Pro Dive Chorvátsko 
 

Plánovanie ponoru

                                                                                                                         Pridané 3.2.2021

 

Je jasné, že spoločné plánovanie ponoru s partnerom, by malo byť neodmysliteľnou súčasťou prípravy potápačov na zostup pod vodnú hladinu. A to bez ohľadu na kvalifikačný stupeň či úroveň skúseností partnerov. Po tom, čo je Divemasterom určená lokalita potápania a zloženie skupín, môžeme tri nami popisované hľadiská:

 • profil ponoru
 • obsah ponoru
 • riešenia rôznych situácií

považovať za všeobecné a vždy zastúpené. Následne bývajú dopĺňané aj o ďalšie na základe prírodných podmienok, technických prostriedkov, či osobných preferenciíí.

 

Profil ponoru

Základnými parametrami plánovaného ponoru, by mal byť jeho profil, ktorý tvoria hĺbkové a časové relácie. Z hľadiska predpokladaných časov ide najmä o údaje vymedzené:

 • začiatkom prípravy na ponor, kontroly výstroja a materiálu, ustrojovaním sa, (Countdown to Start)
 • nasadením výstroja, vstupu do vody, signálom „O.K.“, zanorením sa pod hladinu (Time „T“),
 • trvaním ponoru až po začatie výstupu, signál „HORE“ (BT = Bottom Time), ktorý je v rekreačnom potápaní obmedzený tak, aby nevyžadoval potrebu stupňovitej dekompresie (NDL = No Decompression Limit)
 • výstup ku hladine, bezpečnostná zastávka a opustenie vodného priestoru (Ascent Time).

Zaradiť sem môžeme aj:

 • predpokladaný časový interval, ktorý partneri strávia po ponore spolu na základni, či palube lode (Time to Rest)
 • čas povrchového intervalu, respektíve predpokladaný čas prípravy na ďalší „opakovaný“ ponor (SIT = Surface Interval Time)
 • bezodletový čas, teda plánovaná doba, ktorú by mali partneri dodržať pred cestou lietadlom, či presúvaním sa do vyšších nadmorských výšok (No Fly Time).

Druhou súčasťou, tvoriacou plánovaný profil ponoru sú hĺbky. Ide najmä o:

 • hĺbky tvoriace úvodnú zostupovú krivku, danú rýchlosť zostupu (Descent Rate)
 • maximálnu hĺbku (Maximum Depth)
 • hĺbky tvoriace záverečnú výstupovú krivku, danú rýchlosť výstupu (Ascent Rate)
 • hĺbku bezpečnostnej zastávky (Safety Stop Depth)

V prípade náročnejších ponorov, k nim môžeme zaradiť aj:

 • priemernú hĺbku ponoru (Average Depth)
 • hĺbky vynútených dekompresných zastávok (Decompression Stops)

 

Obsah ponoru

Ambície potápačov, pripravujúcich sa na ponor, by sa mali odzrkadľovať v úvahách nad jeho obsahovou stránkou. V drvivej väčšine prípadov, vychádza priamo z brífingu Divemastera, ktorý ho tiež bude viesť pod vodou. To znamená, že ešte pred vstupom do vody by malo byť jasné:

 • Kde (miesto vstupu do vody, akvatórium ktoré pokryjú, .......)
 • Ako (sa dostanú do vody, zanoria pod hladinu, budú vynárať,.....)
 • Kadiaľ (trasa postupu, smery, vzdialenosti, orientačné body, vizuálne referencie,.....)
 • S čím (bóje, rebríky, dekompresné hrazdy, ......)

Rovnako by nemal absentovať základný motív ponoru. Môže ním byť napríklad:

 • Výcvik, či len získavanie skúseností
 • Testovanie nových súčastí výstroja
 • Dokumentaristika konkrétnej lokality
 • Objavovanie čohokoľvek
 • a ďalšie

 

Riešenia rôznych situácií

V procese prípravy, nemôže chýbať ani pohovor o postupoch, ktoré mienia potápači uplatniť v prípadoch odlišného než plánovaného priebehu ponoru. Jasné by im mali byť riešenia rôznych situácií, akými môžu byť:

 • strata orientácie
 • neúmyselné prekročenie maximálnej hĺbky alebo času ponoru
 • predčasné vyčerpanie plánovanej časti dýchacieho média
 • nenaplnenie plánovaného obsahu ponoru
 • a mnoho ďalších......

Poznámka celkom na záver:
Uvedomujeme si, že sme pomerne širokú problematiku plánovania ponoru zredukovali len do 3  bodov. Je zrejmé, že sme viaceré vynechali (napríklad zopakovanie signálov a ďalších spôsobov komunikácie, vzájomné postavenie potápačov v partnerskej dvojici aj mnohé ďalšie). Ale o nich niekedy inokedy a na inom mieste.

 

 

Robert Korim

Šéfredaktor SCUBA.SK. Inštruktor rekreačného aj
technického potápania s viac než 40-ročnými skúsenosťami.
Organizátor a propagátor celého radu potápačských stretnutí,
súťaží a podujatí. Aktívne učí, prednáša a publikuje
v slovenských aj českých potápačských periodikách.

Napíš autorovi


 

© 2010 - Všetky práva vyhradené
Posledná zmena 3. februára 2021