Pro Dive Chorvátsko 
 

TDI Advanced Trimix

 

Pridané 8.1.2017

 

 

Príručka k pokročilému výcviku potápania s Trimixom

 

Čierno-biela príručka renomovanej certifikačnej agentúry TDI je vyhotovená vo formáte US letter a zahŕňa 121 strán. Autorom je Steve Lewis spolu s prispievateľmi z radov kolektívu inštruktorov z tréningovej sekcie agentúry. Okrem anglického originálu je momentálne k dispozícii viacero jazykových mutácií.
- Do slovenského jazyka učebnicu preložil Robert Korim, z Regionálneho zastúpenia TDI pre oblasť krajín východnej Európy.
- O český preklad sa postaral Michal Piškula.

Klady učebnice, alebo „páčilo sa nám“
• Niekoľko strán manuálu popisuje poznámky k brífingu komplexnej podpory 15 členného tímu hlbkových potápačov, ktorí zabezpečovali pokus o rekordný výkon špičkovej svetovej nádychovej potápačky do hlbky 120 metrov.

Zápory učebnice, alebo „odpúšťame im“
• Pri štúdiu problematiky občas čitateľa ruší používanie obojakých jednotiek (metrických aj imperiálnych). Najmä v prípade kapitoly zaoberajúcej sa manažmentom plynov, či v iných prípadoch, keď je rátanie v našom (metrickom) systéme jednoduchšie.
• Veľkosť písma a riadkovanie vytvára pomerne hutný text, ktorý by bol v prípade iných manuálov istotne roztiahnutý minimálne o 20% viac strán. Pre potápačov s horším zrakom, to znamená vyšší stupeň pozornosti.


Členenie

Každá kapitola začína celostranovou ilustratívnou fotografiou, nadpisom a obsahovou kostrou v bodoch. Záver kapitol obsahuje kontrolné otázky, ktoré u čitatela overujú, respektíve potvrdzujú chápanie obsahu štúdia.

Manuál okrem Úvodu a príloh tvorí 9 kapitol.

Úvod
Kapitola 1: Rozpoznanie rizík, zhodnotenie
Kapitola 2: Kto a prečo
Kapitola 3: Kde a ako. Prostredie a výstroj
Kapitola 4: Dekompresné plánovanie – ako dlho môžeme zostať tam dolu?
Kapitola 5: Hospodárenie s plynmi. Koľko je dost?
Kapitola 6: Znalosti a komunikácia
Kapitola 7: Všeobecná výkonnosť
Kapitola 8: Postupy pri potápaní
Kapitola 9: Expedície a ďaleké cesty
Prílohy

Úvod

Je venovaný popisu požadovaných zručností v procese plánovania a prípravy na ponor, jeho realizácie a stupňa zvládnutia počas pobytu pod hladinou.

Rozpoznanie rizík, zhodnotenie

Kapitola sa venuje identifikácii rizík, zhodnoteniu svojich možností a akceptovateľlným cestám na ich riadenie. Autori sa venujú aj výkladu termínu „komfortná zóna“, ci „pyramidálnej komplexnosti ponoru“.

Kto a prečo

Uvedená čast manuálu sa koncentruje na výber členov tímu. V tejto súvislosti definuje 4 základné pravidlá, jeho veľkosť, tímovú dynamiku aj úlohu povrchovej podpory.

Kde a ako. Prostredie a výstroj

Okrem popisu jednotlivých kategórií výstroja, analýze kladov aj záporov jednotlivých typov a variantov, je v úvode kapitoly trefne vytýčených 7 všeobecných doporučení, ktoré je podľa autorov vziať v úvahu pred realizáciou nárocného technického ponoru.

Dekompresné plánovanie – ako dlho môžeme zostať tam dolu?

Kapitola plánovania je pomerne tažkým čítaním v prípade, že sa budúci technický potápač nevenoval kapitolám z fyziológie v predchádzajúcich stupňoch svojho rastu v dostatočnej miere. Okrem všeobecnej teórie z dekompresie sa zaoberajú autori tiež východiskám zvládania dusíkovej narkózy, CNS otravy a riadeniu dlhodobých expozícií na vysokých parciálnych tlakoch kyslíka. Nechýba optimalizácia dekompresného režimu, softwarové plánovanie a pochopiteľne ani M Values ci gradient faktory.

Hospodárenie s plynmi. Koľko je dost?

Nejde len o rátanie spotreby, ale aj postupy spojené s riešením problémov či zvládaním ventilov. Nechýba ani zdieľanie plynu či niektoré ďalšie tipy pre značenie a analýzu obsahu fliaš.

Znalosti a komunikácia

Popis pokročilej komunikácie ručnými signálmi, svetlom aj hmatom. S partnermi pod vodou aj členmi povrchového tímu.

Všeobecná výkonnosť

Časť manuálu venovaná výkonnosti potápača sa zaoberá jednotlivými položkami fyzickej zdatnosti i duševných schopností. V príprave na dlhú dekompresiu akcentujú hydratácia, odpočinok aj dietický režim. Úvahou sú rozoberané aj témy cvičenia pred/po ponore ale aj fajčenia či užívania liekov.

Postupy pri potápaní

Krok po kroku popisuje prípravu a realizáciu hlbokého ponoru s Trimixom. Rozoberá jednotlivé kontroly výstroja a ďalšie dôležité opatrenia.

Expedície a ďaleké cesty

Záverečná kapitola príručky sa venuje niektorým aspektom prípravy a realizácie expedičných výjazdov s náročným spôsobom potápania. Tažisko tvoria obstarávanie plynov, ich čistota aj problematika výstroja.


Ako zohnať?

Cena manuálu je 24 Eur.
Objednaj si mailom na: centrum@aronnax.sk
Alebo na: e-Shope

© 2010 - Všetky práva vyhradené
Posledná zmena 13. novembra 2020