Pro Dive ChorvŘtsko 
 

Check-In na potápačskej Základni

                                                                                                                         Pridané 19.10.2012

 

Príchod do potápačského centra a úkony, ktoré bude vyžadované sa pochopiteľne môžu od základni k základni dosť podstatne líšiť. Napadajú nás geografické (rozumej – klimatické) rozdiely; národnosť a zvyklosti prevádzkovateľa; veľkosť a pracovné tempo bázy; vzdialenosť od mora či plavidla; charakter potápania v jej okolí a ešte desiatky ďalších..... Napriek tomu sa v nasledujúcich riadkoch pokúsime o určité zovšeobecnenie a poskytneme návod ako prejsť úvodným Check-In pohodovo a s úsmevom.


Ticho, skromne a trpezlivo

Tak by mal vyzerať tvoj príchod. Žiaden personál nemá rád hlučných a prehnane sebavedomých zákazníkov. Postačí kamarátsky pozdrav a zásada, že na začiatku treba viac pozorovať a vstrebávať zvyklosti a osobitosti základne. Pri vchode, či recepčnom pulte si ťa istotne prevezme niektorí z členov teamu.
Za samozrejmé považujeme predstavenie sa, odovzdanie voucheru (v prípade že prichádzaš cez cestovnú kanceláriu). Alebo meno potápača, ktorý ťa doporučil, prípadne stručné informácie odkiaľ prichádzaš. Vhod príde aj spôsob, akým si si vybral základňu. Buď trpezlivý, najmä v prípade ak si sa zjavil neočakávane alebo práve v momente vybaľovania sa potápačov po výjazde loďou.


Doklady a preukazy

Pre Check-In maj pripravenú základnú sadu potápačských dokumentov:
- plastovú kartu svojej najvyššej potápačskej kvalifikácie / preukaz
- preukaz oprávňujúci používať zmesi Nitrox, ak ich hodláš počas pobytu vyžadovať
- kartu DAN, či inej spoločnosti potápačského poistenia
- potvrdenie o poistení za škody spôsobené tretím osobám / nevyžaduje sa všade
- lekárska prehliadka nie staršia ako pol roka / nevyžaduje sa všade
- potápačský denník / nevyžaduje sa všade
- I.D. osobný preukaz vo forme občianskeho preukazu či pas / nevyžaduje sa všade

Za najvhodnejší spôsob skladovania uvedených dokumentov považujeme riadne vedený potápačský denník v osobitnom obale s perom a kópiami osobných dokladov. Je viac než pravdepodobné, že tvoje doklady zostanú až do momentu opustenia (Check-Out), rozumej zaplatenia za služby základne u personálu centra.


Dotazník

Po odovzdaní vyššie uvedených dokumentov, budeš pravdepodobne vyzvaný na vyplnenie krátkeho dotazníka. Medzi časté otázky patria napríklad:
- najvyššia dosiahnutá potápačská kvalifikácia
- odkedy sa potápaš
- počet ponorov
- maximálna dosiahnutá hĺbka
- dátum posledného uskutočneného ponoru
Ale aj doplňujúce otázky typu:
- ako si sa o nás dozvedel
- prečo si si vybral našu základňu atď.
Pri vypĺňaní dotazníku nie si povinný okrem mena, poskytovať žiadne ďalšie osobné informácie typu:
- adresa
- telefónne číslo
- email
Tieto bývajú často využívané pre účely reklamy základne.


Osobná anamnéza

Nasledovať bude vyplnenie „Osobnej anamnézy“. Ide o štandardný dotazník, ktorý sa na serióznych základniach vypĺňa v súlade s tvojim vyhlásením, že si v rovnakom zdravotnom stave ako pri svojom poslednom absolvovanom kurze.
Svojim podpisom potvrdíš, že nie si tehotná (len ženy), že nemáš vážnejšie problémy s nervovou, dýchacou ani obehovou sústavou. Že neberieš žiadne lieky, ktoré by ti bránili v šoférovaní. Že si nestrávil viac než dva mesiace v priebehu posledného polroka v nemocnici a podobne.


Ďalšia dokumenty

Predpokladá sa, že budeš podpisovať aj ďalšie doklady typu: „Zbavenie sa zodpovednosti“ či „Pravidlá správania sa na základni XY...“ . Veľmi často dávajú majitelia k podpisu aj „Súhlas s použitím normobarického kyslíku v prípade potápačskej nehody“ a ďalšie.


Výstroj z požičovne

Po administratívnej časti bude s najväčšou pravdepodobnosťou nasledovať prevzatie potápačského výstroja. Venuj mu náležitú pozornosť. Pátraj po absencii jeho súčastí, chybách či poškodeniach. Všetko riadne zaznamenaj do „Zápožičného listu“. Nepodceňuj tento úkon a spočítaj si napríklad aj hmotnosť záťaží. Pokús sa zapamätať si jeho typ, vzhľad, farbu, veľkosti či iné poznávacie znaky. Prípadne si ich aj poznač do denníka. Je viac než isté, že obdržíš svoju osobnú skrinku, plastovú prepravku či aspoň vešiak s menovkou.


Tour De Základňa

V mnohých prípadoch si tebe pridelený Divemaster považuje za česť, povodiť ťa po priestoroch centra. Využi jeho výklad na oboznámenie sa so systémom uskladňovania výstroja, spôsobom jeho sušenia. Každá základňa napríklad nejakým modusom operandi rozlišuje medzi plnými a prázdnymi fľašami, či má iný režim ukladania záťaží.


Neboj sa dotazovať o režime života na základni – na začiatku je to viac než vhodné. A kto sa nepýta, dozvie sa menej.

 

Jana Gondová

Člen redakčnej rady SCUBA.SK. Potápa sa od roku 1983.
Ako absolventka FTVŠ UK sa profesionálne venuje športu

v jeho organizačných štruktúrach na rôznych úrovniach.
V súčasnosti je zodpovedná za prácu oblastného zastúpenia
agentúry TdiSdi na Slovensku.

Napíš autorke


© 2010 - Všetky práva vyhradené
Posledná zmena 13. novembra 2020