Pro Dive Chorvátsko 
 

TDI Extended Range and Trimix

 

Pridané 8.1.2017

 

 

Príručka k základnému výcviku potápania s Trimixom

 

Čierno-biela príručka tejto certifikačnej agentúry je vyhotovená v nám netradičnom formáte US letter a obsahuje 133 strán. Za autora tejto príručky môžeme považovať celý kolektív inštruktorov z tréningovej sekcie tejto renomovanej certifikačnej agentúry. Okrem anglického originálu je momentálne k dispozícii viacero jazykových mutácií. Pod slovenský preklad sa podpísal Robert Korim, z Regionálneho zastúpenia TDI pre oblasť krajín východnej Európy.


Klady učebnice, alebo „páčilo sa nám“
Namiesto vymenovania kladov príručky, nám dovolte zopár citátov:
• Skvelý pilot je ten, ktorí používa svoj skvelý úsudok tak, aby sa vyhol situáciám, ktoré by vyžadovali jeho skvelé zručnosti.
• Skutočný potápač je schopný sa adaptovať na rôzne podmienky. Môžeme sa zaručiť, že ak budeš cestovať do niektorej exotickej destinácie, v ktorej bude stáť kyslíkový zásobník 250 Eur, prídeš pomerne rýchlo na to, ktorý dekompresný mix bude maximalizovať tvoj tolerovatelný dekompresný čas!!
• Buď obozretný na Internete a diskusných fórach. Aj keď môžu byť miestom cenných informácií, môžu byť tiež hojnosťou nebezpečných nápadov!
• NESTAŇ sa dekompresným štatistikom, ked je fáza ponoru na dne úspešnou len preto aby si sa zmietal v priebehu jeho plytkej časti!

Zápory učebnice, alebo „odpúšťame im“
• Podľa nášho názoru mohli autori príručky doplniť proces prípravy plánu ponoru aj o dekompresný software, ktorý je v dnešných časoch už ľahko dostupný a aj široko používaný. Tento spôsob definovania výstupového režimu použili až v nasledujúcom manuáli ku kurzu Advanced Trimix.

 


Členenie

Manuál má v celku netradičné členenie. Okrem obligátneho úvodu a záveru, obsahuje v podstate už 4 “klasické“ kapitoly (Fyzika + Fyziológia + Plánovanie + Výstroj). Ale novinkou je až trojitá sada Príloh (A + B + C). Dielo je trocha zvláštne pojaté ako učebnica hlbokého potápania so vzduchom, ku ktorému je pridaná doplnková piata – Trimixová kapitola.

Úvod
Kapitola 1: Fyzika a fyziológia
Kapitola 2: Dusíková narkóza a otrava kyslíkom
Kapitola 3: Plánovanie a potápačské tabulky
Kapitola 4: Zváženie výstroja
Kapitola 5: Trimix - základné postupy
Epilóg
Prílohy A
Prílohy B
Prílohy C

Každá kapitola začína celostranovou ilustratívnou fotografiou, nadpisom a obsahovou kostrou v bodoch. Zvláštnosťou je absencia testov formou otázok v závere každej kapitoly. Namiesto toho, sú čitateľovi v závere prvej časti učebnice kladené len 4 „základné“ otázky, na ktoré by mal byť schopný odpovedať.


Úvod

Výstižným a vtipným spôsobom popisuje, čo je vlastne hlboké potápanie mimo limity bežného (rekreačného) chápania tejto aktivity. Porovnáva ho s lietaním aj vymedzuje pojem dobrodruha, objaviteľa ci nováčika. Vysvetľuje TDI chápanie kurzu Extended Range aj dôvod, prečo je učebnica rozdelená na dve časti.


Fyzika a fyziológia

Z fyziky – nič nové pod slnkom. Tlaky a zákony o plynoch. Ak berieme do úvahy nadväznosť na predchádzajúce kurzy (Advanced Nitrox a Deco Proceduress), ide sa ďalej len vo fyziológii, kde sa popis DCS neobmedzuje na Typ I. a II., ale pokračuje sa aj typmi III. (poškodenie vestibulárneho aparátu) a IV. (dysbarická osteonekróza).


