Pro Dive Chorvátsko 
 

FRTI Oxygen Administration

 

Pridané 15.03.2020

 

 

 

 

Podávanie kyslíka pri potápačských nehodách

 

Plnofarebná príručka z roku 2018, je vyhotovená vo formáte US letter a obsahuje 36 strán. Jej zhotoviteľom je kolektív autorov výcvikovej organizácie First Response Training International, do ktorej okrem spomínanej agentúry patria tiež SDI, TDI a ERDI. Do slovenského jazyka manuál preložil Robert Korim, z Regionálneho zastúpenia SDI/TDI/ERDI pre oblasť krajín východnej Európy.


Členenie príručky

Kapitola 1: Kyslík na dýchanie
Kapitola 2: Bezpečnosť
Kapitola 3: Prostriedky dodávky kyslíka
Kapitola 4: Zloženie systému a jeho použitie
Kapitola 5: Osobná ochrana

 

Každá kapitola začína nadpisom a obsahovou kostrou v bodoch, pričom protiľahlú stránku ilustruje celostránková farebná fotografia k téme. Najdôležitejšie myšlienky textu sú zvýraznené hrubým písmom v osobitných odsekoch. Záver každej kapitoly formou otázok otestuje nadobudnuté vedomosti čitateľa príručky.


Kapitola 1: Kyslík na dýchanie

Úvodná kapitola uvádza svojho čitateľa do základov anatómie ľudského tela, fungovaní dôležitých sústav a vysvetľuje nezastupiteľnú úlohu kyslíka. Venuje sa najmä problémom krvného obehu a dýchania.


Kapitola 2: Bezpečnosť

Táto časť príručky popisuje je venovaná bezpečnosti z hľadiska manipulácie s kyslíkom, jeho skladovaní, prenášaní aj používaní. Na klasickom príklade trojuholníku horenia zdôrazňuje potrebu zamedzovania kontaktu kyslíka s teplom, olejmi a benzínom.


Kapitola 3: Prostriedky dodávky kyslíka

Ďalšia kapitola manuálu, sa zaoberá základným hardwarom a príslušenstvom potrebným k podávaniu kyslíka. Popisuje zariadenia s kontinuálnou dodávkou plynu aj systémy na základe dopytu. Okrajovo sa dotýka aj niektorých monitorovacích prostriedkov.

 

Kapitola 4: Zloženie systému a jeho použitie

Štvrtá kapitola, je jadrom príručky. Autori sa podrobne zaoberajú zručnostiam potrebným pre montáž zariadenia, jeho kontrolu a prípravu k efektívnemu použitiu.


Kapitola 5: Osobná ochrana

Rovnako ako pri všetkých núdzových stavoch, je aj v prípade podávania kyslíka prvoradou bezpečnosť. Záverečná kapitola nabáda laických záchranárom na používanie ochranných prostriedkov, ktoré v texte popisuje.

 

 


Ako zohnať?

Cena manuálu je 20 Eur.
Objednaj si mailom na: centrum@aronnax.sk
Alebo na: e-Shope


© 2010 - Všetky práva vyhradené
Posledná zmena 13. novembra 2020