Pro Dive Chorvátsko 
 

Rozdelenie potápania

                                                                                                                         Pridané 29.3.2018

 

Potápanie, ako nazývame ľudské aktivity pod vodnou hladinou môžeme rozdeľovať na jednotlivé skupiny činností rôznym spôsobom. Jedným z hľadísk by mohlo byť napríklad aj finančné.

Máme tým na mysli skutočnosť, či musí jedinec do potápania finančné prostriedky vkladať (venuje sa mu vo svojom voľnom čase) alebo naopak ním peniaze získava (potápanie je pre neho profesiou).

 

 

Prvotným delením teda potápanie rozlišujeme na:

 • VOĽNOČASOVÉ
 • PRACOVNÉ

 

Voľnočasové potápanie

Potápanie, realizované pre zmysluplné trávenie voľného času ďalej delíme na:

 • SÚŤAŽNÉ
 • NESÚŤAŽNÉ

Medzi súťažné zaraďujeme tie odnože potápania, v ktorých si merajú svoje sily pretekári na rôznych úrovniach od lokálnych, štátnych až po kontinentálne či globálne. Patrí sem napríklad:

 • PLUTVOVÉ PLÁVANIE
 • RÝCHLOSTNÉ POTÁPANIE
 • ORIENTAČNÉ POTÁPANIE
 • PODHLADINOVÉ RUGBY
 • PODHLADINOVÝ HOKEJ
 • APNEA
 • a ďalšie

 

K nesúťažným zaraďujeme tie potápačské aktivity, ktorých cieľom je rekreácia, oddych, či spoznávanie sveta pod vodnou hladinou. Medzi hlavné skupiny tohto typu potápania patria:

 • REKREAČNÉ
 • TECHNICKÉ
 • NÁDYCHOVÉ

 

Profesné potápanie

Pracovné formy potápania, môžeme podľa ich charakteru ďalej deliť na:

 • VEDECKÉ
 • ZÁSAHOVÉ
 • SLUŽOBNÉ

Potápanie v záujme vedy, v zásade paralelne kopíruje ďalšie dlenia vedeckých disciplín. Menujme aspoň niektoré:

 • MORSKÁ BIOLÓGIA
 • PODVODNÁ ARCHEOLÓGIA
 • PETROCHÉMIA
 • FYZIOLÓGIA

O zásahovom potápaní uvažujeme v prípade príslušníkov rôznych záchranných jednotiek, či už uniformovaných alebo na báze dobrovoľnosti. V našich podmienkach do úvahy prichádza:

 • HASIČSKÝ A ZÁCHRANNÝ ZBOR
 • CIVILNÁ OCHRANA
 • VODNÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
 • JASKYNNÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

A nakoniec, do kategórie služobného potápania zaraďujeme ďalších profesionálov v zložkách akými sú:

 • ARMÁDA
 • POLÍCIA
 • HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ (napr. Vodné diela)

Uvedené delenie vychádza zo záverov „Medzinárodného odborného semináru“ usporiadaného na pôde Fakulty telesnej výchovy a športu konaného v dňoch 21.-22. januára 2005.
Robert Korim

Šéfredaktor SCUBA.SK. Inštruktor rekreačného aj
technického potápania s viac než 30-ročnými skúsenosťami.
Organizátor a propagátor celého radu potápačských stretnutí,
súťaží a podujatí. Aktívne učí, prednáša a publikuje
v slovenských aj českých potápačských periodikách.

Napíš autorovi

 

 

© 2010 - Všetky práva vyhradené
Posledná zmena 31. januára 2017