Pro Dive Chorvátsko 
 

Potápačský denník

                                                                                                                         Pridané 20.1.2011

 

Pre nezainteresovaného môže už len výraz „Zápis do potápačského denníka“ vyvolávať úsmev na tvári. Akoby v prípade zachytávania si poznatkov, skúseností či zážitkov z ponoru išlo o niečo zbytočné alebo prinajlepšom bizarné. Skúsenejší potápači si však veľmi dobre uvedomujú jeho význam, čo sa v plnej miere odráža už v základných kurzoch potápania.

Všetky seriózne potápačské certifikačné systémy majú v sade základných pomôcok aj potápačský denník, s ktorým počas tréningu aktívne pracujú. Vedenie denníka sa tak prirodzene stáva neoddeliteľnou súčasťou potápačskej reality.


Denník ako výpoveď

V protiklade s minulosťou sa v dnešnej dobe denník stal rovnocenným a pravdepodobne aj legitímnym doplnkom potápačského preukazu. Čoraz častejšie sme svedkami, že prevádzkovatelia potápačských základní si od potápačov spolu s plastikovou identifikačnou kartou vyžiadajú v úvode pobytu aj denník. Spôsob jeho vedenia a záznamy o absolvovaných ponorov dokážu veľa napovedať o ich majiteľoch.

Po úspešnom absolvovaní výcviku sa denník stáva dokumentom, ktorým jedinec môže deklarovať svoju potápačskú vyspelosť a úroveň svojich skúseností. Na jeho stránkach sa tak postupne ocitnú potvrdenia o účasti na pokročilých kurzoch alebo tréningu potápačských špecializácií, ktoré tvoria jednu zo vstupných požiadaviek ašpirácií na vyššie kvalifikačné stupne.


Obsah

Úvodné strany denníkov sú zvyčajne venované osobným údajom, ktorými sú: meno a priezvisko potápača, kvalifikácia, kontaktná adresa a informácie o jeho zdravotnom stave. Zo začiatku potápačovej kariéry slúži denník najmä na zachytávanie prvých skúseností zo sveta pod vodnou hladinou. Začiatočník si doň vpisuje kritériá výberu svojho výstroja, množstvo potrebnej záťaže, či ďalšie informácie, ktoré ako nováčik považuje za dôležité.

Neskôr, keď potápač s pribúdajúcim počtom ponorov naberá čoraz viac skúseností, sa väčšinou stávajú denníky viac osobnými. Dominuje v nich skôr zachytávanie si dojmov z uskutočnených ponorov. Nezriedka si potápači vyhotovujú aj náčrtky lokalít, na ktoré by sa neskôr radi opäť vrátili.


Zápis ponoru

Typický zápis ponoru obyčajne obsahuje:
• základňu alebo školu, s ktorou bol ponor realizovaný
• druh alebo typ ponoru
• údaje o počasí a ďalších podmienkach ponoru
• prúdenie, viditeľnosť a teplotu vody
• čas zahájenia a ukončenia ponoru
• čas strávený na dne
• maximálnu hĺbku
• výstupový režim
• spotrebu vzduchu
• profil ponoru
• teplotu vody
• meno a kvalifikáciu partnera
• iné poznámky.


Doplňujúce informácie a údaje

Svoje miesto si v denníku nachádzajú aj záznamy všetkých dôležitých kontaktných čísiel osôb, nemocníc či staníc vybavených rekompresnou komorou. Aj keď nie všetky denníky potápačov pripomínajú rozsiahle literárne dielo, väčšina z nich si vpisuje na jeho stránky aj dôležité údaje o svojom výstroji, akými sú výrobné čísla, záznamy o pravidelnej servisnej kontrole materiálu a ďalšie podrobnosti.

Ak je denník vo vhodnom obale, umožňuje uschovanie potápačskej licencie, poisťovacej plastikovej karty, lokálneho povolenia ale aj adries priateľov a známych z oblasti potápania. Takýto obal má zvyčajne pevné miesto na pero, tabuľku rýchlych údajov obsluhy počítača či iné návody.


Denníky v súčasnosti

Moderná doba zasiahla aj túto oblasť potápačskej reality. Výpočtová technika, ktorá umožňuje stiahnuť si údaje o ponore z počítačov, predstavuje novú éru tvorby stránok potápačského denníka. Výsledkom je často osobná www stránka s komplexnými údajmi o zostupe, na ktorej nechýbajú ani fotografie z digitálneho UW aparátu, podrobný graf profilu ponoru s číslami precízne mapujúcimi respiračné charakteristiky potápača alebo GPS poloha miesta ponoru....

Denníky sa z písanej podoby pomaly ale isto presúvajú na pamäťové karty a disky počítačov, či nezriedka aj vzdialený server. Veď koniec-koncov, skús niekedy zadať do svojho obľúbeného vyhľadávača výraz „Dive logbook“, alebo skús rovno Apple Store....


A čo budúcnosť?

Záverom zostáva poznamenať, že či bude v budúcnosti prevaha konzervatívnejších jedincov, ktorí budú aj naďalej pokračovať klasickými spôsobom vpisovania údajov do rukopisu, alebo zvíťazia „virtuálni“ potápači, pre ktorých je najväčším zážitkom z ponoru proces simulácie ďalších možných variant profilu už uskutočneného ponoru denník pravdepodobne nestratí svoj význam.

 


Robert Korim

Šéfredaktor SCUBA.SK. Inštruktor rekreačného aj
technického potápania s viac než 30-ročnými skúsenosťami.

Organizátor a propagátor celého radu potápačských stretnutí,
súťaží a podujatí. Aktívne učí, prednáša a publikuje
v slovenských aj českých potápačských periodikách.

Napíš autorovi


© 2010 - Všetky práva vyhradené
Posledná zmena 13. novembra 2020