Pro Dive Chorvátsko 
 

AKO komunikovať .... alebo PIPPO radí, ako sa správne dohovárať so svojim partnerom

 

Pridané 16.1.2021

 

VAROVANIE: Priatelia – neskúšajte to doma!
PIPPO sa týmto „antinávodom“ pochopiteľne len snaží byť vtipný.

 

 

V našom seriály „antinávodov“ z PIPPOVEJ dielne z oblasti potápania, budeme v nasledujúcich príspevkoch  pokračovať sériou článkov, ktorých význam sa dá zhrnúť do myšlienky: „Ako sa stať ešte obľúbenejším potápačským partnerom...“. V dnešnom texte sa zaoberáme zásadami a spôsobmi ako správne pod vodou a na jej povrchu komunikovať so svojim partnerom.

Cieľom komunikácie je výmena informácií. Spolu s PIPPOM ti poradíme, ako sa aj z komunikácie môže stať zdroj radosti a zábavy pod vodou. Ak tieto návody prijmeš za svoje, bude ti odmenou nechápavý výraz v očiach tvojho druha, chaos v skupine potápačov alebo aspoň nejaká tá menšia „krízovka“ na rozptýlenie....

 

 

Ručné signály

Všetci vieme, že najčastejším spôsobom komunikácie medzi potápačmi je sústava ručných signálov. Správny narušiteľ potápačskej disciplíny sa od samého počiatku riadi niekoľkými pravidlami komunikácie. PIPPO sa v prvom rade snaží všetky druhy signálov používať pokiaľ možno v tom najnevhodnejšom momente, t.j. v situácii keď jeho partner pozoruje niečo zaujímavé na dne, pracuje s kompasom či podvodným fotoaparátom alebo rieši iný problém, ktorý výrazne odpútava jeho pozornosť.

Signály nikdy neposiela v správnej realizácii, ale pokúša sa ich vždy modifikovať a meniť. Nielen, že si signály prispôsobuje svojej momentálnej nálade, ale nikdy – zdôrazňujeme nikdy nepoužíva tie isté signály opakovane! Vždy keď má na to príležitosť, spája signály do krkolomných až nelogických kombinácií.

Ozajstný majster komunikácie dokáže používať celý rad rôznych dvoj alebo až trojzmyselných signálov. Dôležitá je aj rýchlosť prevedenia. Vysiela ich čo najkratšiu dobu, v rýchlom slede tesne za sebou, aby tak ešte viacej sťažil ich korektné „čítanie“ svojim už beztak frustrovaným partnerom.

PIPPOVÝM majsterštikom je jeho poloha rúk pri signalizovaní. Vždy sa snaží ich čo najviac schovať: za chrbát, za súčasť výstroja alebo objekty na dne. Ak aj svojmu partnerovi vyšle nejaký signál buď neodpovedá, alebo sa zachová celkom naopak ako tomu situácia dovoľovala.

 

Komunikácia svetlom

Svetlom komunikujeme v noci alebo v podmienkach sťaženej viditeľnosti. Nočné potápanie vyžaduje navyše manéver „nasvietenia“ ruky, ktorá signalizuje. PIPPO vie, že kto sa chce stať neobľúbeným potápačom, musí ruku so signálom držať tak, aby bola až za zdrojom svetla. Naopak smerom k signál prijímajúcemu potápačovi musí byť namierený lúč baterky spôsobom, aby ho čo najviac oslňoval. Hohó - konečne zábava !

 

Signály na hladine

Medzi hladinové signály zvyčajne zaraďujeme „S.O.S.“, „všetko je O.K.“ alebo „prídite po mňa!“. Na veľkú radosť divemastera na lodi náš hrdina PIPPO takéto signály buď celkom ignoruje alebo v opačnom extréme naopak používa až príliš prehnane. V prípade, že sa na otvorenej vode vynorí ďaleko od lode alebo od základne, ihneď sa opäť zanorí bez akejkoľvek odozvy.

Na okolo plaviace sa plavidla naopak odporúča mávať oboma rukami tak, aby silne pripomínal signál S.O.S.. Pre doplnenie efektu PIPPO neváha čo najhlasnejšie kričať o pomoc. Keď sa k nemu tieto priblížia – šibalsky sa potom zasmeje a ponorí sa. Ak patríš k odvážnejším, môžeš túto divadelnú etudku ešte predtým doplniť o niekoľko oplzlých gest.

 

Ostatné prostriedky

Z ostatných prostriedkov signalizácie stojí za zmienku najmä akustická forma. Ak PIPPO objaví v obchode s potápačskými potrebami nejaké sirénky, či iné nárazové hrkálky, ihneď si ich zakúpi. Potápanie s ním sa tak môže stať akousi podvodnou šou, v ktorej môže popustiť uzdu svojej extrovertnosti a vystupovať ako bubnujúci africký šaman.

Ak má naporúdzi UW tabličku na písanie, neváha a namiesto výstižných kľúčových slov ju zvyčajne celú popíše siahodlhých textom, za ktorý by sa nemusel hanbiť ani Honore De Balzac.

Svoj bystroum môže PIPPO – humorista naplno predviesť aj v prípade, ak by potápač pod ľadom či v inom náročnejšom teréne mal byť odkázaný na signály lanom. Nielenže má možnosť neodpovedať na signály svojho navádzajúceho ale do zúfalstva ho môže privádzať sústavou neopakovateľného počtu trhnutí a ťahov.

Ak ide o potápanie v celotvárových maskách opatrených hlasovým komunikačným zariadením, ktoré vyžaduje veľmi jasnú formuláciu a úsporný jazyk, zmení sa PIPPO vzhľadom na tempo reči, zafarbenie hlasu a stupeň vzrušenia v rozhlasového reportéra komentujúceho finále futbalového majstrovského zápasu.

Príjemné potápanie s partnerom znalým zásad komunikácie praje
PIPPONapíš
redakcii

© 2010 - Všetky práva vyhradené
Posledná zmena 19. februára 2021