Pro Dive ChorvŘtsko 
 

Lietanie v tehotenstve

                                                                                                                         Pridané 28.5.2014

 

 

Tento raz naša téma nie je celkom potápačská. Je o jednej z najväčších emócií života, o správe, že čakáte potomka. Všetci vieme, že gravidita patrí medzi zásadne prijaté a všeobecne akceptované kontraindikácie potápania. Jednoducho potápačka, ktorá sa dozvie takúto radostnú správu, sa musí zmieriť s pocitom, že sa vzdá potápania minimálne na 9 mesiacov.....

V súčasnosti, sa ale na niektoré „vychytené“ potápačské destinácie musíme objednávať aj rok vopred. Čo ale potom robiť v situácii, ak sa príroda sama rozhodne a naša partnerka otehotnie už po zaplatení zájazdu? Len málokedy sa dá takáto situácia riešiť reklamovaním a tak sa často (už tehotná potápačka) rozhodne cestovať s nami, nech sa aspoň v exotickej destinácii vykúpe a oddýchne si keď už sa letenka nedá stornovať.

Otázka v takom prípade znie do kedy možno lietať a za akých podmienok?


Je to bezpečné ?

Súčasná medicína považuje lietanie v moderných lietadlách za bezpečné. Cestovanie v oblakoch matku ani jej plod priamo neohrozuje. Môže však prispieť k vyvolaniu stavov, ktoré môžu tehotenstvo vážne skomplikovať. Práve preto niektorí gynekológovia nevidia „lietajúce“ mamičky veľmi radi. Riziká vychádzajú z veľkých tlakových rozdielov. V ranných štádiách tehotenstva je najvyššia možnosť potratu, keď môže nastať krvácanie. V neskorších fázach zasa hrozí riziko predčasného odtoku plodovej vody.

Ďalšie nebezpečenstvá vyplývajú z dĺžky letu. V tehotenstve je aj vyšší sklon k tvorbe krvných zrazenín, ktoré vznikajú pri dlhšom sedení ako to už v lietadle býva).


Prvý trimester

Let lietadlom je najrizikovejší v prvom trimestri (do 14 týždňa), keď je riziko samovoľného potratu najvyššie.


Druhý trimester

Ak už musí (chce) žena letieť, je druhý trimester na to ideálnym obdobím, samozrejme za predpokladu, ak nemá žiadne problémy. Viacero svetových kongresov pôrodníkov sa vo svojich záveroch zhodlo v tom, že najlepší čas na lietanie je obdobie v strede tehotenstva, medzi 14. a 28. týždňom. V takom prípade doprava lietadlom nepredstavuje pre nastávajúce mamičky ani ich budúce potomstvo žiaden problém.

Druhý trimester je pre lietanie ideálny aj preto, že ženy sa zvyčajne cítia dobre a majú množstvo energie. Vzrušenie, ranné nevoľnosti a výkyvy nálad ich už prešli, ich bruško zatiaľ nie je príliš veľké a nepohodlie konečných štádií tehotenstva sa ešte nedostavilo.

Tretí trimester

Naopak, najriskantnejšie je letieť v prvom trimestri, kedy je najvyššie riziko spontánneho potratu. S približujúci sa termínom dňa „D“, môže byť pre stále sa viac zaguľaťujúcu sa ženu let, ako spôsob cestovania veľmi nepohodlný. Viaceré aerolínie tiež vyžadujú špeciálne potvrdenie od lekára, že budúca matka by mala let zvládnuť bez problémov. Preto ak plánujete spoločný let od približne 28. týždňa gravidity, informujte sa pre istotu vopred u vášho predajcu leteniek.

V opačnom prípade sa Vám môže stať, že vás nepustia na palubu! Tesne pred pôrodom, je to takmer isté, že Vás do lietadla nepustia ani s osvedčením od lekára. Ak sa teda chcete vyhnúť prepadnutiu letenky, nepodceňujte túto možnosť.


Detektor kovov

Budúce mamičky sa rozhodne nemusia obávať prechodu detekčnou kontrolou, pretože tieto prístroje nepracujú na princípe röntgenových lúčov. Ich prípadný negatívny vplyv na zdravie cestujúcej alebo jej plodu nebol nikdy preukázaný. Ak však aj napriek tomu neveríte týmto tvrdeniam, môžete na letisku požiadať o podrobnú „osobnú“ kontrolu.


Žiarenie

Z istého pohľadu môže byť problematické aj žiarenie, ktoré sa vyskytuje vo vysokých nadmorských výškach. To však ohrozuje skôr tehotné letušky či pilotky. Občasné pasažierky sa ho skutočne nemusia obávať.


Kto by lietať nemal?