Dusíková narkóza a otrava kyslíkom

Veľmi realistické myšlienky súvisiace s dusíkovou narkózou. Autori sa venujú synergickému efektu spoločných účinkov dusíka a CO2. Veľmi správne poukazujú na všeobecne rozšírený ale celkom nesprávny mýtus, ktorý je živený najmä inštruktormi základných kurzov potápania, že pri uchopení potápača dusíkovkou – stačí len jednoducho vystúpať pár metrov vyššie a jej účinky sa akoby šibnutím čarovného prútika okamžite rozplynú....


Plánovanie a potápačské tabulky

3. kapitola až na 20-tich stranách veľmi realisticky popisuje vznik aj odlišnosti bežne používaných potápačských dekompresných tabuliek. Moderným spôsobom je tiež pojaté vysvetlenie hlbokých zastávok. Záver kapitoly analyzuje a na konkrétnych príkladoch popisuje proces plánovania hlbokého ponoru so stlačeným vzduchom s akcelerovanou dekompresiou na kyslíkom obohatených zmesiach.


Zváženie výstroja

Skvelá kapitola! Vtipne komentuje rôzne diskusné fóra, ktoré sa zaoberajú jednotlivými konfiguráciami a spôsobmi používania pokročilého potápačského výstroja. Analyzuje vplyvy jednotlivých skupín potápačov a vymenúva najčastejšie paradoxy, či vzájomne protichodné teórie, ktoré si osobujú právo na „jedinú pravú“ cestu konfigurácie výstroja.
Okrem základných položiek (flaše, regulátory, krídla, meracie prístroje...) sa autori venovali napríklad aj bójam a ďalším doplnkom.


Trimix – základné postupy

V tejto časti sa pochopiteľne popisuje dôvod používania hélia, ale súčasne sa konštatuje, že dýchanie Trimixu, nie je „jednoduchšie“ ako dýchanie vzduchu či Nitroxu. Pridaním hélia do zmesi, sa len pridáva ďalšia úroveň zložitosti. Kapitola rozoberá spôsob určenia správneho množstva hélia ako aj fyziologické obavy z jeho podielu v dýchanej zmesi.


Epilóg

Záver knihy má zvláštnu podobu. Je súhrnom otázok typu: „Čo ak........“. Autori v nej podsúvajú potápačom rôzne scenáre situácií, ktoré môžu ponor značne skomplikovať.


Prílohy

Prvá čast príloh ( A ) sumarizuje najdôležitejšie fyzikálne vzorce a ďalšie matematické výpočty súvisiace s potápaním so zmesami plynov.

Druhá čast príloh ( B ) zobrazuje tabuľky:
- U.S. NAVY Air Decompression Table
- Buhlmann Air Decompression Table
- NOAA Tables
- Trimixové potápačské tabulky
Posledné menované tabulky sa vzťahujú pre TMx 18/30. Vytvorené boli s pomocou počítačového softwaru Abyss, za presne zadefinovaných podmienok. Učebnica popisuje nielen spôsob ich používania, ale tiež uvádza niekoľko skvelých príkladov.

Posledná čast príloh ( C ) je skvelým príkladom toho, že aj zložité fyziologické procesy v našom tele, ku ktorým dochádza v hyperbarickom prostredí sa dajú vysvetliť zrozumiteľným spôsobom. Na 12 stranách je rozobratá fyziológia dýchania, kyslíková otrava, vznik a priebeh kyslíkových kŕčov pri akútnej otrave ako aj zmeny na pľúcach pri chronickej otrave kyslíkom. Na rozdiel od iných učebných textov je v prílohe podrobne vysvetlená aj prvá pomoc a spôsob, akým by mali potápači reagovať v prípade akútnej otravy kyslíkom.

 


Ako zohnať?

Cena manuálu je 24 Eur.
Objednaj si mailom na: centrum@aronnax.sk
Alebo na: e-Shope


© 2010 - Všetky práva vyhradené
Posledná zmena 13. novembra 2020