Pro Dive Chorvátsko 
 

Zostup do hĺbky

                                                                                                                         Pridané 14.1.2014

 

Väčšina skúsenejších potápačských inštruktorov sa zhodne v názore, že najbezpečnejším spôsobom zostupu do hĺbky je vertikálna poloha tela s nohami smerujúcimi nadol. Preto nácviku tohto spôsobu zostupu venujú náležitú pozornosť a tak sa adepti potápania s ňou v kurzoch stretajú už pri potápaní v bazéne.

Zostup nadol, pochopiteľne nechýba pri žiadnom ponore a je rovnako ako výstup kľúčovým momentom potápania. Vertikálna poloha tela oproti iným spôsobom umožňuje potápačovi plynule kontrolovať vztlak, vyváženie a tým aj rýchlosť zostupu. Potápač je tiež schopný súčasne kontrolovať prístroje, svojho partnera aj dno. Rovnako aj vyrovnávanie tlaku v stredoušnej dutine je o čosi jednoduchšie, než je tomu pri zostupe hlavou vpred.


Príprava na zostup

Pohľadom do vody sa ubezpeč, že cesta do hĺbky je voľná a bez prekážok. Zavesením výstroja akým je kamera, fotoaparát či iné doplnky na karabínu si uvoľni ruky tak, aby si ľavou rukou mohol ovládať inflátor/deflátor a pravou sa držal zostupového lana. Ak si ešte nezapol svoj počítač pred vstupom do vody, „zobuď“ ho zanorením tesne pod hladinu. Pohľadom sa presvedč o jeho zaktivovaní sa. Naposledy si skontroluj svoju zásobu plynu na manometri. Na záver sa pomocou kompasu zorientuj v priestore zostupu, najmä vzhľadom na smer prúdu, líniu pobrežia, smer k miestu výstupu na breh či sprievodné plavidlo.


Signalizácia

Aj prvá fáza ponoru = zostup, sa môže stať momentom separácie potápačských partnerov. Aby sa jej predišlo, je potrebné komunikovať so svojim partnerom a signálom ho upozorniť na pripravenosť k zostupu ako aj
úmysel o jeho započatie. Ak ide o skupinový ponor, je potrebné upovedomiť aj divemastera - vedúceho ponoru. Signál však opätuj len vtedy, ak máš regulátor v ústach, ľavú ruku na tlačidlu vypúšťacieho ventilu svojho kompenzátora a si „skutočne“ pripravený na ponor.


Referenčné body

Zostup je vždy bezpečnejší, ak máme naporúdzi kontúry brehu, stenu, zostupové alebo kotevné lano. Umožňujú lepšiu kontrolu zostupovej rýchlosti a môžu byť nápomocné v prípade riešenia problémov v noci alebo za sťaženej viditeľnosti.


Vyvažovanie

Prvotným impulzom zostupu je odfúknutie kompenzátora za účelom získania negatívneho vztlaku. S pribúdajúcou hĺbkou, dochádza v súvislosti so zvýšením okolitého tlaku ku kompresii izolačného obleku a vzduchu v kompenzátore. Preto je potrebné regulovať vztlak pomocou inflácie vyvažovacej vesty (alebo iného zariadenia napr. suchým oblekom). Pohyby plutiev alebo paží sú spravidla prekážkou snahy, ako sa dostať pod vodu.


Vyrovnávanie tlaku

Už od samého počiatku zostupu, je potrebné vyrovnávať tlak v stredoušnej dutine a neskôr aj v maske. Ak nedokážeš z akýchkoľvek príčin vyrovnať tlak, ihneď zastav klesanie, signalizuj partnerovi svoj problém, vystúp o kus vyššie. Následne sa pokús sa o opätovné vyrovnanie. Pozri tiež uši a potápanie.


Kontrolná zastávka

Už tesne pod hladinou si skontroluj funkčnosť počítača, ktorý by mal spustiť časomieru ponoru. Na zastávke, ktorú vykonaj s partnerom na vopred dohodnutom mieste alebo hĺbkovej úrovni, si letmo skontroluj svoj výstroj ako aj partnera. Ďalej pokračuj v zostupe len po vzájomnej výmene signálu O.K.

 

Rýchlosť klesania

Aj keď je rýchlosť zostupu teoreticky limitovaná len schopnosťou vyrovnávať tlak v dutinách, nedoporučujeme prekračovať hraničnú rýchlosť 20 metrov/min! Extrémne zvyšovanie rýchlosti klesania extrémne urýchľuje nástup dusíkovej narkózy vo väčších hĺbkach. Počas zostupu pohľadom striedavo kontroluj prístroje, správanie svojho partnera a ku koncu aj dno s prípadnými prekážkami.


Na dne

Po dosiahnutí dna alebo konkrétnej hĺbky najskôr nafúknutím kompenzátora stabilizuj svoj vztlak. Po výmene signálov O.K. pokračuj podľa vopred stanoveného plánu ponoru.

 

Príbuzné či súvisiace články na našom webe:
- Uši a potápanie – ako sa vyhnúť problémom.

 

 

Robert Korim

Šéfredaktor SCUBA.SK. Inštruktor rekreačného aj
technického potápania s viac než 30-ročnými skúsenosťami.
Organizátor a propagátor celého radu potápačských stretnutí,
súťaží a podujatí. Aktívne učí, prednáša a publikuje
v slovenských aj českých potápačských periodikách.

Napíš autorovi 

© 2010 - Všetky práva vyhradené
Posledná zmena 3. februára 2021