Pro Dive Chorvátsko 
 

Monitoring počas ponoru

                                                                                                                         Pridané 13.6.2013

 

Jestvuje toho veľa, čo musí potápač pod vodou sledovať. Najmä nováčikom spôsobuje potreba monitorovania celého radu prvkov ponoru značnú dávku stresu. Pokúsme sa spolu zovšeobecniť aspoň niektoré z nich. Čím zložitejší bude ponor, tým komplexnejšie informácie bude potápač potrebovať. Napriek tomu, jestvujú, určité charakteristické črty tejto časti ponoru.

 

Subjekty

Každý potápač, by mal sledovať predovšetkým svojho partnera a vedúceho potápača na čele skupiny. Ale aj ostatných postačí vnímať aspoň periférne. U svojho partnera/partnerov by mal vnímať ich polohu vo vode, spôsob pohybu, pravidelné dýchanie a úkony ktoré vykonávajú. V prípade Divemastera by mal sledovať jeho vedenie ponoru, orientáciu a spôsob komunikácie so skupinou.

 

Prístroje

Monitoring parametrov ponoru v časoch, keď nás pod vodou stráži elektronika, je v podstate hračkou. Moderné počítače udávajú aktuálnu hĺbku s presnosťou na desatinu metra a čas ponoru na sekundy presne. Komu to nestačí, môže si nastaviť hĺbkový či časový alarm, ktoré ho upozornia na uvedené limity.

Osobitne (v súvislosti s vyššie menovanými parametrami hĺbky a času) by mal potápač monitorovať svoj dekompresný štatút a sledovať aktuálnu hodnotu času NDL (No-Decompressin Limit). Aj v tomto prípade sa môže spoľahnúť na skvelého elektronického pomocníka na svojom zápästí.

Čoraz viacej potápačov používa počítač s funkciami kontroly a záznamu tlaku. Aj v tomto prípade je možné si nastaviť minimálny tlak, pri ktorom začne počítač dosť intenzívne protestovať.

Pochopiteľne však, aj my zdieľame názor, že trojicu parametrov hĺbka-čas-tlak by mal potápač aj napriek čoraz dokonalejším prístrojom v pravidelných intervaloch monitorovať.


Terén

Potápač, by mal počas ponoru kontinuálne sledovať okolitý terén a všetky znaky prírodnej navigácie. Mal by neustále konfrontovať plán ponoru s jeho reálnym priebehom a trasou. Mať kontrolu nad ponorom, znamená pre potápača vedieť v každom jeho okamihu, kde sa práve nachádza a ktorým smerom postupuje. Zaujímať by ho mali smery prúdov, vlny, poloha slnka (mesiaca), charakter dna, lom svetla ba aj typické živočíchy.

V neposlednom rade je to tiež poloha sprievodného plavidla, či najkratší smer a vzdialenosť plávania späť na základňu na brehu.


Esencia

Každý ponor by mal mať svoj cieľ. Môže ním byť objavovanie miestnej fauny či flóry. Alebo je záujmom potápača skúmanie tajomstiev nejakého vraku či jaskyne. Ale rovnako ho môže napĺňať sledovanie bizarných kontúr skalných útvaroch či fascinujúca hra svetla a tieňov v podivne sfarbenej vode.

Monitoring počas potápania predpokladá, že okrem sledovaní všetkých možných parametrov ponoru v rámci zásad bezpečného potápania nezabudneme na to, kvôli čomu sme sa vlastne pod vodnú hladinu zanorili.

Čistú vodu prajeme !

 

 

Robert Korim

Šéfredaktor SCUBA.SK. Inštruktor rekreačného aj
technického potápania s viac než 30-ročnými skúsenosťami.
Organizátor a propagátor celého radu potápačských stretnutí,
súťaží a podujatí. Aktívne učí, prednáša a publikuje
v slovenských aj českých potápačských periodikách.

Napíš autorovi

© 2010 - Všetky práva vyhradené
Posledná zmena 3. februára 2021