Dnes je na WEBe takmer všetko. Asi nejestvuje oblasť, predmet, osoba či udalosť, ktorej názov či heslo

vložené do riadku v internetovom vyhľadávači neponúklo stovky-tisíce-desatisíce....stránok

popisujúce práve tú konkrétnu časť ľudského poznania. Potápanie nie je žiadnou výnimkou.

 

Pokusov o seriózny portál, odrážajúci slovenskú potápačskú realitu bolo už niekoľko.

Niektoré zamrzli, iné sa potichu zo siete vytratili.

 

Poprajme portálu SCUBA.SK úspešný vstup do prvej sezóny a dlhovekosť do budúcna.