Pro Dive Chorvátsko 
 

Čo je zasahové potápanie

                                                                                                                         Pridané 9.4.2018

 

Profesionálne záchranné tímy

Záchrana osôb, zdravia, ale aj zvierat či majetku je bezpochyby jednou z najvyšších foriem služby verejnosti. O jej význame, nie je preto potrebné príliš dlho diskutovať.

 

 

Aj u nás máme v rámci rôznych profesionálnych organizácií niektoré jednotky, do ktorých náplne práce spadá aj záchrana pri vode, či pod jej hladinou. Ide o subjekty, vyškolené v špecializovaných činnostiach podľa postupov agentúr (či ich osobitných divízií) odlišných od rekreačných foriem potápania akými sú napríklad:

 • ERDI – Emergency Response Diving International
 • ILS – International Life Saving
 • Dive Rescue International
 • IADRS  – International Association of Dive Rescue Specialists
 • SRDI – Special Response Diver International

.... a ďalšie

Vodní záchranári sú na Slovensku školení najmä v rámci:

 • Hasičského a záchranného zboru
 • Policajného zboru
 • Vodnej záchrannej služby Slovenského červeného kríža
 • Jednotiek civilnej ochrany

ale aj

 • Záchrannej zdravotnej služby
 • Horskej služby
 • Jaskynnej záchrannej služby
 • Banskej záchrannej služby
 • Útvarov osobitných činností

.... a ďalších,

ktoré spolupracujú v rámci IZS (Integrovaného záchranného systému).

 

Dobrovoľné záchranné tímy

V krajinách západnej Európy či v Škandinávii, sú dobrovoľné špecializované tímy bežnou súčasťou ich jednotnej záchrannej siete. Ani na Slovensku nejde o žiaden unikát. Stačí spomenúť dobrovoľných hasičov, či neprofesionálnych príslušníkov horskej služby.
Aj preto my, v našom regionálnom zastúpení agentúry ERDI (Emergency Response Diving International) pre oblasť Východnej Európy veríme, že aj napriek špecializovanému charakteru činností pod vodnou hladinou a v jej okolí, nie je vznik a ďalší rozvoj  dobrovoľných potápačských tímov nerealizovateľnou víziou aj u nás.
Robert Korim

Šéfredaktor SCUBA.SK. Inštruktor rekreačného aj
technického potápania s viac než 30-ročnými skúsenosťami.
Organizátor a propagátor celého radu potápačských stretnutí,
súťaží a podujatí. Aktívne učí, prednáša a publikuje
v slovenských aj českých potápačských periodikách.

Napíš autorovi

 

 

© 2010 - Všetky práva vyhradené
Posledná zmena 31. januára 2017