Pro Dive ChorvŘtsko 
 

Prečo cestovať s CK

                                                                                                                         Pridané 20.1.2011

 

Ak si už certifikovaný potápač, ktorý investoval do svojho výcviku alebo aj do výstroja, budeš pravdepodobne v najbližšom čase chcieť vycestovať za potápaním do sveta, ktorý poznáš z prírodopisných a cestovateľských kanálov.

Spôsoby výberu zájazdu

Je veľa spôsobov, ako sa dostať na potápačskú dovolenku. Spektrum možností začína vycestovaním „na slepo“, v prípade ktorého obchádzaš miestne ubytovacie zariadenia a klopeš na dvere tamojších potápačských základní. O prekvapenia pochopiteľne nikdy nie je núdza, aj keď pripúšťame, že takýto spôsob nesie so sebou aj nádych dobrodružstva, či priam voľnomyšlienkárstva.

Ďalšou, len jemne „bezpečnejšou“ metódou je pokus, kedy sa prihlásiš na www stránku poskytovateľa tejto služby v zahraničí, zaplatíš zálohu prostredníctvom kreditnej karty a to čo ťa v skutočnosti na druhej strane sveta čaká, sa dozvedáš až na mieste činu. V mnohých prípadoch vyzerá realita diametrálne odlišne než tá, ktorá na teba bliká z obrazovky počítača v prítmí tvojej pracovne. Ako všetci, ktorí aspoň trocha vidia do sveta počítačovej techniky vieme, že programy na úpravu fotografií dokážu „divy“.

V poradí nasledujúcim spôsobom, je metóda „amatérskeho“ organizátora zájazdu. Spočíva v tom, že jeden alebo viacerí z budúcich účastníkov sa obetujú a pustia sa do práce, ktorá im pri všetkej úcte k ich manažérskym schopnostiam nie je celkom prirodzená. Absencia niektorých detailných znalostí lokality, kontaktov či iných detailov spôsobí v neskoršom priebehu zájazdu niekedy banálne „nedorozumenia“, inokedy obsahuje aj katastrofálne nedostatky. Šance na úspešný priebeh takto organizovaného zájazdu sa pochopiteľne zvyšujú viacnásobným opakovaním dovolenky na identické miesto s podobnými podmienkami.

S cestovnou kanceláriou

Jedným z pomerne bezpečných spôsobov prípravy potápačskej dovolenky je zverenie sa do rúk pracovníkov cestovnej kancelárie. Takýto nákup znamená pre zákazníka celý rad výhod. Prvou je určitá, aj keď pripúšťame že limitovaná záruka, že sa cesta za potápaním aj naozaj uskutoční. Ak dôjde k situácii, že CK nedokáže, alebo nemôže splniť svoje záväzky voči klientovi, vzťahuje sa na tento kontrakt reklamačný poriadok.

A naopak, je tu možnosť poistenia si zájazdu zo strany jeho budúceho účastníka. Ak zákazník nemôže z osobných, zdravotných či iných príčin nastúpiť na už vyplatenú dovolenku, poisťovacia inštitúcia za neho vyrovná s cestovnou kanceláriou doposiaľ vzniknuté náklady.

Ak ide o bežnú agentúru, ktorá predáva množstvo zájazdov rôzneho zamerania, je takmer isté že sa v dovolenkovej škále nájde aj pobyt spojený s potápaním. U väčších operátorov je vysoko pravdepodobné, že ponúkajú kvalitné potápačské produkty. V ich katalógoch nechýbajú veľké a luxusné potápačské lode, pobytové zájazdy s ubytovaním v mnohohviezdičkových hoteloch s celým radom doplnkových aktivít a služieb, akými môžu byť fitness, masážny salón či hoci aj indoorové golfové odpalište.
Paradoxom pritom zostáva, že v drvivej väčšine prípadov potápači, ktorí sa hodlajú 2-3x denne zanoriť pod hladinu nemajú kedy tieto možnosti využívať.

