Pro Dive Chorvátsko 
 

AKO zvýšiť spotrebu plynu .... alebo PIPPO radí, ako sa stať ozajstným "žrútom" vzduchu

 

Pridané 6.11.2020

 

VAROVANIE: Priatelia – neskúšajte to doma!
PIPPO sa týmto „antinávodom“ pochopiteľne len snaží byť vtipný.

 

 

A opäť tu máme úlohu, ktorej úspešné splnenie z teba zaručene spraví všade obľúbeného potápačského partnera. PIPPO rozhodne vie, ako na to! Týka sa spotreby plynu, ktorá do veľkej miery ovplyvňuje dĺžku ponoru potápača. Najviac rozšírenou a vo svete bežne dostupnou fľašou je takzvaná „Alu-osemdesiatka“, to jest po našom 11 litrový duralový zásobník. Drvivá väčšina ponorov v rekreačnom potápaní sa deje v hĺbkach do 30 metrov čo znamená, že ich dĺžka sa pohybuje v rozmedzí od 40-60 min.

 

 

Divemasteri aj inštruktori potápania až podozrivo často zdôrazňujú, že potápač by sa mal zanárať v polohe dolu hlavou. Údajne, sa tak ľahšie vyrovnáva tlak v stredoušnej dutine. Ale to by bolo pre nás starých bobrov kontraproduktívne. V zásade sa preto PIPPO ponára výlučne vo vertikálnej polohe a čo najkolmejšie smerom nadol. Intuitívne totiž prišiel na myšlienku, že čím rýchlejšie bude mieriť ku dnu – tým skôr dosiahne svoj konečný cieľ, ktorým nie je nič menšie ako poškodený bubienok.

Ale pozor, podľa PIPPOVÝCH rád, si dokážeš osvojiť techniku nesprávneho dýchania, neadekvátneho spôsobu plávania doplneného o nedbalú konfiguráciu výstroja, čo súčasne znamená, že by si tento čas dokázal skrátiť až na polovicu! Vzhľadom k tomu, že dnes sa väčšina ponorov realizuje skupinovým spôsobom, kde celú svorku potápačov vedie Divemaster riadiaci sa princípom: „jeden za všetkých – všetci za jedného...“ dokáže jediný hltač plynu pokaziť ponor celej skupine. A to je tvoja príležitosť. Obľúbenosť takéhoto borca je potom zaručená ! Latka je teda postavená vysoko a PIPPO ti v našej antiporadni ukáže ako na to.

 

Kondícia a tréning

Jedným z lajtomtívov snáh o zvýšenie spotreby je v knihách o potápaní vyjadrovaný poučkou: „čím lepšia úroveň fyzickej pripravenosti, tým menšia spotreba kyslíka“. Žalostný stav kondície potápača znamená, že na vykonanie „práce“ potrebuje vyššiu frekvenciu dýchania. PIPPO radí, že zlá životospráva, nadváha, málo odpočinku, stres a najmä známe Churchillovské: „absolutely no sport“ dokážu tvoj fyzický stav upraviť na požadovanú úroveň.

Na zvýšenú spotrebu plynu sa môžeš pripraviť aj celkovým zanedbávaním potápačského tréningu. Venuj sa plávaniu čo najmenej a v žiadnom prípade sa nedaj zlákať na účasť v doplnkových kurzoch potápania. PIPPO potápa čo najmenej, lebo dobre vie, že na zvyšovanie svojej kvalifikácie postačí aj sledovanie televíznych seriálov o potápaní.

Ak už si raz vo vode, je potrebné so zreteľom na spotrebu plynu čo najviac zvyšovať fyzickú záťaž. Dôkladný plán ponoru a jeho dodržiavanie sú len pre slabších jedincov. Využívanie prúdu, bójí, reťazí a lán by znamenalo len zbytočné znižovanie námahy a tým aj nežiadanú slabšiu spotrebu vzduchu.

 

Dýchanie

Ak chceš byť hrdinom dňa, tvoje dýchanie musí byť extrémne hlboké, rýchle a nepravidelné s občasným úplným zadržaním dychu. Vedľajším a tiež nie bezvýznamným produktom takejto ventilácie sú potom problémy spojené so závraťmi, dusíkovou narkózou, hyperventiláciou a v ideálnom prípade sa pritrafí nejaká tá plynná embólia. Hlboký nádych musí striedať trhaný a silovo intenzívny výdych.

PIPPO radí: „Čím rýchlejšie dýchanie tým lepšie“! Ako sa plyn dostáva zo zásobníka do pľúc, vytvárajú sa v každej zúženej pasáži či pri zmene smeru turbolencie, ktoré obmedzujú jeho pohyb vpred. Navonok sa to prejavuje ako dýchací odpor, ktorý kladú aj tie najlepšie regulátory sveta. Jeho účinok sa však dramaticky zvyšuje v prípade, ak začneš dýchať zrýchlene. Na maximalizovanie odporu preto dýchaj čo najrýchlejšie – najmä v hĺbke, kde sa turbolencie ešte zvyšujú, pretože plyn je hustejší. Takto sa pod spotrebu plynu môže výrazne podpísať aj hustota dýchaného média.

