Pro Dive ChorvŘtsko 
 

Elektronika na palube

                                                                                                                         Pridané 9.10.2012

 

Žijeme v „elektronickej dobe“. Počítače, smartfóny a ďalšie hračky sa stali súčasťou nášho života. Už dávno sme si zvykli na to, že ich používame takmer všade. Preto sa nám letuškin či stewardov oznam: „ ...... ubezpečte sa prosím, že vaše elektronické prístroje, hry, laptopy, CD prehrávače zapnete až v intervale minimálne 10 min od vzletu lietadla. Upozorňujeme tiež, že Vaše mobilné telefóny musia zostať vypnuté počas celej doby letu......”, zdá trocha bizarným.
Mnohým je nám čudné ako môže niečo tak malé, ako nevinná elektronika typu Gameboy, mohlo narušiť priebeh letu.


Ako navigujú lietadlá

Vysvetlime si najskôr, akým spôsobom piloti navigujú lietadlá z bodu A do bodu B. Moderné lietadlá sa navádzajú cez celosvetovú sieť malých stacionárnych rádiových vysielačov. Tieto stanice emitujú 120 až 140 wattový signál. V porovnaní s rádiovými vysielačmi FM staníc ide o rádovo oveľa slabší signál, navyše prenášaný na dlhšiu vzdialenosť.

Pri pristávacom manévri si posádka lietadla pomáha okrem navigačného signálu pomáha ďalším, ktorý vedie lietadlo po precíznej zostupovej dráhe až na runway. Aby oba systémy pracovali spoľahlivo, sú príslušnými orgánmi (lokálne Ministerstvá spojov) tieto navigačné frekvencie vyhradené leteckej preprave, aby sa eliminovalo potencionálne rušenie.

Uvedený systém pracuje zvyčajne spoľahlivo, až pokiaľ sa na scéne neobjaví ďalší signál. A takým môže byť napríklad aj prenosný vysielač.

Rušenie signálu

Všetky elektronické prístroje, ktoré počas bežného dňa používame (notebooky, smartfóny, CD prehrávače, TV aj elektronické hry) vysielajú rádiové vlny, to jest formu elektromagnetického žiarenia. Vo všeobecnosti sú na frekvenciách ich hlavných procesorov. Emitované vlny z týchto prístrojov môžu spôsobiť vzájomné rušenie sa. Ako príklad uveďme dočasné prerušenie, či zoslabnutie vysielania TV či rádia ak súčasne prijímaš telefonický hovor.

Interferencie medzi domácimi spotrebičmi (počítač, detské monitory, ...) riešime často len ich premiestením či pootočením antény. Ale to, čo je v našom domove drobnou mrzutosťou, nemusí mať vo vzduchu vo výške niekoľkých kilometrov nad zemou jednoduché riešenie.

Aj keď je v prípade domácich elektronických prístrojov, maximálna povolená radiačná úroveň v záujme obmedzenia interferencií regulovaná, obyčajne je elektromagnetická radiácia niekoľko krát silnejšia, ako signál typický pre účely navigácie. Často je v rozmedzí leteckej navigácie – teda v šírke vlnového pásma od 108 po 118 MHz.

Tí z vás, ktorí dávali pozor na hodinách fyziky, budú mať pri čítaní týchto riadkov pocit, že hliníkový povrch moderného lietadla bude efektívne chrániť externé navigačné antény od zblúdeného signálu emitovaného elektroniky vo vnútri lietadla. Bohužiaľ, nie je tomu vždy tak. Zblúdený elektromagnetický signál môže narážať vo vnútri hliníkového obalu lietadlovej kabíny a dokonca postupne narastať.

Signál môže nakoniec uniknúť cez niektoré z malých okien. V mimoriadne nepriaznivých prípadoch, môžu vonkajšie navigačné antény korábu zachytiť signál, ktorý je schopný vychýliť lietadlo zo želaného kurzu.


