Pro Dive Chorvátsko 
 

Pre technické potápanie

 

                                                                                                             Pridané 30.3.2017

 

 

 

Nie nejdeme sa v nasledujúcich riadkoch zamýšľať nad tým, kto je vlastne technický potápač. Popísaného toho bolo už dosť. Zjednoťme sa hádam len na tom, že technický potápač aspoň občas uskutoční výpravu, na ktorej sa potápa za hranice bežného chápania rekreačného potápania. A aj keď je to možno len niekoľkokrát do roka, je pochopiteľné, že chce mať pod vodou potápačský počítač, ktorý sa pohybuje v horných cenových a kvalitatívnych poschodiach porovnávacích tabuliek týchto prístrojov


Čo potápa technický potápač

Podrobnejší pohľad na lokality, ktoré zaraďujeme do tejto kategórie ponorov by nám ukázal, že v mnohých prípadoch ide o vody:
- hlboké,
- s nedostatkom (či absenciou) denného svetla,
- chladné (alebo až ľadové).
Preto je celkom pochopiteľné, že títo borci túžia po veľkom, kontrastnom (najlepšie farebnom) a dobre čitateľnom displeji, ktorý je navyše nejakým vhodným spôsobom chránený proti poškriabaniu, popraskaniu či inému poškodeniu.


Čo „ešte“ potápa technický potápač

Nielen, že jeho akvatóriom sú chladné a tmavé vody, ale na rozdiel od sviatočných a hádam aj bežných rekreačných potápačov, ktorí si potápanie užívajú najmä v teplých tropických destináciách, sa ich technický kolega pomerne často dostane do vody sladkej.

Preto u potápačských počítačov vie oceniť možnosť zadania salinity vody, či prípadne obdivne vzdychne nad prístrojmi s automatickou detekciou stupňa slanosti.

Podobne ho dokážu vzrušiť počítače, s automatickým nastavením sa na vyššiu nadmorskú výšku, pretože tých pravých technických potápačov, ktorých domovina má aj vysoké hory, občas zlákajú plesá aj k extrémnym ponorom.

Sladké vody bývajú navyše veľmi chladné a niekedy aj ľadové. Pre dnešných potápačov je už úplnou samozrejmosťou používanie suchých oblekov doplnených o suché rukavice. Ale na manipuláciu v nich, je potrebné si dlho zvykať, pričom niektoré manévre „jemnej“ motoriky nie je možné vykonať vôbec. A vtedy si technický potápač uvedomí, čo pre neho znamená možnosť ovládania počítača prostredníctvom veľkých vystúpených tlačidiel či poklepom.


Hĺbky – zmesi – dekompresia

Hlboké potápanie s gigantickými zásobníkmi s jedinou zmesou, je už dnes dávno prekonané. V súčasnosti sa vrháme do vody s minimálne dvoma rozdielnymi plynmi, a do väčších hĺbok skôr s tromi ci štyrmi umelými zmesami plynov. Preto niet divu, že každý tekkie, chce mať na zápästí prístroj, schopný zvládať sadu niekoľkých plynov.

Na riešenie problému, ktorý môžeme stručne označiť ako: „....Spoľahlivé a bezpečné dopravenie potápača na hladinu v jednom kuse a bez poškodenia.......“., jestvuje veľa názorov a množstvo navzájom občas protichodných riešení. Technickí potápači ocenia, ak má ich počítač možnosť:
- Voľby stupňa konzervativizmu

- Typu výpočtového algoritmu, na základe ktorého prístroj kvantifikuje potrebnú dekompresiu

- Zadania rôznych typov hlbokých zastávok

- Výberu varovaní a ďalších spôsobov upozorňovania na rôzne dôležité aspekty výstupu

- Zobrazenie takzvanej „povolenej výšky“, do ktorej sa môže potápač po konkrétnej histórii ponoru, či série ponorov vystúpiť

- Prepínania dýchacích zmesí aj medzi jednotlivými ponormi, bez potreby čakania až do momentu úplného vysýtenia sa

- Počítač by mal v prípade porušenia výstupového režimu, svojho majiteľa len dôrazne upozorňovať a následne penalizovať. Namiesto úplného zablokovania sa, by mu mal poskytnúť návod, ako situáciu vyriešiť.


Niekoľko vhodných maličkostí

Aj technickí potápači sú len ľudia. Pri tom všetkom, čo musia pre svoje hobby obetovať (čas – peniaze – energiu – osobné vzťahy – .... doplň si sám), radi pridajú ešte na oltár seba trýzne pár stovák Eur, aby mali na ruke štýlový a trendový počítač najnovšej generácie. A ten môže mať rôzne vychytávky. Menujme aspoň:

- Postupný upgrade. Je fajn, ak má počítač možnosť postupného dokupovania si upgrade vyššej verzie softwaru, keď si užívateľ po obstaraní si počítača na začiatku svojho vývoja dopĺňa do svojho prístroja nové pokročilé funkcie od Basic Nitrox až po CCR.

- Analyzátor obsahu O2. Na ten sa môžu niektoré počítače premeniť po dokúpení sondy s kabelážou. Technický potápač tak má o jeden prístroj menej vo svojom vaku.

- Zíde sa aj skutočne použiteľný simulátor ponoru, prostredníctvom ktorého je možné si naplánovať zostup a následný výstup na hladinu podľa zamýšľaných parametrov profilu a zmesí.


Bez čoho sa zaobídu technickí potápači

Ak by sme porovnali rozdiely medzi potrebami, respektíve túžbami REC a TEC potápačov, našli by sme aj niekoľko pre technické potápanie zdanlivo nepotrebných prvkov hardwaru aj softwaru, či jednoducho povedané funkcií počítačov.

- Pred malými, takzvanými počítačmi hodinkového formátu sa doposiaľ stále preferujú skôr väčšie formáty počítačov.

- V obľube nie je ani diaľkový bezdrôtový prenos hodnoty tlaku v zásobníku, prostredníctvom vysielača namontovaného v HP porte I. stupňa regulátora. Zatiaľ si nenašli svoje pevné miesto vo výstroji technických potápačov, hoci dva vysielače na sidemount regulátoroch, nie sú až tak nepraktickým doplnkom.

- Remienok, ktorý sa len veľmi komplikovane nasadzuje na zápästie suchých oblekov, je nahrádzaný dvojicou elastických gumičiek.

- Pred digitálnymi elektronickými kompasmi, preferujú technici skôr „klasické“ analógové kompasy.


A čo expediční potápači

Každá kategorizácia má nejakým spôsobom nastavené hranice. Ak sme sa v uvedenom texte venovali bežným technickým potápačom, musíme pripustiť, že jestvuje aj skupina extrémnych potápačov, ktorí tlačia na pílu silnejšie ako iní. Pohybujú sa na hornej hrane, pričom ich pohľad na výber počítača je odlišný. Ale to si preberieme v inom článku s názvom: „Výber počítača pre expedičné potápanie“.


 

Robert Korim

Šéfredaktor SCUBA.SK. Inštruktor rekreačného aj
technického potápania s viac než 30-ročnými skúsenosťami.
Organizátor a propagátor celého radu potápačských stretnutí,
súťaží a podujatí. Aktívne učí, prednáša a publikuje
v slovenských aj českých potápačských periodikách.

Napíš autorovi

© 2010 - Všetky práva vyhradené
Posledná zmena 30. marca 2017