Ako už bolo spomenuté, cestovanie lietadlom počas tehotenstva je vo všeobecnosti bezpečné, je však viacero faktorov, ktoré musíte brať do úvahy. Zdravotné riziko, ktoré predstavuje lietanie pre zdravé ženy s normálnym priebehom tehotenstva, je minimálne. Preprave letecky, by sa mali vyhýbať ženy a slečny s rizikovým tehotenstvom, cukrovkou, zvýšeným krvným tlakom anémiou či placentárnymi abnormalitami. Ako je známe, lietanie predstavuje vyššie riziko vzniku krvných zrazenín. Tehotné ženy sa tak dostávajú do rizikovej skupiny.


Ak sa rozhodnete letieť

Po tom čo sa rozhodnete aj v tehotenstve letieť, je treba zobrať do úvahy isté špecifiká tohto druhu prepravy. Zvýšený tlak, jeho zmeny počas odletu a pristávania, nižšia hladina kyslíka, znížená vlhkosť môžu budúcej rodičke spôsobovať isté nepríjemnosti. V lietadle obyčajne nebýva priestor na vybehanie sa, nohy vedia opuchnúť, ba dokonca vylúčené nie sú ani trombózy žíl. Preto je vhodné sa pred letom lietadlom poradiť o jeho primeranosti so svojim gynekológom. Rozumné je tiež mať vždy so sebou tehotenskú knižku, či potvrdenie o gravidite v anglickom jazyku.

Aj v prípade, že je tehotná žena celkom v poriadku, mala by počas letu dbať na nutné dopĺňanie tekutín. Nehladujte, ale súčasne sa vyhýbajte jedlám, ktoré nafukujú a či spôsobujú iné zažívacie problémy. Ak budúcu mamičku zvyknú trápiť aj pri iných spôsoboch cestovania nevoľnosti, mala by si od lekára vopred vypýtať liek, pri užívaní ktorého nie je tehotenstvo kontraindikáciou.

Dôležitý je aj pravidelný pohyb po kabíne lietadla. Pri Check-In priehradke si vyžiadajte sedadlo v uličke, ktoré poskytuje o niečo viac miesta na nohy a preto aj lepšie možnosti pre rozhýbanie tela. Podobne vhodným je aj prvý rad sedadiel, či miesto nie príliš vzdialené od toalety. Pokojne nahláste svoje požiadavky na extra servis počas letu. Veď keď už aerolinky proklamujú tehotné ženy ako špeciálnych pasažierov, bolo by škoda tento servis aspoň raz za život nevyužiť.

Na let je potrebné si zvoliť pohodlné a dostatočne voľné oblečenie, najlepšie z prírodných materiálov, ktoré budúcu rodičku nesťahuje, aby mohla krv bez problémov prúdiť. Dokonca aj pri sedení je možné pohybovať aspoň dolnými končatinami, čo je dôležité pre krvný obeh. Naopak elastické pančuchy sa jednoznačne neodporúčajú.


Obmedzenia leteckých spoločností

Okrem porady so svojim gynekológom, je potrebné si vopred zistiť pravidlá, akými sa riadi konkrétna letecká spoločnosť, ktorú ste si pre svoju cestu vybrali. Niektoré aerolinky limitujú, dokedy zoberú tehotnú ženu na palubu. Všeobecné prepravné podmienky pre leteckú prepravu cestujúcich a batožiny tej-ktorej spoločnosti spravidla obsahujú špeciálne ustanovenia venované práve tehotným ženám. Ak žena letí vo vysokom štádiu tehotenstva, môžu napríklad požadovať aj potvrdenie od doktora, že budúca matka je letu schopná.

Tieto požiadavky je potrebné si vždy overiť priamo u leteckej spoločnosti s ktorou letíte.
Pre lepšiu predstavu uveďme aspoň niekoľko príkladov:

- British Airways podľa svojich všeobecných prepravných podmienok kladú tehotné ženy na úroveň detí bez sprievodu alebo chorých pasažierov. Tieto kategórie cestujúcich sa môžu rozhodnúť neprepraviť, za predpokladu, že pred check-in nebola ich preprava vopred dohodnutá. V zásade môže prepravca, chránený svojimi prepravnými podmienkami, kedykoľvek odmietnuť prepravu tehotnej ženy. British Airways zoberie na palubu tehotnú ženu len do konca 36. týždňa tehotenstva. Ak čaká dvojičky či trojičky, lehota sa skracuje na ukončený 32. týždeň gravidity. Pri lete po 28. týždni tehotenstva požaduje od pasažierky pri lete lekárske potvrdenie o bezproblémovom tehotenstve, očakávanom termíne pôrodu aj o tom, že neexistujú dôvody, pre ktoré by letieť nemohla.

