Pro Dive Chorvátsko 
 

TDI Intro to Tech

 

Pridané 25.4.2017

 

 

Príručka kurzu "Úvod do technického potápania"

 

Čierno-biely manuál vyšiel po prvýkrát v roku 2008. Posledná reedícia bola uskutočnená v roku 2012 a obsahuje 86 strán v nám netradičnom formáte US letter. Vedúcim autorského kolektívu je Frank Krzeszowski. Okrem anglického originálu, jestvuje aj viacero jazykových mutácií. Do slovenského jazyka manuál preložil Robert Korim, z Regionálneho zastúpenia SDI/TDI pre oblasť krajín východnej Európy.


Členenie príručky

Úvod
Kapitola 1: Čo je technické potápanie
Kapitola 2: Výstroj pre technické potápanie
Kapitola 3: Plyny a ich manažment
Kapitola 4: Aktivity technického potápania
Kapitola 5: Nevyhnutné potápačské zručnosti
Kapitola 6: Čo ďalej?
Prílohy

Každá kapitola začína celostranovou ilustratívnou fotografiou, nadpisom a obsahovou kostrou v bodoch. Záver každej kapitoly formou otázok otestuje čitateľa príručky.


Čo je technické potápanie

Úvodná kapitola popisuje tri základné kategórie potápania: rekreačné, komerčné a vedecké. Jasne vymedzuje voľnočasové aktivity od profesných. Jadrom kapitoly je porovnanie technického a rekreačného potápania. Okrem histórie technického potápania sa spomínajú aj podobnosti s rekreačnou formou. V jej závere sa autor ešte zamýšľa nad možnou motiváciou adepta technických kurzov.


Výstroj pre technické potápanie

Táto časť manuálu sa venuje výlučne výstroju, jeho konfigurácii, výhodám aj slabinám. Podrobne vymedzuje odlišnosti, ktoré vyplývajú z povahy technického potápania v porovnaní s rekreačným. Autori popisujú dvojité zásobníky, prepojovacie mostíky ventilov aj prídavné dekompresné či postupové zásobníky. Venujú sa skladbe regulátorov, ich kvalite, charakteristike kompenzátorov vztlaku aj prístrojom. Nechýbajú úvahy nad termálnou ochranou potápača a celým radom užitočných doplnkov, ktoré potápač tohto zamerania potrebuje.

Plyny a ich manažment

Jednou z charakteristických odlišnosti technického potápania je časté používanie umelých zmesí plynov. Kapitola rozoberá vzduch ako tradičné médium aj jeho úlohu v technickom potápaní. Ďalej analyzuje Nitrox aj Trimix, ich prednosti aj slabiny. V stati o manažmente plynov, sú vysvetľované vzťahy hladinovej a aktuálnej spotreby plynov v hĺbke.


Aktivity technického potápania

Ďalšia časť príručky sa zaoberá niektorými prijatými postupmi v technickom potápaní. Autori sa venujú stupňovitej dekompresii, uzavretému prostrediu, potápaniu s prístrojmi SCR a CCR, sólovému potápaniu aj tréningu záložných postupov


Nevyhnutné potápačské zručnosti

5. kapitola manuálu sa venuje pomenovaniu tých najdôležitejších zručností, ktoré by mal technický potápač bezchybne zvládať. Neučí ich, skôr len v hrubých rysoch popisuje tak, aby si budúci adept technických kurzov potápania vedel predstaviť, čo ho po vstupu do nich čaká. Miesto dostali zručnosti s maskou, dýchacím regulátorom ale aj zvládanie vztlaku, poloha, vznášanie sa a efektívny pohyb.


Čo ďalej?

Posledná kapitola v hrubých rysoch popisuje ďalšie pokročilé kurzy v systéme TDI (Technical Diving International). Čitateľa nabáda na vytýčenie si vlastnej cesty, v rámci ktorej sa môže potápačsky vzdelávať a rozvíjať podľa svojich predstáv.


Prílohy

Príručka obsahuje tiež dva dodatky, venované základnému plánovaniu ponoru s použitím Potápačských tabuliek US Navy ako aj s pomocou počítačov.


Ako zohnať?

Cena manuálu je 24 Eur.
Objednaj si mailom na: centrum@aronnax.sk
Alebo na: e-Shope

© 2010 - Všetky práva vyhradené
Posledná zmena 13. novembra 2020