Pro Dive Chorvátsko 
 

Bezpečnostná zastávka

                                                                                                                         Pridané 24.10.2011

 

Väčšina kníh o potápaní a ďalších výučbových materiálov popisuje takzvané „bezdekompresné potápanie“ ako jeden z hlavných atribútov rekreačnej formy tohto športu. Je jasné, že každý náš ponor je v podstate dekompresný. Vždy, keď pod vodou dýchame stlačený vzduch, alebo inú zmes plynov absorbuje naše telo časť inertných plynov. Práve tieto, musia byť v záujme zmenšenia rizika získania dekompresnej choroby (ďalej len DCS) ešte pred vynorením sa na hladinu z nášho tela vysýtené. V rámci prevencie pred rozvojom DCS, sa preto do osnov škôl potápania dostala aj realizácia “bezpečnostnej zastávky“.


Zastávka v minulosti

Služobne starší potápači si istotne spomenú na to, že až do konca 80 tych rokov minulého storočia sme mali doporučovanú výstupovú rýchlosť v hodnotách jednej stopy za sekundu. Toto vyjadrenie v imperiálnej sústave jednotiek zodpovedalo našim 18-tim metrom za minútu. Aj keď dnes vystupujeme nahor k hladine pomalšie, už vtedy sa v tabuľkách vojenských námorných síl vyskytovalo upozornenie na „výrazné spomalenie“ v poslednej fáze ponoru pod hladinou. Z nej sa potom o desaťročie neskôr vyvinula zástavka v dnešnom ponímaní.


Hĺbka a čas

Bežne dodržiavaným štandardom v potápaní, je bezpečnostná zastávka v 5 metroch na 3 minúty. Za hĺbku zastávky považujeme stred pľúc. Pochopiteľne jemné odchýlky od tejto úrovne smerom nahor, či nadol nijako neznevažujú jej účinnosť. V mnohých prípadoch, ak to prírodné podmienky napríklad prítomnosťou skalnej terasy, či záchytnej konštrukcie umožňujú, môže byť bezpečnostná zastávka v hĺbke 4,5 či 5,5 metra jednoduchšia a tým pádom aj bezpečnejšia. Voľba hĺbky bezpečnostnej zastávky bola na 5 metrov zvolená preto, že tu už zvyčajne necítime účinky povrchového prúdenia či vĺn na hladine.

Na zastávke by sme mali zotrvať po dobu minimálne 3 minút. Pochopiteľne môžeme aj dlhšie. Mnohí potápači ju aj v záujme lepšieho zapamätania si predlžujú až na 5 minút. V čase masového používania potápačských počítačov nie je problémom monitorovanie uplynulého času na bezpečnostnej zastávke. Súčasné počítače zastavia potápača na úrovni 5-tich metrov, kde mu „pridelia“ stojný čas v hodnote 3 minút. Po jeho uplynutí ho blahosklonne pošlú smerom k hladine.

Priestor zastávky

V prípade ponorov s identickým miestom vstupu aj výstupu z vody je realizácia zastávky v hĺbke 5 metrov pri brehu relatívne jednoduchá. Sklon terénu pod vodou jednoduché monitorovanie hĺbky zastávky.

Oveľa ťažšie je udržiavať stabilnú hĺbku na otvorenej vode. Preto posádky potápačských lodí umiestňujú pre zjednodušenie vykonania bezpečnostnej zastávky pod plavidlo rôzne dekompresné hrazdičky, rebríky, laná či tyče. Dobre poslúžiť môže aj kotevné lano či reťaz.


Vertikálne lano so vzduchom

Najjednoduchšou inštaláciou dekompresnej pomôcky je obyčajné lano so závažím. Často sa naň do hĺbky 5 metrov upevňuje potápačská fľaša naplnená vzduchom s funkčným regulátorom. V takom prípade budú jeho hadice pod tlakom ale fľaša bude zavretá. Zásoba plynu slúži pre prípad, že potápač vracajúci sa z hĺbky z akýchkoľvek príčin nemá dostatok plynu na realizovanie 5m/3min zastávky. Vtedy musí najskôr otvoriť fľašu, skontrolovať jej tlak na manometri a až potom vymieňať regulátory. Po ukončení zastávky by mal fľašu opäť zavrieť a na plavidle upozorniť vedúceho ponoru, že zo zásobníka bolo dýchané. Trestom býva obyčajne poldeci každému členovi posádky......


Spôsob realizácie

Počas pobytu na zastávke by sme sa nemali ani nepohnute „zavesiť“ do priestoru ani sa zbytočne namáhať. Vhodné sú pomalé, relaxované pohyby s pokojným dýchaním a naťahovaním si údov. Zástavka je vítanou príležitosťou na prieskum plytkej vody, priľahlých útesov a ich obyvateľov.
V prípade bezpečnostnej zastávky „na voľno“ si potápačov často prídu poobzerať rôzne zaujímavé živočíchy.

Posledné metre na hladinu, by mal potápač stúpať veľmi pomaly, najlepšie ešte pomalšou, než bežnou výstupovou rýchlosťou. Z piatich metrov by sa tak mal vynárať v priebehu 2-3 minút. Toto opatrenie je z dôvodu, že tlako-objemové zmeny (a tým aj prípadné problémy presunu z oblasti s vyššou hodnotou tlaku do oblasti s nižšou hodnotou) sú vzhľadom na celý rad fyzikálnych zákonov najväčšie práve tesne pod hladinou.

 


József Zelenák

Člen redakčnej rady SCUBA.SK. Je aktívnym inštruktorom
jaskynného potápania a predsedom kolégia zväzu maďarských
inštruktorov. Ako člen prezídia a šéf technického výboru,
vykonáva viaceré funkcie v medzinárodných štruktúrach CMAS.
Žije a pracuje striedavo v Maďarsku a v Chorvátsku.

Napíš autorovi

© 2010 - Všetky práva vyhradené
Posledná zmena 3. februára 2021