Pro Dive Chorvátsko 
 

FRTI Adult and Child Emergency Care Provider

 

Pridané 16.10.2019

 

 

 

 

Prvá pomoc pre deti aj dospelých

 

Plnofarebná príručka z roku 2019, je vyhotovená vo formáte US letter a obsahuje 84 strán. Jej zhotoviteľom je kolektív autorov výcvikovej organizácie First Response Training International, do ktorej okrem spomínanej agentúry patria tiež SDI, TDI a ERDI. Do slovenského jazyka manuál preložil Robert Korim, z Regionálneho zastúpenia SDI/TDI/ERDI pre oblasť krajín východnej Európy.


Členenie príručky

Kapitola 1: Krvný obeh a dýchanie
Kapitola 2: Kardiopulmonálna resuscitácia
Kapitola 3: Zručnosti
Kapitola 4: Dusenie
Kapitola 5: KPR/AED zručnosti
Kapitola 6: Úvod do prvej pomoci
Kapitola 7: Šesť základných „B“
Kapitola 8: Ďalšie obavy
Kapitola 9: Zručnosti

 

Každá kapitola začína nadpisom a obsahovou kostrou v bodoch, pričom protiľahlú stránku ilustruje celostránkova farebná fotografia k téme. Najdôležitejšie myšlienky textu sú zvýraznené hrubým písmom v osobitných odsekoch. Záver každej kapitoly formou otázok otestuje čitateľa príručky.


Kapitola 1: Krvný obeh a dýchanie

Úvodná kapitola uvádza svojho čitateľa do základov anatómie ľudského tela, fungovaní dôležitých sústav a vysvetľuje nezastupiteľnú úlohu kyslíka. Venuje sa najmä problémom krvného obehu a dýchania.


Kapitola 2: Kardiopulmonálna resuscitácia

Táto časť príručky popisuje odporúčané kroky neodkladnej pomoci v prípadoch:

 • Srdcovej príhody
 • Topenia
 • Dusenia
 • Elektrického šoku
 • Chorôb či traumy
 • Ochorení dýchacích ciest

Dôraz je kladený aj na používanie osobných ochranných prostriedkov.


Kapitola 3: KPR/AED zručnosti

Tretia kapitola, je fundamentálnym jadrom manuálu. Autori sa podrobne zaoberajú zručnostiam potrebným pre úspešnú realizáciu umelého dýchania a kompresiám hrudníka.

 

Kapitola 4: Dusenie

Dusenie ako život ohrozujúci stav je v tejto časti textu rozoberaný z hľadiska príčin, príznakov aj prvej pomoci.


Kapitola 5: AED

Použitie automatického externého defribilátora, výrazne zvyšuje šance na prežitie postihnutého jedinca. Kapitola laickým záchranárom popisuje základy práce s týmto prístrojom.

 

Kapitola 6: Úvod do prvej pomoci

Táto časť učebnice rozoberá úkony a starostlivosť, ktoré by mal neprofesionálny záchranca vykonať v čase, pokiaľ je odborná pomoc na ceste.

 

Kapitola 7: Šesť základných „B“

Siedma, pomerne rozsiahla kapitola sa venuje postupom, ktoré učia laických záchrancov odpovedať na bežné poranenia. Za označením Šesť „B“ sa skrývajú anglické slová:

 • „Breathing“ (Dýchanie)
 • „Bleeding“ (Krvácanie)
 • „Broken“ (Zlomeniny)
 • „Burns“ (Popáleniny)
 • „Bites“ (Bodnutia)
 • „Blows“ (udretia)

 

Kapitola 8: Ďalšie obavy

Text rozoberá ďalšie zranenia a stavy, ktoré môžu byť človeku nebezpečné. Sú to:

 • Podchladenie
 • Prehriatie
 • Poranenia chrbtice
 • Poranenia elektrickým prúdom
 • Otvorené rany hrudníku
 • Bolesť v hrudi
 • Šok
 • Otravy
 • Dehydratácia
 • Bodnutia morskými živočíchmi
 • Kŕče
 • Alergické reakcie
 • Mŕtvica
 • Osobné ochranné prostriedky

 

Kapitola 9: Zručnosti

Záverečná kapitola sa venuje zručnostiam, akými sú zhodnotenia miesta udalosti, polohovaniu postihnutého a niektorým prostriedkom prvej pomoci.

 


Ako zohnať?

Cena manuálu je 20 Eur.
Objednaj si mailom na: centrum@aronnax.sk
Alebo na: e-Shope


© 2010 - Všetky práva vyhradené
Posledná zmena 13. novembra 2020