Pro Dive Chorvátsko 
 

Liquivision - LYNX s lokalizáciou

                                                                                                                                  Pridané 2.12.2014

 

Vysielač počítačov Liquivision Lynx neslúži len na prenos informácií o tlaku v zásobníku, ale súčasne aj ako prostriedok na ďalšiu unikátnu funkciu týchto kanadských prístrojov. Ide o zatiaľ experimentálnu verziu lokalizácie partnera (či viacerých potápačov zo skupiny), ktorí sú taktiež nositeľmi identického Liquivision T-1 vysielača.

Jednoducho povedané, s pomocou tohto prístroja sme schopní určiť približnú vzdialenosť nášho partnera, ako aj smer, v ktorom sa vzhľadom na našu polohu nachádza. Okrem svojho partnera umožňuje nositeľovi prístroja Liquivision Lynx, napríklad Inštruktorovi či Divemasterovi monitorovať polohu spolu až 9-tich potápačov.
A to je moment, v ktorom sa Liquivision stretáva s budúcnosťou …….


Spustenie lokalizácie

Vysielač pracuje na princípe ultrazvuku. Signál smerom k prijímateľovi vysiela postupne, vo forme „balíčkov“ dát.  Užívateľ najskôr pod vodou zadá prístroju príkaz LOCATE a vyberie osobu (rozumej kód vysielača Liquivision T-1), ktorú chce lokalizovať. Displej sa zmení na „lokalizačný“, pričom potápačovi sú v hornej tretine aj naďalej zobrazované dôležité informácie:

  • tlak v jeho aj v partnerovom zásobníku
  • čas ponoru
  • aktuálna hĺbka

Lokalizačné funkcie zaberajú zostávajú v spodných troch štvrtinách displeja. Dominuje im trojuholník vo forme výseče, ktorý zobrazuje užívateľovi približný smer, ktorým je treba plávať v záujme priblíženia sa k partnerovi. Lynx súčasne azimutom numericky zobrazuje „best guess“ t.j. ideálny smer v stupňoch. Taktiež ti dáva približnú vzdialenosť k partnerovi v určitom rozpätí. Ako aj znázorňuje tlak v jeho zásobníku.

 


Ovládanie prístroja

V záujme správnej funkcie lokalizácie, je potrebné držať Lynx v približne horizontálnej polohe. Pod vodou, je však mnohokrát ťažké určiť čo je horizontálne.  Preto má lokátor pomocný nástroj, akúsi elektronickú vodováhu, ktorá graficky znázorňuje polohu prístroja, respektíve navádza ho na správne, vodorovné držanie. Liquivision zobrazí  takzvanú sonickú radarovú mapu. Kolmé čiary zobrazujú hlavné svetové strany a šípka sever. Úlohou potápača je dostať svetelný bod (vodováhu) do stredného kruhu, v ktorom sa následne rozžiari jasnou farbou.

Následné potápač do niekoľkých sekúnd obdrží prvú zásielku dát.  Ak neprichádza, je vysoko pravdepodobné, že sa cieľ nachádza v polohe za potápačom. V takom prípade sa musí prijímateľ signálu otáčať až dovtedy, pokiaľ príde prvý data packet.

Po tom čo dorazí prvý balíček, objaví sa na displeji vysvietená hemisféra – pravá, ľavá alebo predná polovica výseče. Prijímateľ sa následne natočí v smere hemisféry a počká na ďalší balíček dát.

Prekrytím nových polkruhov vznikne na displeji trojuholníková výseč, zobrazujúca najpravdepodobnejší výskyt partnera. Súčasne s ňou aj numericky vyjadrený ideálny azimut. Po prepnutí do funkcie „Compass“ sa displej zmení na kompas, ktorý následne pomáha potápačovi udržiavať želaný smer plávania k partnerovi.

Postupne prístroj keď prístroj dostane ďalšie dáta, bude trojuholníková výseč čoraz užšia. Lynx vždy vyhodnocuje posledných 5 balíčkov dát, to jest, ako náhle prijímateľ obdrží 6. zásielku – najstaršia sa vymaže. Je to dôležité, pretože cieľ sa môže pohybovať a staršie dáta môžu byť už nepresné. Podobne, aj potápač pohybujúci sa k cieľu, sa nedrží exaktného kurzu. Preto sa aj ideálny smer vzhľadom polohu prijímateľa po čase  mení.