- Aj u nás etablovaná spoločnosť Danube Wings vyžaduje, aby budúca mamička informovala dopravcu o svojom štádiu tehotenstva a prípadných komplikáciách. Pri preprave tehotných žien do konca 28. týždňa tehotenstva, nie je nutné predložiť potvrdenie lekára. Pri viac násobnom tehotenstve alebo očakávaných komplikáciách alebo rizikovom tehotenstve alebo štádiu vyššom ako 28. Týždni je nutné predložiť potvrdenie ošetrujúceho lekára (nie staršie ako 7 dní pred odletom). Preprava je vždy na vlastné riziko ženy a dopravca sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti. Súčasne si vyhradzuje právo odmietnuť jej prepravu.

- Spoločnosť Ryanair prepraví tehotnú ženu až do 36. týždňa tehotenstva, ak ide o bezproblémové jednoplodové tehotenstvo. Inak len do 32. Týždňa tehotenstva (dvojičky, trojičky..) Vyhradzuje si však právo odmietnuť prepravu tehotnej ženy po 28. týždni tehotenstva, ktorá nepredložila potvrdenie o zdravotnom stave (tzv. „fit to fly“ letter, podpísaný jej doktorom alebo „midwife“). Toto tlačivo by malo byť opečiatkované dva týždne pred zarezervovaním si letu.

- Podľa Českých Aeroliniek, “tehotné ženy nie sú považované za cestujúcich, ktorí sú prepravovaní za zvláštnych zdravotných podmienok.” Vo svojich prepravných podmienkach výslovne neuvádzajú týždeň, od ktorého odmietnu prepravu tehotnej ženy. Lekárske potvrdenie vyžadujú až od konca 34. týždňa tehotenstva, pri viacplodovom tehotenstve od konca 28. týždňa. Pokiaľ mala tehotná žena do 34. týždňa tehotenstva zdravotné problémy (pri viacplodovom tehotenstve do 28. týždňa) alebo predchádzajúce tehotenstvo bolo viacplodové alebo sú očakávané komplikácie pri pôrode, je nutné takisto predložiť lekárske potvrdenie. Na predpísanom formulári ošetrujúci lekár potvrdzuje, že tehotná žena môže absolvovať leteckú prepravu. Preprava je na vlastné riziko, prepravca sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti, vyhradzuje si právo odmietnuť prepravu tehotnej ženy.

- Francúzska Air France od vás bude chcieť, aby ste ich upovedomili o tehotenstve pri rezervácii letu. Obratom od nich obdržíte informačný letáčik. Ak vaše tehotenstvo prebieha normálne, môžete cestovať s touto spoločnosťou bez nejakých formalít do konca 8. mesiaca tehotenstva. Od 9. mesiaca (resp. ak sa do toho času vyskytli v tehotenstve nejaké komplikácie), vyžadujú lekársky súhlas. Nie však súhlas vášho lekára, ale lekára spoločnosti Air France.

- Spoločnosť Norwegian air shuttle prepraví tehotnú ženu do 36. týždňa bez zdravotného potvrdenia, let však nesmie trvať viac ako 4 hodiny. Potvrdenie o zdravotnom stave sa vyžaduje medzi 36. až 38. týždňom, a je o tom, že vaše tehotenstvo je v norme a ste dosť fit, aby ste mohli letieť. Po 38. týždni už s Norwegian nepoletíte.

- Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa vyžaduje, aby sa tehotná žena pred letom najprv telefonicky zaregistrovala. Ak jej let akceptujú, nemusí mať obavu, že ju pri check-in odmietnu.


Konzultácia s aerolinkami

Z prepravných podmienok leteckých spoločností vyplýva, že skutočnú istotu neprepadnutej letenky získame až po dôslednej konzultácii s nami vybranou leteckou spoločnosťou. Rozhodne sa nedajte zlákať heslami typu „pregnant friendly“ a namiesto letmého pohľadu na pokyny, uvádzané na ich webstránkach, je rozumnejšie si zavolať priamo na servisnú linku. Alebo ešte lepšie je, si nechať informácie písomne potvrdiť formou Emailu.

 

Prajeme pohodlný a bezpečný let !

 

Jana Gondová

Člen redakčnej rady SCUBA.SK. Potápa sa od roku 1983.
Ako absolventka FTVŠ UK sa profesionálne venuje športu

v jeho organizačných štruktúrach na rôznych úrovniach.
V súčasnosti je zodpovedná za prácu oblastného zastúpenia
agentúry TdiSdi na Slovensku.

Napíš autorke


 

© 2010 - Všetky práva vyhradené
Posledná zmena 13. novembra 2020