Pro Dive Chorvátsko 
 

Výstupová rýchlosť

                                                                                                                         Pridané 20.1.2011

 

Podobne ako je pre pilotov zostup k zemi a pristátie najdôležitejšou a potencionálne najnebezpečnejšou fázou letu, je pre nás potápačov najdôležitejšou časťou výstup. Medzi 4 hlavné preventívne opatrenia zábrany pred prípadným získaním dekompresnej choroby, ktoré inštruktori potápania zdôrazňujú patria:


- pomalá výstupová rýchlosť
- adekvátny profil ponoru
- bezpečnostná zastávka
- nulový dusíkový (bezdekompresný) čas
Rozoberme si spolu prvé menované opatrenie, ktorým je výstupová rýchlosť.


Výstupová rýchlosť v minulosti

Zo začiatku potápania sa vystupovalo na hladinu bez akýchkoľvek obmedzení. Neskôr keď sme vďaka pánom (ktorých portréty poznáme z učebníc ako otcov hyperbarickej medicíny), pochopili príčiny vzniku dekompresných ochorení, sa výstupová rýchlosť spomaľovala najskôr na 25 metrov/min až sa ustálila na hodnote 1 stopy/sekundu. V metrickom systéme ide o hodnotu 18 metrov/minútu. Od polovice 90-tych rokov už len 10 metrov/minútu a dnes sa potápačská veda prikláňa ešte ku konzervatívnejším hodnotám.


Kontrola rýchlosti sa dala relatívne udržať v prípade cajchovaného výstupového lana. Ale na „voľnej vode“ to bolo podstatne ťažšie. Výstupomery či iné monitorovacie prístroje vtedy nejestvovali a tak si potápači museli vystačiť so svojim úsudkom a kombináciou pozorovania dvojice prístrojov: potápačských hodiniek a hĺbkomeru.


Súčasnosť

Potápačský počítač je prístroj, ktorý spolu s kompenzátorom vztlaku v poslednom desaťročí najviac zmenil charakter rekreačného potápania. Pred takými 15-timi rokmi bolo vlastníctvo počítačov určené výlučne len pre potápačských profesionálov. Dnes s nimi potápajú študenti už aj v základných kurzoch.


Prístroj v sebe spája niekoľko pre potápača dôležitých funkcií: potápačské tabuľky, hĺbkomer, hodinky, teplomer a v niektorých prípadoch aj tlakomer či kompas. Vo svojej dnešnej podobe predstavuje integrovaný systém, umožňujúci priebežnú kontrolu parametrov ponoru, čo výrazne zvyšuje faktor bezpečnosti. Aj keď sú počítače ponúkané v rôznych kategóriách, líšiacich sa navzájom počtom funkcií, kapacitou pamäte, osvetlením displeja, možnosťou pripojenia na PC a ďalšími, spája ich dôležitá vlastnosť – schopnosť monitorovať a zobrazovať výstupovú rýchlosť.


Počítače a výstupová rýchlosť

Práve zobrazovanie výstupovej rýchlosti, ako vlastnosť moderných potápačských počítačov považujeme s ohľadom na bezpečnosť rekreačných potápačov za ťažiskovú. Rôzny výrobcovia riešili jej zobrazenie na displeji počítača s rôznym grafickým prístupom. Niektorí zvolili spôsob formou stĺpčekového grafu, iní ručičky pohybujúcej sa v rôznych vymedzených škálach.

Ďalší preferujú numerické zobrazenie vyplývajúce z percentuálnych hodnôt doporučovanej výstupovej rýchlosti. Väčšina výrobcov upravuje túto rýchlosť na 7-10 metrov/minútu. V prípade prekročenia vopred definovaných hodnôt prístroj vizuálne (zbesilým blikaním) aj akusticky (ešte zúrivejším pípaním) upozorňuje svojho užívateľa na nebezpečnosť takéhoto konania.

O počítačoch sa dozvieš viac v samostatnej sekcii na inom mieste nášho portálu.

 


József Zelenák

Člen redakčnej rady SCUBA.SK. Je aktívnym inštruktorom
jaskynného potápania a predsedom kolégia zväzu maďarských
inštruktorov. Ako člen prezídia a šéf technického výboru,
vykonáva viaceré funkcie v medzinárodných štruktúrach CMAS.
Žije a pracuje striedavo v Maďarsku a v Chorvátsku.

Napíš autorovi

© 2010 - Všetky práva vyhradené
Posledná zmena 3. februára 2021