Pro Dive Chorvátsko 
 

Plánovanie a príprava nočného ponoru

                                                                                                                         Pridané 24.10.2011

 

Nočné zostupy pod vodnú hladinu radíme medzi pokročilé formy potápania. Z toho vyplývajú aj niektoré odlišnosti v procese plánovania a prípravy takýchto ponorov.


Miesto ponoru

V duchu zásad bezpečného potápania, si pre nočné ponory vyberáme len známe potápačské lokality. Najvhodnejšie sú tie, ktoré už poznáme z denných ponorov. Okrem nevhodných poveternostných podmienok, je nanajvýš potrebné sa vyvarovať nočným ponorom v miestach s extrémne silným prúdením či príbojom, slabou viditeľnosťou alebo s množstvom podvodných prekážok.
Na miesto ponoru sa pokiaľ možno vyberieme ešte pred súmrakom. Uľahčí nám to orientáciu, výber vhodného miesta a spôsobu vstupu do vody ako aj niekoľkých alternatív výstupu. Orientácia a odhad vzdialeností sú v noci oveľa náročnejšie.


Čas ponoru

Z dôvodov pozorovania nočného spôsobu života vodných živočíchov nie je potrebné posúvať čas ponoru na veľmi neskorú hodinu, pretože napríklad dravce sú najaktívnejšie tesne po západe slnka. Z hľadiska logistiky je však vhodné, aby sme na miesto ponoru dorazili ešte za svetla. Umožní nám to pokojnú prípravu materiálu a techniku. V neposlednom rade zjednoduší orientáciu v okolí a tým aj neskôr uľahčí podvodnú navigáciu. Posledné jedlo pred ponorom si naplánuj minimálne 2 hodiny pred vlastným zanorením sa. Okrem naplánovania času zahájenia ponoru určíme aj ďalšie parametre zostupu.


Parametre ponoru

Vo všeobecnosti platí zásada, že si v noci nekladieme náročný plán zostupu. Určíme najmä:

• dobu trvania
• maximálnu hĺbku
• rýchlosť a smer postupu
• vzájomné postavenie
• výstupový režim
• činnosť počas ponoru
• časové a situačné relácie
• riešenie základných krízových situácií
• signály a komunikáciu
• predpokladanú spotrebu plynov
• špecifiká vyplývajúce z obsahovej náplne ponoru


Výber partnera

Medzi bezpečné plánovanie nočného ponoru patrí určite aj výber vhodného partnera. Mal by ním byť jedinec, ktorého potápačské kvality poznáš z ponorov za denného svetla, vzájomne si rozumiete pod vodou a dôveruješ mu. Zanedbateľné nie je ani hľadisko prípadných znalostí danej lokality. Ak je to len trocha možné, vyber si partnera s vyššou kvalifikáciou ani sa neokúňaj ak ťa priradia k inštruktorovi či miestnemu Divemasterovi. Je jasné, že po jeho boku znalca miestnych pomerov toho pod vodou uvidíš najviac!
Zabudnúť by sa nemalo ani na osobu suchozemca. Vo všeobecnosti platí, že na akýkoľvek ponor by sme mali na súši či plavidle zanechať zodpovednú osobu. Prítomnosť poučeného pomocníka, môže výraznou mierou napomôcť pri riešení neštandardných situácií.


Príprava výstroja

Nelíši sa od bežnej praxe pri denných zostupoch. Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať prehliadke svojho i partnerovho výstroja, jeho uloženiu a upevneniu. Prípadna korekcia výstroja na hladine či pod vodou, môže byť v noci potme komplikovanejšia.
Ak ide o potápanie v divočine kde nie je umelé svetlo, alebo sa na ponor pripravujeme už po súmraku, zíde sa potápačom osobná (najlepšie čelová) lampa. Ocenia ju aj po ponore, keď si budú demontovať a baliť výstroj po tme.
Osobitnú pozornosť venujeme podvodným svietidlám. Ich O-krúžky je potrebné vyčistiť tak, aby boli zbavené aj tých najmenších nečistôt a ľahko ich namastíme silikónovou vazelínou. Pohyblivé časti svietidla potom opatrne nasunieme a skontrolujeme celkový vzhľad a funkčnosť.

 

Jana Gondová

Člen redakčnej rady SCUBA.SK. Potápa sa od roku 1983.
Ako absolventka FTVŠ UK sa profesionálne venuje športu
v jeho organizačných štruktúrach na rôznych úrovniach.
V súčasnosti je zodpovedná za prácu oblastného zastúpenia
agentúry TdiSdi na Slovensku.

Napíš autorke

© 2010 - Všetky práva vyhradené
Posledná zmena 3. februára 2021