Pro Dive ChorvŘtsko 
 

Sprepitné na potápačskej dovolenke

                                                                                                                         Pridané 5.10.2012

 

Nie – nie sme všetci rovnakí! Okrem iného sa navzájom od seba líšime aj schopnosťou, či skôr ľahkosťou akou dávame takzvané “sprepitné”. Tak ako v každej komunite, aj medzi máme potápačmi sú jedinci, ktorí to dokážu s prirodzenou nonšalantnosťou ako aj tí, ktorým je situácia v podstate nepríjemnou nevyhnutnosťou.

Tiež v zahraničí, v prostredí s inou kultúrou často váhaš nad otázkou:
- komu dať trinkgeld ?
- koľko dať ?
- akým spôsobom, otvorene – či tajne ?
Pokúsime sa ti načrtnúť aspoň niekoľko “tipov” ako “tip money” dávať.

 

Dávať sprepitné ?

Najskôr je namieste otázka, či vôbec dávať nejaké sprepitné. Je jasné, že poskytovanie tohto príspevku nie je tvojou povinnosťou, ale dobrovoľným činom, závislým výlučne na tvojej spokojnosti so službami potápačského centra/ plavidla. Vo väčšine svetových potápačských destináciách (akými sú Karibik, Červené more či ďalšie) sa rozhodne nikto neurazí. Dokonca niektorí prevádzkovatelia, túto nerozhodnosť svojich zákazníkov riešia umiestnením dobre viditeľných nádob s nápisom upozorňujúcim na ich určenie.

 

Divemasterovi či posádke

Odpoveď na túto otázku dá pochopiteľne viacero pohľadov na úlohu jednotlivých členov teamu, ktorý sa o teba počas potápačskej dovolenky staral. Podľa našich skúseností majú takto obdržané peniaze na potápačských základniach presné určenie a spôsob akým sú rozdeľované. Pravda ak si nerozhodný, rozdeľ sumu, ktorú si si vytýčil medzi kapitána plavidla a Divemastera, s ktorým si bol najviac v styku. Pravdepodobne sa rozhodnú ako ich rozdelia.

 

Denne alebo na konci zájazdu?

Ak vieš, že budeš mať identického Divemastera/posádku denných lodí po celý čas svojej dovolenky, nechaj akt odovzdania sprepitného na posledný deň. Takáto prax je vhodnejšia, aj keď tým Pravda riskuješ, že si bude posádka myslieť, že im nehodláš dať vôbec nič. V takom prípade je dobré naznačiť, že dokážeš oceniť vysokú kvalitu služieb náležitým spôsobom…. Proste všetci sme ľudia a nesieme si svoje zvyklosti a nálady aj do svojich zamestnaní. Ani potápačskí sprievodcovia nie sú v tomto výnimkou.

V prípade, že sa posádka aj vedúci potápači denne menia, bude adekvátne ak ich snahu oceníš na konci každého potápačského dňa. Tak sa tvoja hotovosť dostane vždy k tým, ktorí služby vykonali.

 

Koľko dať?

To nie je ľahká otázka. Občas v potápačských časopisoch prebleskne rada, keď by sme mali (respektíve mohli) oceniť každý ponor sumou približne 2-3 Eur. Iní radia sa odpichnúť z celkovej ceny. Sprepitné sa tak ráta podobne ako v reštauračných zariadeniach v rozmedzí od 10-15%. Napríklad pri typicky dvojponorovm výlete na more za 70-80 Eur je tak očakávaná suma trinkgeldu 8-10 Eur.

 

Kedy a ako dávať Tip

Asi najvhodnejším spôsobom je dávať peniaze pri opúšťaní základne/ plavidla priamo do rúk zodpovedným osobám. Či zvolíš už skôr spomínané nádoby alebo peniaze dáš priamo je v konečnom dôsledku posádke beztak jedno. Ale my si myslíme, že podanie rúk, s úsmevom a vyslovením poďakovania sa je so súčasným daním peňažnej čiastky tým najelegantnejším spôsobom.

 

Červené more

Osobitná je situácia na potápačských safari lodiach v Červenom mori. Výška takpovediac “povinného sprepitného” sa pohybuje od 20-30 Eur na hosťa a je nepriamo vyžadovaná prevádzkovateľom lode. Sprepitné sa tak pre 10-12 členov posádky lodí stave výrazným (v mnohých prípadoch aj jediným) zdrojom ich príjmov.

V našej cestovnej kancelárii Aronnax to realizujeme spôsobom, keď vyzbierame presne určenú sumu vopred. Tá je potom slávnostne odovzdaná pri záverečnej večery a mnohých “ďakovačkách” do rúk skipperovi. Ten s ňou naloží spôsobom akým je na plavidle zaužívané.

V tejto súvislosti sa nám výrazne neosvedčil spôsob, keď dávali účastníci zájazdu sprepitné v egyptskej časti Červeného mora priamo do rúk tým členom posádky, ktorý ich takpovediac najviac “obskakovali”. To jest pomáhali pri vynášaní potápačského výstroja z DiveDecku nahor, či vyzliekali z neoprénov a podobne. V skutočnosti bolo výsledkom tohto konania rozpad disciplíny na lodi, keď väčšina jednoduchšie rozmýšľajúcich členov posádky sa chcela točiť okolo potápačov. Dôsledkom toho prichádzalo pri rozdeľovaní služieb v kuchyni, upratovaní a ďalších prácach k neželaným konfliktom.

 

A rada záverom

Potápanie tak ako každá voľnočasová aktivita by nemalo vyvolávať stress v tvojich pocitoch a správaní. A to ani nie pri odovzdávaní sprepitného. Veď predsa nejde o úplatok – ale o vyjadrenie legitímneho ohodnotenia práce toho druhého. A pochvala, tá vždy dobre padne každému. Takže hlavu hore – vypnúť hruď žiarivý úsmev a buď veľkorysý/á.

Poznámka:
Veľmi je vidieť, že tento článok písal aktívny Divemaster ? ?

 

Robert Korim

© 2010 - Všetky práva vyhradené
Posledná zmena 13. novembra 2020