 

 

Vzdialenosť od partnera

V pravej polovici displeja sa súčasne zobrazí aj vzdialenosť k cieľu. Prístroj je pochopiteľne kalibrovaný na vodu.  Preto aj keď Lynx a jeho lokalizácia fungujú aj na súši, zmysel má len pod vodou. Vzdialenosť je zobrazovaná vo formáte od „0“ po „X“. Vzdialenosti sú zvyčajne zobrazované ako 0-6m; 0-10m; 0-15m; 0-25m; 0-50m; 0-75m; 0-100m; 0-250m.

 

 

Praxou k perfektnosti

Aj keď sa spoločnosť Liquivision všemožne pokúša z lokalizačných schopností LYNX-a vyťažiť užitočnú a použiteľnú vlastnosť, jeho efektivita je značne ovplyvnená mierou zručností ale najmä skúseností používateľa.  Aj neskúsený operátor pravdepodobne nájde s pomocou svojho Liquivision svoj cieľ, ale je pravdou že skúsenejšiemu to trvá kratšie a spoľahlivejšie.

A navyše, presnosť lokalizácie závisí od mnohých faktorov vrátane orientácie tela potápača spôsobu držania LYNXU ale aj podvodného prostredia. Presnosť intenzitu prijímaného signálu určujú najmä prekážky pod vodou, ozveny od pevných stien, vzduchové kapsy a často aj priama „dohľadnosť“ medzi vysielačom a prijímateľom.

 

 

Experimentálna verzia

Domnievame sa, že je nutné na tomto mieste poznamenať, že samotný výrobca označuje príslušný software (ktorým sa upgraduje bežný LYNX na prístroj so schopnosťou lokalizácie) ako tzv. BETA verziu. Aj z tohto dôvodu ju distribuje zdarma s dodatkom, že ide o experimentálny produkt, ktorý nemusí vždy fungovať bezchybne.

Preto je budúci užívateľ výrobcom upozorňovaný, že lokalizácia sa zatiaľ považuje za experimentálny produkt. Vyzýva ho, aby si v záujme jeho správnej funkčnosti preštudoval návod. Súčasne si má byť vedomý jej limitov a že akceptovať skutočnosť, že Lynx žiadnym spôsobom negarantuje presnosť. Až potom následne dostáva elektronickou formou PIN, ktorý mu spustí túto funkciu.

 

Rušenie signálu

Podobne ako sme v prípade sledovania tlaku vo vlastnom aj partnerovom zásobníku konštatovali, že Liquivision na rozdiel od iných výrobcov funguje bez straty signálu, či párovacích chýb, aj lokalizácia je bezproblémová. Zariadenie bezvadne funguje aj v prítomnosti HID svietidiel či stroboscopických lámp.

Navyše je nezávislé od kombinácie s funkciou tlaku plynu. Hodí sa preto rovnako dobre aj rebreatherovým potápačom či dokonca aj freediverom. 

 

Poznámka na záver

Záverom nám dovoľte poznamenať, že je to po prvý krát, kedy je podobná vlastnosť predstavená bežnej potápačskej verejnosti. Jednoducho je dnes ťažké predpovedať ako zareaguje verejnosť, a či bude mať záujem o podobné, futuristické vlastnosti počítačov.

 

Chceš si Liquivision vyskúšať?

Kontaktuj Aronnax aj v tom prípade, ak si chceš počítač najskôr na vlastné oči vyskúšať. Potápačské centrum Aronnax viac razy ročne organizuje LIQUIVISION DEMO-dni. Alebo sa jednoducho vyber na niektorú z akcií tohto  potápačských centra.

 

Ako kúpiť ?

Cena celého kompletu Liquivision Lynx sa na slovenskom trhu sa pohybuje okolo 1 200 Eur.

 

Počítač si môžeš zakúpiť u oficiálneho slovenského dealera tejto značky - spoločnosti Aronnax s.r.o. so sídlom v Bratislave prostredníctvom: eShopu spoločnosti

 

O prístroji Liquivision Lynx píšeme podrobnejšie na tomto mieste

 

Jana Gondová

Člen redakčnej rady SCUBA.SK. Potápa sa od roku 1983.
Ako absolventka FTVŠ UK sa profesionálne venuje športu
v jeho organizačných štruktúrach na rôznych úrovniach.
V súčasnosti je zodpovedná za prácu oblastného zastúpenia
agentúry TdiSdi na Slovensku.

Napíš autorovi

© 2010 - Všetky práva vyhradené
Posledná zmena 23. januára 2021