Nehľadiac na skutočnosť, že skutoční potápačskí labužníci pred okázalými symbolmi tzv. západnej civilizácie reprezentovanej sklom, kožou a mramorom často preferujú menšie, v prírodnom prostredí posadené strediská s komornejšou atmosférou. Jazýčkom na váhach merania úspešnosti dovolenky sa pre týchto milovníkov potápania stáva často osobnosť lokálneho potápačského sprievodcu, ktorý detailne pozná nielen miestopis na súši, či faunu a flóru pod vodou ale aj dokáže doporučiť ochutnávku vína alebo vybaviť návštevu u samotárskeho umelca. Takéto služby však vysoko prevyšujú možností veľkých európskych touroperátorov.

Špecializované CK

Uvedenými konštatovaniami sme sa pre tento článok ocitli v kľúčovom bode, ktorým je možnosť využitia služieb agentov menšej, ale špecializovanej cestovnej kancelárie. Výhody takto organizovaného pobytu sú zrejmé. Dominantným argumentom je znalosť problematiky potápania. Pracovníci takýchto cestovných kancelárií sú sami aktívnymi potápačmi, ktorí sa orientujú v svetových potápačských lokalitách tak, ako bankoví úradníci v kurzovom lístku.


Okrem potápačsky najkrajších lokalít majú v malíčku informácie o počasí, predpokladaných teplotách vody aj vzduchu. Zatiaľ čo internet poskytne suchopárne informácie o konkrétnom vraku či jaskyni, sú často krát agenti špecializovanej cestovnej kancelárie schopní podať emotívnu výpoveď či doporučiť vhodné miesto na fotografovanie týchto objektov na základe osobnej skúsenosti. Vedia bez zaváhania definovať spôsob dosiahnutia potápačských lokalít, poznajú mená kapitánov a ich obľúbené pitie ako aj ďalšie detaily, ktoré vyplývajú z množstva opakovane realizovaných zájazdov.

Na rozdiel od veľkých touroperátorov dokážu odpovedať na otázky typu:
„budú tam oceľové alebo duralové fľaše .....?“
„mam si brať so sebou aj DIN/YOKE adaptér .....?“
„budem tam mať možnosť zažiť prúdové potápanie .....?
a ďalšie.

Pretože väčšinu svojich klientov poznajú v špecializovanej cestovnej kancelárie osobne, prípadne sprostredkovane cez okruh potápačských inštruktorov a divemasterov, s ktorými spolupracujú, nikdy im nechýba spätná väzba. Týmto spôsobom sa po čase vyselektuje spektrum skutočne kvalitných a bezchybne realizovateľných zájazdov.

Väčšina takýchto úzko zameraných cestovných kancelárií poskytuje aj niekoľko vlastných produktov. Môže nimi byť pravidelne sa opakujúci zájazd na niektorú zo známych svetových destinácií alebo plavba na potápačskej lodi s ubytovaním na palube. V oboch prípadoch je dovolenka priamo organizovaná personálom kancelárie od A až po Z.

Agentúra zaisťuje dopravu, potápačské povolenia, poistenia a ďalšiu administratívu spojenú s miestnymi regulačnými predpismi. O potápačský servis, pod ktorým rozumieme plnenie fliaš, vyznačenie akvatória, obsluhu motorových člnov a ďalšie činnosti sa starajú kmeňoví inštruktori tejto organizácie.

Klienti, ktorí časom začnú využívať služby špecializovanej cestovnej kancelárie pravidelnejšie majú výhodu v tom, že vopred vedia s kým budú mať na druhej strane zemegule do činenia. Odpadá tým jazyková, kultúrna či akákoľvek iná bariéra.

 

Jana Gondová

Člen redakčnej rady SCUBA.SK. Potápa sa od roku 1983.
Ako absolventka FTVŠ UK sa profesionálne venuje športu

v jeho organizačných štruktúrach na rôznych úrovniach.
V súčasnosti je zodpovedná za prácu oblastného zastúpenia
agentúry TdiSdi na Slovensku.

Napíš autorke


 

© 2010 - Všetky práva vyhradené
Posledná zmena 13. novembra 2020