Pro Dive Chorvátsko 
 

ERDI - Emergency Response Scuba Diving International

                                                                                                                         Pridané 01.12.2018

 

Emergency Response Diving Internationalä (ďalej len ERDI) je výcviková potápačská agentúra s celosvetovou pôsobnosťou so sídlom v USA. Programová náplň aj hlavné ciele tejto organizácie sa dajú vytušiť už z jej názvu. Slovné spojenie EMERGENCY RESPONSE (slovensky = ZÁCHRANNÁ  REAKCIA, poznámka autora) naznačuje, že ide o oblasť špecializovaných potápačských činností,  ktoré zaraďujeme do kategórie služobného potápania.

 

 

Poslanie agentúry

ERDI vytvára výcvikové programy, kontroluje a riadi inštruktorov, ktorí následne trénujú príslušníkov svojich potápačských tímov. Charakter špeciálnych aktivít, ktoré realizujú ERDI potápači najlepšie vystihuje výraz „služobné“ potápanie, pretože ich najvyšším cieľom je „služba“ verejnosti so zameraním na bezpečnosť a ochranu. V záujme jeho napĺňania sa potápači stávajú aktívnymi členmi dobrovoľných či profesionálnych potápačských tímov rozmanitého charakteru.

 

Reklama:

 

 

 

Charakter výcviku

ERDI poskytuje potápačským tímom špecializovaný tréning, ktorý je vyžadovaný charakterom ich pracovnej náplne. Takéto potápačské aktivity sú do veľkej miery ovplyvnené počasím, prírodným prostredím aj ďalšími vonkajšími podmienkami ponorov. Aj preto ich často sprevádza enormná dávka rizika.

Výcvik ponúkaný agentúrami športovo-rekreačného potápania, ba ani technického potápania nepokrýva veľmi špecifické potreby činností, typických pre zásahový tím.

Štruktúrou svojich výcvikových programov ERDI nielen z uvedených potrieb vychádza, ale ich tiež rozvíja. Súčasne táto etablovaná agentúra predpovedá trendy, či budúce výzvy, ktoré služobné a zásahové potápanie v budúcnosti očakáva.

 

Rozšírenie ERDI vo svete

Inštruktori ERDI pôsobia na väčšine kontinentov sveta. Počet krajín, v ktorých sú vyškolené ERDI potápačské tímy či odborníci z oblasti služobného potápania je pochopiteľne ešte vyšší.

Afrika

 • Egypt

Amerika

 • Argentína
 • Kanada
 • Kolumbia
 • USA

Austrália

 • Austrália

Ázia

 • Južná Kórea
 • Kuvajt
 • Saudská Arábia

Európa

 • Česká Republika
 • Francúzsko
 • Chorvátsko
 • Maďarsko
 • Nemecko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovensko
 • Slovinsko
 • Srbsko
 • Španielsko

 

TDI/SDI/ERDI Slovakia

Oficiálnym zástupcom výcvikovej agentúry ERDI pre Slovensko je spoločnosť TdiSdi Slovakia s.r.o. vo sídlom v Bratislave. Pozri tiež www.tdisdi.sk .

Jej cieľom je podporovať a rozvíjať výcvik služobného potápania pod hlavičkou International Training Inc. pre oblasť Slovenska. V záujme naplnenia tohto cieľa TdiSdi Slovakia s.r.o. zabezpečuje prostredníctvom siete slovensky hovoriacich inštruktorov realizáciu kurzov služobného aj zásahového potápania.

Dôležitým článkom práce agentúry je príprava výukových materiálov a pomôcok podporujúcich výcvik. Okrem prekladov pôvodných manuálov sem patrí aj tvorba nových učebníc a ďalších pomôcok prispôsobených nášmu potápačskému prostrediu typickému pre oblasť strednej Európy či metrickému systému.

 

Ďalšie informácie hľadaj na: www.tdisdi.com alebo www.tdisdi.skJana Gondová

Člen redakčnej rady SCUBA.SK. Potápa sa od roku 1983.
Ako absolventka FTVŠ UK sa profesionálne venuje športu
v jeho organizačných štruktúrach na rôznych úrovniach.
V súčasnosti je zodpovedná za prácu oblastného zastúpenia
agentúry TdiSdi na Slovensku.

Napíš autorke© 2010 - Všetky práva vyhradené
Posledná zmena 31. januára 2017