Pro Dive Chorvátsko 
 

SDI Night Diving, Underwater Navigation and Limited Visibility

 

Pridané 17.11.2017

 

 

 

 

Nočné potápanie, podvodná navigácia a potápanie za zníženej viditeľnosti

 

Čierno-biela príručka agentúry SDI bola napísaná v roku 2001. Posledný raz prešla úpravou v roku 2012. V anglickom originály obsahuje 110 strán v nám netradičnom formáte 170x240 mm. Autorom je ostrieľaný veterán potápačského priemyslu Steven M. Barsky. Do slovenského jazyka príručku preložil Robert Korim, z Oblastného zastúpenia TDI/SDI/ERDI/PFI pre oblasť krajín východnej Európy.

Preklad do českého jazyka realizoval Miloš Korhoň.


Členenie príručky

Úvodom

Kapitola 1- Nikdy sa pod vodou nestratiť

Kapitola 2 - Výstroj pre nočné potápanie, podvodnú navigáciu a potápanie za zníženej viditeľnosti

Kapitola 3 - Používanie značkovacej bóje

Kapitola 4 - Podvodná navigácia

Kapitola 5 - Triangulácia a hľadanie potápačských lokalít

Kapitola 6 - Nočné potápanie

Kapitola 7 - Potápanie v podmienkach obmedzenej viditeľnosti

Kapitola 8 - Rozširovanie svojich potápačských zručností

Prílohy


Každá kapitola začína celostranovou ilustratívnou fotografiou. Jej záver formou otázok otestuje čitateľa príručky.


Úvod

Počiatočné slovo patrí samotnému prezidentovi TDI/SDI Brianovi Carneymu. Vo svojom úvodníku sa zamýšľa nad motívmi potápania sa v noci, aj za zníženej viditeľnosti ba vyzdvihuje ich zážitkový rozmer.


Kapitola 1- Nikdy sa pod vodou nestratiť

Úvodná kapitola manuálu teoreticky vymedzuje pojmy „nočné“ potápanie aj otápanie „za zníženej viditeľnosti“ vzhľadom na podmienky, v akých sa tieto aktivity realizujú. Súčasne dôrazne upozorňuje najmä na hľadisko bezpečnosti potápania, v ktorom dôležitú úlohu zohráva schopnosť navigácie a orientácie pod vodou.


Kapitola 2 - Výstroj pre nočné potápanie, podvodnú navigáciu a potápanie za zníženej viditeľnosti

Autor podrobuje analýzou všetky dôležité súčasti výstroja určeného pre korektný spôsob realizácie nočného ponoru. Okrem dýchacej a meracej techniky, nechýba ani vyvažovací systém a záťaže. Autor sa logicky venuje aj ďalším nevyhnutným doplnkom akými sú: kompas, značkovacie bóje, svietidlá, signálne aj komunikačné prostriedky.


Kapitola 3 - Používanie značkovacej bóje

V časti venovanej používaniu značkovacej bóje sú najskôr popísané jednotlivé typy bóji. Následne sú popisované spôsoby ich umiestňovania, vyťahovania a ďalších spôsobov používania.


Kapitola 4 - Podvodná navigácia

Jedna z ťažiskových kapitol učebnice popisuje rôzne spôsoby orientácie a to z pohľadu používania prírodných prostriedkov. V ďalšej časti sa venuje navigácii s pomocou kompasu. Miesto tu našli aj nové, elektronické prostriedky, ktoré sa oproti analógovým kompasom čoraz viacej presadzujú.


Kapitola 5 - Triangulácia a hľadanie potápačských lokalít

Ako napovedá názov, ide o rozbor spôsobov hľadania potápačských lokalít, ale aj prácu s orientačnými bodmi či používanie metódy triangulácie.


Kapitola 6 - Nočné potápanie

Kapitola je výborným návodom k príprave, plánovaniu aj samotnej realizácii ponorov po západe slnka. Autor rozoberá jednotlivé očakávané aj neočakávané scenáre, ku ktorým môže pod vodou po tme dôjsť. Pochopiteľne, že značnú časť venuje používaniu podvodných  svietidiel a ďalších doplnkov. Nasledujú tiež rady ako komunikovať.


Kapitola 7 - Potápanie v podmienkach obmedzenej viditeľnosti

Text nabáda potápača na ostražitosť a používanie zdravého rozumu, ktorý by mu mal napomôcť pri triezvom zhodnotení podmienok ponoru. Poukazuje na nebezpečenstvá potápania za zníženej viditeľnosti a popisuje riešenia neočakávaných situácií.


Kapitola 8 - Rozširovanie svojich potápačských zručností

Posledná kapitola naznačuje čitateľovi rôzne ďalšie možnosti pokračovania v jeho potápačskom vývoji a vzdelávaní. Rozoberá najmä špecializované výcvikové programy TDI/SDI, ktoré súvisia predovšetkým s hlbokým potápaním.


Glosár

Anglická verzia príručky rozoberá v abecednom poradí odborné výrazy, či zložitejšie vyjadrenia použité v príručke.


Ako zohnať?

Cena manuálu je 20 Eur.
Objednaj si mailom na: centrum@aronnax.sk
Alebo na: e-Shope


© 2010 - Všetky práva vyhradené
Posledná zmena 13. novembra 2020