Pro Dive Chorvátsko 
 

TDI/SDI Divemaster

 

Pridané 24.3.2020

 

 

 

 

Užívateľská príručka

 

Čierno-biela príručka agentúry SDI bola napísaná už dávnejšie. Odvtedy však prešla niekoľko razy výraznou úpravou – naposledy v roku 2009. Anglický originál tvorí až 420 strán a je vyhotovený v netradičnom formáte 170x240 mm. Jeho autorom je skúsený odborník potápačského priemyslu Frank Krzeszowski.
Do slovenského jazyka príručku preložili Dušan Mikula a Robert Korim, z oblastného zastúpenia TDI/SDI/ERDI pre Východnú Európu.


Členenie príručky

Kapitola 1 – Líder v rekreačnom potápaní

Kapitola 2 – Fyzika potápania

Kapitola 3 – Fyziológia potápania

Kapitola 4 – Potápačský výstroj

Kapitola 5 – Osobné potápačské zručnosti

Kapitola 6 – Profesionálne zručnosti

 

Každá kapitola začína celostranovou ilustratívnou fotografiou. Jej záver formou otázok otestuje čitateľa príručky.


Úvod

Počiatočné slovo je venované skutočnosti, že sa jedná o pravdepodobne najintenzívnejší program v portfóliu TDI/SDI. Zdôrazňuje sa, že ide o znalosti a zručnosti , ktoré potrebuje jedinec pre získanie profesionálnej kvalifikácie SDI Divemaster, TDI Technical Divemaster alebo SDI Assistant Instructor pod vedením skúseného inštruktora SDI.


Kapitola 1- Líder v rekreačnom potápaní

Úvodná kapitola manuálu poskytuje čitateľovi prehľad rekreačného potápania aj výcvikových agentúr, spadajúcich pod spoločnosť International Training Inc. Taktiež predstavuje organizácie RSTC a WRSTC, ktoré sú určujúcimi pri vývoji a tvorbe výcvikových štandardov v tejto oblasti potápačských aktivít.


Kapitola 2 – Fyzika potápania

Autor podrobuje analýzou vlastnosti vody aj Archimedov zákon s jeho dopadom na potápanie. Podrobne popisuje aj ostatné princípy a vzťahy vyplývajúce zo zákonov o plynoch. Predovšetkým: Boylov, Charlesov, Guy Lussacov, Daltonov aj Henryho zákon. V ďalšej časti potom popisuje Haldanov dekompresný model.

Kapitola 3 – Fyziológia potápania

V časti venovanej fyziológii potápania sú rozoberané predovšetkým dve telesné sústavy:  dýchacia a srdcovo-cievna. Neobchádza ani ďalšie dôležité témy akými sú narkóza inertným plynom, otravy plynmi či poškodenia pretlakom. Záver kapitoly je venovaný príprave pre stav núdze.

Kapitola 4 – Potápačský výstroj

Kapitola venovaná výstroju je presne o tom, čo nesie vo svojom názve. Štruktúrne rozoberá druhy a jednotlivé typy potápačského výstroja a jeho doplnkov. Okrem jeho popisu poskytuje aj riešenia problémov, ktoré táto technika občas prináša.

Kapitola 5 – Osobné potápačské zručnosti

Byť potápačským profesionálom pochopiteľne predpokladá aj určitú úroveň plaveckých a potápačských zručností. Piata kapitola podrobne rozoberá partnerské postupy, zručnosti pri manipulácii s výstrojom, ale aj schopnosti spojené s bezpečným spôsobom vstupu a výstupu z vody. Osobitne sa venuje technike pohybu pod vodou, t.j. vyváženiu, vztlaku a plávaniu. Ťažiskovo tiež riešeniu krízových situácií vyplývajúcim z nedostatku vzduchu a ďalším záchranárskym zručnostiam.

Kapitola 6 – Profesionálne zručnosti

Obsahom záverečnej časti sú ťažiskové témy výcviku potápačských lídrov, akými sú inštruktážne techniky či dohľad na študentami aj už certifikovanými potápačmi. Osobitne rozoberá spôsob práce s mladými potápačmi či vedenie ponorov v prípadoch špeciálnych potápačských aktivít.


Ako zohnať?

Cena manuálu je 60 Eur.
Objednaj si mailom na: centrum@aronnax.sk
Alebo na: e-Shope


© 2010 - Všetky práva vyhradené
Posledná zmena 13. novembra 2020