alebo klesá a minimalizujú sa prípadné nepríjemné pocity z otvoreného priestoru. Bazén často znamená pre inštruktora lepšie akustické podmienky pre výučbu a možnosť sa efektívnejšie venovať celej skupine potápačov.

Ak nie je naporúdzi bazén, je esenciálne aby mala základňa, ktorá chce úspešne učiť nováčikov nablízku kontrolované vodné prostredie. Mal by ním byť bezpečný potápačský terén s primerane plytkou vodou, bez strmého a prudkého klesania do hĺbky. Jeho podložím by mala byť skala, štrk alebo iný nekalivý podklad z ťažkých sedimentov. Nevyhnutnosťou je primeraná teplota vody aj vzduchu, pretože absencia termálneho komfortu veľmi znižuje pozitívne zážitky z potápania. Za priam nebezpečné, je možné považovať prostredie s prítomnosťou prúdiacej vody.


Prírodné prostredie

Vyššie uvedené platí aj pre poslednú tretinu základného potápačského výcviku, ktorá nasleduje po akademických lekciách a praxe v bazéne (či v kontrolovanom vodnom prostredí uzavretej zátoky). Sú ňou ponory v reálnom potápačskom prostredí. Počas nich, by si mal budúci vlastník potápačskej licencie overiť platnosť už skôr naučených zručností pri skutočnom plánovaní a realizácii ponorov.

Je vždy vhodné, ak môže byť týchto 4-6 ponorov absolvovaných vo variabilnom potápačskom teréne. Nováčik tak získa lepšiu predstavu o odlišným spôsoboch prípravy na ponor, vstupoch do vody, nutnosti plánovania, typoch zostupu pod hladinu či súčinnosti s rozdielnymi partnermi.


Potápačské vybavenie základne

Adept potápania, ako úplný laik pochopiteľne nedokáže ohodnotiť úroveň a kvalitu potápačského materiálu. Na prvý pohľad však zbadá špinavý, neporiadne uložený alebo príliš opotrebovaný výstroj. Aj nováčik vidí či je kompresorovňa od oleja, alebo zaprataná nepotrebnou technikou.

Z hľadiska priamo používaného, osobného potápačského výstroja je dôležité, aby bola základňa vybavená materiálom v celej šírke veľkostí, vhodných pre deti, obe pohlavia a všetky typy postáv. Zdarný priebeh tréningového procesu a kvalitu celého výcviku dokáže pozdvihnúť aj používanie pomôcok a potápačských doplnkov akými sú: bóje, navijaky, svetlá a pod.....


Pokročilé kurzy potápania

V zásade všetko uvedené (hádam s výnimkou bazénového výcviku) platí aj pre záujemcov o niektoré z pokročilých kurzov potápania. Aj v tomto prípade, by sa úvahy budúcich dovolenkárov mali zaoberať:
- personálnym zastúpením základne
- materiálno technickým zázemím
- prírodnými podmienkami.
V posledne menovanom prípade pri tom ide najmä o možnosti potápania priamo zo základne, či alternatíva nočných ponorov na domácom útese.


Ako na to ?

Jedna vec je košatosť textu na webovskej stránke a farebnosť reklamných plagátikov. Druhou je možno trocha menej nablýskaná realita, s ktorou sa môže potápač stretnúť v reáli na potápačskej základni. Aby nezažil sklamanie mal by sa viac venovať eMailovej korešpodencii, osobným odporúčaniam, referenciám renomovaných časopisov či internetových portálov. Mimo to tu máme rôzne blogy, newsgrupy, TripAdvisory a ďalšie moderné a do značnej miery aj objektívne nástroje.

Šťastnú ruku pri výbere praje autor.


 

Robert Korim

Šéfredaktor SCUBA.SK. Inštruktor rekreačného aj
technického potápania s viac než 30-ročnými skúsenosťami.

Organizátor a propagátor celého radu potápačských stretnutí,
súťaží a podujatí. Aktívne učí, prednáša a publikuje
v slovenských aj českých potápačských periodikách.

Napíš autorovi


© 2010 - Všetky práva vyhradené
Posledná zmena 13. novembra 2020