Pro Dive Chorvátsko 
 

SDI - Open Water Scuba Diver Manuál

 

Pridané 8.1.2017

 

 

 

Slovenský preklad príručky SDI k základnému výcviku potápania

 

Ide o farebný manuál, používaný inštruktormi medzinárodnej certifikačnej agentúry SDI (Scuba Diving International) v úvodných kurzoch potápania. Do slovenského jazyka ho preložil Robert Korim z Regionálneho zastúpenia TDI pre oblasť krajín východnej Európy.

Útla knižka vo formáte A4 na svojich 88-mich stranách ponúka vo výnimočne zrozumiteľnej forme stručný prehľad potápačskej teórie a praxe na úrovni absolventa základného výcviku. Text je doplnený o viac než 100-ku fotografií, tabuliek a ďalších ilustrácií. Po obsahovej stránke sa od podobných učebníc odlišuje najmä popisom potápania a plánovania ponorov s počítačom.

Úvod knihy patrí žijúcej legende svetového potápania a jednému z tvorcov pojmu „technical diving“ Bretovi C. Gilliamovi, ktorý je súčasne aj autorom väčšiny fotografií. Okrem neho sa čitatelom zo svojho vzťahu k potápaniu pomerne emotívne vyznáva aj holywoodská hviezda Lauren Hutton.

• Prvá kapitola knihy mapuje históriu potápania od počiatkov až po vznik moderných výcvikových agentúr. Rozoberá tiež vodné prostredie z hľadiska adaptácie ľudského organizmu na pobyt pod hladinou.

• V druhej kapitole sa čitateľ dozvie viac o vzťahoch a súvislostiach potápania z hľadiska ľudskej fyziológie a fyzikálnych zákonov aplikovaných na tento šport.

• Tretia kapitola sa zaoberá najmä výberom a popisom potápačského výstroja z hľadiska jeho funkčnosti, použitia, ošetrovania a skladovania.

• Kapitola číslo 4 zahŕňa oblasť praktického výcviku a tréningu. Rozoberá všetky základné zručnosti potrebné pre bezpecnú realizáciu ponorov na úrovni rekreačného potápania.

• Posledná kapitola je venovaná plánovaniu ponorov a partnerskému spôsobu potápania. V stručnosti popisuje riešenie základných neštandardných situácií.

V prílohe autori uvádzajú aj Potápačské tabulky. Vo výučbovom systéme Scuba Diving International, ktorý preferuje používanie potápačských počítačov sa prezentujú len ako doplnok štúdia.

Záver patrí schéme výcvikových programov Scuba Diving International, ktoré tvoria pokročilé vzdelávanie v tomto certifikačnom systéme.


Ako zohnať?

Cena manuálu je 30 Eur.
Objednaj si mailom na: centrum@aronnax.sk
Alebo na: e-Shope


© 2010 - Všetky práva vyhradené
Posledná zmena 13. novembra 2020