Pro Dive ChorvŘtsko 
 

Očkovanie pred cestou

                                                                                                                         Pridané 25.10.2011

 

Informácie o očkovaní pred cestou do zahraničia poskytuje Úrad verejného zdravotníctva SR v Bratislave, regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR a oddelenie cudzokrajných chorôb pri fakultných nemocniciach v Bratislave, Martine a v Košiciach.
Každý, kto odchádza do vzdialenej cudziny, by mal navštíviť centrum cudzokrajných chorôb alebo ostatné menované inštitúcie, kde mu odporučia, či sa má a na čo sa má očkovať. Takéto očkovanie sa nehradí zo zdravotného poistenia. Zásadne ho hradí ten, kto o to žiada, buď zamestnávateľ (v prípade služobnej cesty), alebo občan (v prípade súkromnej cesty). V žiadnej z okolitých krajinách sa takéto očkovanie nehradí zo základného zdravotného poistenia.
WHO očkovanie iba odporúča, očkovanie nenariaďuje a je súkromnou záležitosťou každého, ako sa postaví k potrebe preočkovania.

Očkovanie pred cestou do zahraničia
(podľa ročenky SZO International travel and health)

1. Cholera
Žiadna krajina (oblasť) očkovanie proti cholere nevyžaduje.
Očkovanie možno odporúčať pri pracovných pobytoch v oblastiach epidemického výskytu cholery.

2. Žltá zimnica
- očkovanie sa vyžaduje od všetkých cestujúcich starších ako 1 rok pri cestách do krajín:
Benin, Burkina Faso, Kamerun, Stredoafrická Republika, Kongo, Pobrežie Slonoviny, Demokratická Republika Kongo (predtým Zaire), Gabon, Francúzka Guyana, Ghana, Libéria, Mali, Mauretánia (mimo tých čo prichádzajú z neinfekčných oblastí s pobytom kratším ako 2 týždne), Niger, Rwanda, Sv. Tomáš a Princov ostrov, Togo.

- očkovanie sa odporúča pri cestách do krajín (oblastí) endemického výskytu žltej zimnice:
AFRIKA: Angola, Burundi, Čad, Etiópia, Rovníková Guinea, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Keňa,Nigéria, Senegal, Sierra Leone, Somálsko, Sudán, Uganda, Tanzánia, Zambia.
STREDNÁ A JUŽNÁ AMERIKA: Bolívia (oblasť Beni, Cochabamba, Santa Cruz a časť subtropickej oblasti La Paz), Brazília (oblasť Acre, Amapá, Amazonas, Goiás, Maranháo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Parana, Sao Paolo, Rondonia, Roraima a Tocantis), Kolumbia, Ekvádor, Guyana, Panama (provincia Chepo, Darién a San Blas), Peru (pri návšteve džungľových oblastí pod 2300 m n.m.), Surinam, Venezuela.

3. Poliomyelitída
-očkovanie sa odporúča cestujúcim starším ako 30 rokov, ktorí cestujú do krajín s výskytom poliomyelitídy (najmä krajiny južnej a juhovýchodnej Ázie)

4. Zimnica
(Odporúčané očkovania osobám vo vysokom riziku nákazy vzhľadom na dĺžku pobytu, charakter práce, epidemiologickú situáciu a špecifiká miesta pobytu).

Meningokoková Meningitída
-očkovanie sa odporúča pri:
-cestách do oblastí epidemického výskytu meningokokovej meningitídy (krajiny rovníkovej Afriky)
-púti do Mekky (Saudská Arábia)


Japonská Encefalitída
- očkovanie sa odporúča pri dlhodobých pobytoch v oblasti epidemického výskytu japonskej encefalitídy
VÝCHODNÁ A JUHOVÝCHODNÁ ÁZIA:
Bangladéž (6.-1.)
Barma (5.-10.)
Bhutan (6.-1.)
Brunej
Kambodža (5.-10.)
Čína (sever 5.-9., juh 4.-10.)
India (sever 6.-1., juh 1.-12.)
Indonézia
Japonsko (4.-10.)
Laos (5.-10.)
Malajzia
Nepál (7.-12.)
Severná Kórea (5.-10.)
Pakistan (6.-1.)
Filipíny
Srí Lanka
Južná Kórea (7.-10.)
Taiwan (4.-10.)
Thaisko (5.-10.)
Vietnam (5.-10.)

Poznámka: Riziko prenosu je iba v kalendárnych mesiacoch uvedených v zátvorke. Pokiaľ tento údaj nie je uvedený, riziko prenosu trvá po celý rok.

Brušný týfus
- očkovanie sa odporúča pri cestách do štátov Ázie (najmä indický subkontinent), Afriky, Strednej a Južnej Ameriky iba v tom prípade, že ide o dlhodobý pobyt alebo ak v mieste pobytu nie je zabezpečená pitná voda a hygienické podmienky sú zlé.

Záškrt
- očkovanie sa odporúča cestujúcim starším ako 40 ročným pri dlhodobých pobytoch v krajinách epidemického výskytu záškrtu.

Vírusová hepatitída typu A
- očkovanie sa odporúča cestujúcim do 40 rokov pri dlhodobých pobytoch v krajinách s vysokým výskytom tejto infekcie a s nízkym hygienickým štandardom v mieste pobytu. Sú to najmä africké krajiny, Ázia, Stredomorie, Stredný Východ, Stredná a Južná Amerika.

Vírusová hepatitída typu B
- očkovanie sa odporúča pri dlhodobých pobytoch vo vysoko endemických oblastiach: krajiny Afriky, Južná a Stredná Amerika, Blízky Východ, Juhovýchodná Ázia a ostrovy Tichého oceánu.

- Pri vstupe do Spojených štátov amerických za účelom turistiky sa nevyžaduje ani neodporúča žiadne očkovanie.
Pred odchodom do zahraničia je vhodné skontrolovať v zdravotnej dokumentácii platné očkovanie proti tetanu, ktoré by nemalo byť staršie ako 10 – 15 rokov. Očkovanie proti tetanu zabezpečuje ošetrujúci lekár a je hradené zo štátneho rozpočtu.

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie o exotických chorobách, proti ktorým nie je možné očkovanie, obráťte sa na oddelenia cudzokrajných chorôb vo fakultných nemocniciach:

Bratislava (tel.: 02/52 96 27 32),
Martin (tel.: 055/ 61 52 204)
Košice (tel.: 043/41 31 680).

Prípadne na odborníkov:

- Tropická medicína, MUDr. Silvia Dobrodenková , PhD.
- Ambulancia tropickej medicíny, MUDr. Ľubica Rozinová MPH
- Infektológia a tropická medicína, MUDr. Ľudmila Šišková
Zdroj: www.health.gov.sk ; www.cudzokrajne.sk


Beáta Porzerová

Člen redakčnej rady SCUBA.SK. Potápaniu sa venuje viac
ako 15 rokov. Inštruktorkou SDI sa stala v roku 2003, odkedy
sa venuje najmä vstupným programom a základným kurzom
potápania s prístrojom. V súčasnosti koordinuje výcvikovú
činnosť potápačskej školy Aronnax v Bratislave.

Napíš autorke

 

© 2010 - Všetky práva vyhradené
Posledná zmena 13. novembra 2020