Pro Dive Chorvátsko 
 

Čo je počítač

                                                                                                                                  Pridané 2.3.2012

 

 

Väčšina technických slovníkov vysvetľuje počítač ako:
„elektronický prístroj, ktorý má schopnosť uskladňovať, vyhľadávať a spracovávať dáta, pričom môže byť programovaný pokynmi, ktoré si je schopný zapamätať. Súčiastky, z ktorých sa počítač skladá (centrálna jednotka, vstupná jednotka, výstupná jednotka a pamäť) sa nazývajú hardware. Program, ktorý napovedá počítaču čo má robiť sa nazýva software“.

Potápačský počítač bol od svojho počiatku elektronickým prístrojom, ktorý kontinuálne monitoroval hĺbku a čas ponoru. Tieto údaje vyhodnocoval a porovnával s teoretickým dekompresným modelom, postaveným na predpokladanom sýtení sa ľudského tela dusíkom a ďalšími inertnými plynmi počas ponoru. Mimo to počítač zobrazoval čas, ktorý ešte mohol potápač stráviť v konkrétnej hĺbke bez toho, aby bol nútený vykonať stupňovitú dekompresiu.

Cieľom týchto výpočtov bolo vtedy, ako aj v prípade súčasných moderných prístrojov udržať si určitý časový odstup od momentu, dokedy konkrétny ponor zostával takzvaným bez-dekompresným. Takto označujeme ponor, ktorého výstupový režim, v rámci prevencie pred ochorením nevyžaduje stupňovitú dekompresiu. Takýto spôsob potápania predstavuje určité riziká, ktorých prekonávanie presahuje tréning ako aj skúsenosti bežného rekreačného potápača.

Zhrňme si to - potápačský počítač je vlastne prístroj, ktorý v sebe integruje prvky merania času, hĺbky, teploty vody a potápačských tabuliek. Nahrádza kedysi viacero používaných prístrojov, akými sú:

Hĺbkomer

Vzhľadom na princíp práce a elektronické meranie hodnoty hydrostatického tlaku môžeme potápačský počítač považovať za veľmi presný hĺbkomer. Väčšina dnešných prístrojov, je schopná zobrazovať aktuálnu aj maximálne dosiahnutú hĺbku s presnosťou na desatinu metra.

Hodinky

Čas ponoru, ktorý sa zvyčajne po zanorení potápača pod hladinu aktivuje automaticky, robí z nášho počítača veľmi solídne hodinky. Na displeji prístrojov sa vyjadruje v minútach času strávenom pod vodou. Niektoré počítače určené na náročnejšie formy potápania ho môžu udávať aj v minútach : sekundách.

Indikátor výstupovej rýchlosti

Kombinácia monitoringu hĺbok a časov umožňuje prístrojom indikovať výstupovú rýchlosť. Jej prekročenie býva zvyčajne doplnené o vizuálny alebo aj akustický alarm.

Potápačské tabuľky

Schopnosť prístroja modelovať sýtenie a vysycovanie ľudských tkanív dusíkom obsiahnutým vo vdychovanom vzduchu priebežne a na všetkých úrovniach v závislosti od hĺbky a času nahrádza:

Teplomer

Senzor, ktorý reaguje na zmeny teploty okolitého prostredia na súši aj pod vodou, vysiela signály do centrálnej jednotky, ktorým takto supluje teplomer.

Tlakomer

Novšia generácia počítačov poskytuje tiež údaj o aktuálnom tlaku v zásobníku a často aj ďalšie respiračné dáta, akými sú napríklad spotreba či takzvaný „zbytkový vzduchový čas“.

Kompas

Rozvoj digitalizácie umožnil dizajnérom súčasných počítačov zakomponovať do prístrojov aj kompas s viacerými funkciami, keď okrem zobrazovania severu ponúka možnosť rôznych pamäťových vlastností.

Logbook

Výpočtová technika tiež umožňuje zaznamenávať celý rad dát, popisujúcich priebeh už realizovaných ponorov, čím do značnej miery nahrádza kedysi tak populárne vypisovanie potápačských denníkov.

Simulátor ponoru

Ďalším prístrojom, ktorý dnes počítač reprezentuje je funkcia, prostredníctvom ktorej je možné s veľkou výpovednou hodnotou naplánovať ponor ešte pred jeho vlastnou realizáciou.

Z uvedeného stručného výpočtu vlastností potápačských počítačov vyplýva, že dnešné moderné prístroje sú vzhľadom na svoje integrujúce schopnosti dôležitou súčasťou výstroja potápača.

 

 

Robert Korim

Šéfredaktor SCUBA.SK. Inštruktor rekreačného aj
technického potápania s viac než 30-ročnými skúsenosťami.
Organizátor a propagátor celého radu potápačských stretnutí,
súťaží a podujatí. Aktívne učí, prednáša a publikuje
v slovenských aj českých potápačských periodikách.

Napíš autorovi

© 2010 - Všetky práva vyhradené
Posledná zmena 23. januára 2021