Veľkou chybou by bolo ak by si dýchal s úplným výdychom. Redukovalo by sa množstvo opätovne vdychovaného „mŕtveho plynu“ a udržiavalo by pre teba zbytočne zníženú hladinu oxidu uhličitého. PIPPO si preto ponecháva v dýchacom systéme čo najviac CO2. Ten následne vyvolá aj v prípade postačujúcej úrovne kyslíka nutkanie na ďalší nádych. Rýchly výdych tiež skracuje čas pred pocitom potreby nadýchnutia sa. Paráda!

 

Výstroj

Regulátor požierača plynu musí byť pochopiteľne nastavený na maximálne hodnoty prietokov. Ideálnym prípadom je celkom rozštelovaná technika, v prípade ktorej zostávajú za potápačom celé gejzíry unikajúceho plynu vytvárajúceho efektné pramienky bublín syčiace z pod membrán, ventilov a spojení hadíc. Zanedbateľným faktorom nie je ani celková konfigurácia výstroja. PIPPO dobre vie, že čím viac zbytočností si vezme pod vodu – tým viac plynu spotrebuje! Ak dokážeš tieto haraburdy uložiť na tele tak, aby všade navôkol teba viseli oktopus, konzola, fotoaparát aj ďalšie súčasti výstroja, podarí sa ti do značnej miery potlačiť snahu o akúkoľvek hydrodynamičnosť. A úspech – ten sa jednoducho musí dostaviť!

Osobitnou kapitolou je záťažový systém. Každý kilogram navyše, znamená nejaký ten litrík spotreby plynu k dobru. PIPPO je vždy rafinovane preťažený, čo pod vodou vyvoláva nutnosť intenzívneho používania kompenzátora vztlaku. A sme doma! PIPPO s prekrásne nafúknutou vestou má potom ideálne zväčšený tlačný odpor, ktorý následne vyvolá žiadaný hlad po vzduchu.

 

Pohyb

Aj keď ťa každý inštruktor nabádal k tomu, aby si pod vodou zaujal horizontálnu polohu, PIPPO ako pravý „požierač plynu“ vie, že opak je pravdou. Opäť platí, že tu sa nehrá o slastný pocit vyváženia ani ideálnu manévrovateľnosť, ktorú vodorovná poloha potápača ponúka. Dôležitý je opäť odpor prostredia. Aj fyzikálny zákon, ktorý vraví, že: „sila odpor rastie so štvorcom rýchlosti“, ti v tomto prípade hraje do karát. Znamená totiž, že čím rýchlejšie a trhanejšie budú tvoje pohyby pod vodou, tým väčší bude tvoj energetický výdaj a vytúžená spotreba dýchaného plynu.

Na plávanie vždy používaj aj paže, ktoré v žiadnom prípade nenechávaj pozdĺž tela. V pohybe vpred ťa síce budú viacej brzdiť, ale za to vytvoria krásny odpor. V práci dolných končatín sa sústreď na extrémne široký a preto aj kontraproduktívny kraulový kop. Spolu s PIPPOM môžeme konštatovať, že v prípade pohybu sú tvojimi najväčšími nepriateľmi relax a pokoj pod vodou. Správne zvýšený duševný a telesný stres automaticky zhoršujú spotrebu plynu.

 

Triky

A na záver tri PIPPOVE finty navyše:
1. Inflátor.
Používaj ho vždy, všade a za každých okolností. Tlačidlá nafukovania a spúšťania vesty sa musia zmeniť na hudobný nástroj a tak podobne ako na klarinete sa musia fázy napúšťania plynule prelínať s vypúšťaním a neustále požierať potápačovi z celkovej zásoby plynu.

2. Chlad.
Zima pred aj počas ponoru vytvára ideálne podmienky pre vyššiu spotrebu plynu. Ak chceš úspešne hltať litre a litre plynu ako PIPPO, vždy buď mierne podchladený! K tomu stačí nedbanlivé oblečenie pred ponorom, správny výber hrúbky potápačského obleku a ďalšie triky.

3. Hĺbka. PIPPO vždy pláva aspoň o 2-3 metre nižšie než jeho Divemaster. Kopíruje smer jeho pohybu ale zostáva vždy hlbšie. Hĺbka – predsa znamená vyššiu spotrebu!

Ak dodržíš spomínané PIPPOVE zásady je takmer isté, že vaša skupina bude končiť ponor vždy ako prvá. Obdivné pohľady tvojich druhov budú potom priamoúmerné cenne zájazdu a nepochybujeme, že sa časom staneš vyhľadávaným potápačským partnerom.

 

Úspešné hltanie plynu praje
PIPPO!Napíš
redakcii

© 2010 - Všetky práva vyhradené
Posledná zmena 19. februára 2021