Pro Dive Chorvátsko 
 

Partnerstvo v potápaní

                                                                                                                         Pridané 20.1.2011

 

Príčiny a ciele partnerského potápania

Rekreačné potápanie je považované za kolektívny šport. Bezpečné a zážitkov plné ponory predpokladajú vzájomnú spoluprácu pomerne nezávislých jedincov. Team je najčastejšie tvorený dvojicou, ale v niektorých formách rekreačného potápania aj trojicou či vyšším počtom potápačov.


Buddy systém, alebo partnerské potápanie vo dvojici, je napriek neutíchajúcim diskusiám stále popri kvalitnej príprave na ponor základným kameňom obvyklého chápania bezpečného potápania. Väčšina ďalších renomovaných edukačných systémov preferuje "Buddy systém" ako integrovanú súčasť výcviku a sólové potápanie ako také, zásadne odmieta.


Je omylom sa domnievať, že prvoradou príčinou partnerského spôsobu potápania je poskytovať pomoc v prípade ohrozenia. Hlavnou úlohou spoločníka pod vodou je predovšetkým zabrániť tomu, aby sa vôbec niečo prihodilo.


Výber partnera

Pre správny výber spoločníka na ponor rozhodne nestačí poznať jeho meno, počet ponorov či potápačskú kvalifikáciu. Medzi hlavné požiadavky na partnera patrí napríklad aj ochota sa potápať vo dvojici a plné chápanie významu "Buddy systému".

Potápači - budúci spoločníci pod vodou by mali vzájomne poznať svoje:
-skúsenosti,
-zdravotný stav,
-stupeň trénovanosti,
-motívy a ciele potápania,
-znalosť signálov a krízových postupov,
-ovládanie funkčnosti svojho a partnerovho výstroja,
-hĺbkové limity,
-iné obmedzenia ...


Dôvody pre potápanie s partnerom

Medzi najčastejšie uvádzané argumenty pre potápanie vo dvojici patria:
1. vzájomná kontrola
2. riešenie problémov s výstrojom
3. pomoc pri uviaznutí, zapletení, zamotaní
4. dopomoc pri únave, vyčerpaní, odplavení, pri kŕčoch
5. pomoc pri nedostatku, alebo zastavenej dodávke vzduchu
6. pomoc pri náhlom bezvedomí
7. psychická podpora
8. odovzdávanie skúseností v praxi
9. spoločná príprava na ponor
10. zdvojovanie, redundancia výstroja


1. Vzájomná kontrola
Často sme svedkami toho, že sa niektorí potápači, alebo inštruktori potápajú sami. Zdravé sebavedomie je jedna stránka problém, ale možnosť pomoci partnera v prípade rozvíjajúcej sa krízy pravdepodobne druhá. Pod vzájomnou kontrolou máme na mysli najmä tú skutočnosť, že zorné pole potápača v maske je značne obmedzené. V prípade dvoch potápačov je väčší predpoklad včasného rozpoznania prípadného nebezpečenstva, rýb či iných objektov záujmu potápačov o niečo skôr. Ide aj o pravidelné pozorovanie partnera, jeho vyváženie, spôsob dýchania a celkové správanie.

2. Riešenie problémov s výstrojom
Niektoré časti vlastného tela či výstroja sú pre potápača nielen neviditeľné, ale často aj nedosiahnuteľné. Partner pri potápaní znamená preto možnosť neustálej vzájomnej kontroly výstroja čo sa z hľadiska prevencie stáva dôležitým faktorom bezpečnosti. Svojho druha bezodkladne upozorňujeme na odstávajúci, či nesprávne uložený výstroj.

3. Pomoc pri uviaznutí, zapletení či zamotaní sa
V prípade banálneho zamotania sa do rybárskeho vlasca, je dopomoc partnera príjemná a vítaná. Naproti tomu pri vážnejších uviaznutiach v lanách či v sieťach je prítomnosť druha nevyhnutnosťou.

4. Dopomoc pri únave, vyčerpaní, odplavení, či kŕčoch
Dopomoc partnera pri úbytku síl, najmä v podmienkach morského potápania môže byť veľmi významným faktorom a značne uľahčiť riešenie krízovej situácie.

5. Pomoc pri nedostatku alebo zástave vzduchu
Napriek neustálemu zdokonaľovaniu výstroja rekreačného potápača, nemôžeme úplne vylúčiť zástavu dodávky vzduchu následkom technickej závady. Častokrát je octopus tvojho partnera, či iný náhradný zdroj dýchania najmä v stredných hĺbkach prakticky jediným spôsobom riešenia tejto krajnej situácie.

6. Pomoc pri náhlom bezvedomí
Bezvedomie pod vodou je nesmierne vážnou situáciou kde rýchla reakcia partnera a jeho konanie môže byť jazýčkom na váhach života a smrti.

7. Psychická podpora
Moderná psychológia, najmä teória riešenia krízových situácií dokazujú, že potápač vo dvojici lepšie odoláva stresu a neskôr podľahne skratovému či panickému jednaniu.

8. Odovzdávanie skúseností v praxi
Obvykle sa vedúcim ponoru stáva skúsenejší a trénovanejší potápač, alebo ten, ktorý je lepšie oboznámený s danou potápačskou lokalitou či náplňou ponoru. Najkvalifikovanejší potápač by mal viesť ponor, nie však každý. Odovzdanie vedenia ponoru menej skúsenému partnerovi je vynikajúcou príležitosťou nadobúdania nových potápačských schopností a zručností.

9. Spoločná príprava na ponor
Je samozrejme predpokladom kvalitnejšieho plánu ponoru. Preto partnerstvo začína už na súši, pri výbere vhodného miesta, času a spôsobu ponoru, prístupových ciest, atď. Počas ponoru potom predpokladáme dvojitú kontrolu dodržiavania plánu ako aj overovanie si jeho aktuálnosti vzhľadom na meniace sa vonkajšie podmienky.

10. Redundancia výstroja
Zdvojovanie výstroja je nepriamou výhodou partnerského potápania. Na mysli tým máme najmä svietidlá a prístrojové vybavenie, kedy dva hĺbkomery, kompasy či potápačské počítače znamenajú za predpokladu vzájomného porovnávania si hodnôt zvýšenie bezpečnosti.


Úvaha na záver

Aké vlastnosti by si rád našiel u svojho partnera ? Sú to obetavosť, disciplinovanosť, odborné vedomosti, kvalifikovanosť, kvalitný výstroj a ďalšie ? Ak je tvojou odpoveďou áno, uvedom si skutočnosť, že pravdepodobne tie isté atribúty a požiadavky má tvoj partner na teba. Paradoxom je tiež, že o potrebných charakteristikách a vlastnostiach svojich partnerov sa najlepšie dozvedáš vtedy, ak im niektoré chýbajú.

Rovnako platnou je opäť spätná väzba.
Hoci nie sme dokonalí, je v záujme bezpečného potápania aby si si ty aj tvoj tradičný potápačský spoločník uvedomovali princípy partnerského systému potápania. Snažte sa ich pridŕžať, učiť sa navzájom jeden od druhého a postupne so zvyšovaním náročnosti ponorov zdokonaľovať !

 

Robert Korim

Šéfredaktor SCUBA.SK. Inštruktor rekreačného aj
technického potápania s viac než 30-ročnými skúsenosťami.
Organizátor a propagátor celého radu potápačských stretnutí,
súťaží a podujatí. Aktívne učí, prednáša a publikuje
v slovenských aj českých potápačských periodikách.

Napíš autorovi

© 2010 - Všetky práva vyhradené
Posledná zmena 3. februára 2021