Mobilné telefóny

Mobilné telefóny, na rozdiel od ostatných elektronických hračiek emitujú silnejší signál, pretože na zemskom povrchu musia byť v “dohľade” svojho GSM vysielača. Pretože zóna “dohľadnosti” je často limitovaná, často sa využívajú identické frekvencie vo viacerých operačných územiach tak, aby bolo pokryté celé územie. Keď sa mobil v kabíne lietadla dostane do výšky hoci len niekoľko 100 metrov, ocitne sa v dosahu viacerých veží. V dôsledku tejto skutočnosti môže saturovať sieť a spôsobiť masový elektronický zmätok.

Neraz sa v minulosti stalo, že siete mobilných telefónov obmedzili komunikačné a navigačné frekvencie lietadiel. Väčšina aeroliniek preto vyžaduje (a kontroluje) svojich pasažierov vypnutie ich mobilných telefónov najmä v čase, keď sú lietadlá ešte na zemi. Práve vtedy posádka lietadla realizuje kritickú kontrolu a kalibráciu senzitívnych navigačných systémov.


A čo palubné prístroje ?

Istotne sa teraz čuduješ, ako potom fungujú zabudované palubné prístroje, komunikačné prostriedky alebo zábava na palube a či sa nerušia navzájom. V skutočnosti sa nerušia z dôvodu, že musia spĺňať prísnejšie regulácie vysielaného signálu a prejsť množstvom náročných skúšok potvrdzujúcich ich spoľahlivosť. Sú nielen špeciálne dizajnované a testované, aby sa preukázala ich kompatibilita s navigáciou lietadla, ale tiež navyše chránené pred vzájomnou interferenciou.

Telefóny na palubách lietadiel, z ktorých si môžeš zavolať (aspoň tak je tomu v Economy Class) používajú na svoju prevádzku satelitné komunikačné systémy. Tieto operujú na frekvenciách v pásmach, odlišných od terestriálnych GSM operátorov.


Aké reálne je nebezpečenstvo

Po dnešný deň nebol preukázaný žiaden konkrétny prípad leteckej nehody s priamou príčinou, za ktorou by stálo používanie prenosných elektronických zariadení. Mnohým, sa preto teória rušenia navigačných prístrojov lietadla civilnými prostriedkami zdá veľmi nepravdepodobnou. Akoby podobný scenár bol možný len v lacných katastrofických filmoch.

V súčasnosti je v leteckej preprave zaznamenaných len niekoľko stoviek prípadov. Je však pravdou, že väčšina prípadov (vyriešených posádkou priamo na palube) nie je hlásená. Ale napriek tomu, je varovný prst osudu vztýčený. Experti na leteckú prepravu totiž tvrdia, že takýto objav je nepravdepodobný, pretože o takto uvažovanom rušení jednoducho nezostáva záznam. Takzvané „čierne skrinky“ na uchovávanie dát o lete, záznamovo odrážajú len palubné prístroje v čase nehody. Neposkytujú však žiadne informácie o tom, či tie údaje boli správne, alebo ovplyvnené elektronickým rušením.


Facit

Nielen pre náš vnútorný pocit, ale najmä bezpečnosť všetkých pasažierov, keď nastúpime do lietadla predovšetkým prepneme svoj mobilný telefón do leteckého režimu, alebo ešte lepšie celkom ho vypneme. Laptop, elektronické hry či vlastný CD či MP3 prehrávač budeme radšej používať len v čase, ktorý je posádkou tolerovaný. Rozhodne však nie pri pristávacom manévri lietadla.


 

Jana Gondová

Člen redakčnej rady SCUBA.SK. Potápa sa od roku 1983.
Ako absolventka FTVŠ UK sa profesionálne venuje športu

v jeho organizačných štruktúrach na rôznych úrovniach.
V súčasnosti je zodpovedná za prácu oblastného zastúpenia
agentúry TdiSdi na Slovensku.

Napíš autorke


 

© 2010 - Všetky práva vyhradené
Posledná zmena 13. novembra 2020