Pro Dive Chorvátsko 
 

Podľa typu potápača

 

                                                                                                             Pridané 27.3.2017

 

 

 

Kritériá výberu potápačského počítača, sú diktované individuálnymi odlišnosťami jeho budúceho užívateľa, akými sú: jeho schopnosti, nároky, estetické cítenie, náchylnosť ku reklamným „ťahákom“ ale predovšetkým typ a úroveň jeho spôsobu potápania. Do hry vstupujú aj také faktory akými sú módne trendy, cena, ako aj spôsob nadobúdania.

Pred vlastnou kúpou potápačského počítača, by si mal potápač zodpovedať na otázku, do ktorej kategórie potápačov približne patrí.


Typy potápačov

Ak dáme bokom jedincov spadajúcich pod profesné potápanie akéhokoľvek druhu, ktorého potreby sú výrazne špecifické, môžeme podľa autora rozdeliť potápačov nasledovným spôsobom:

- Sviatočný potápač
Má certifikát základného kurzu potápania a potápa sa najviac 2-3 razy do roka. Obyčajne nevlastní s výnimkou ABC svoj vlastný výstroj.

- Príležitostný potápač
Dosiahol úrovne pokročilého kurzu potápania. Potápa sa 5-6 razy do roka a aspoň raz ročne cestuje na dovolenku spojenú s potápaním. Zvyčajne vlastní okrem ABC aj ďalšie súčasti výstroja.

- Rekreačný potápač
Okrem pokročilého kurzu, absolvoval aj kurz potápačskej záchrany, či niektorú z množstva potápačských špecializácií. Potápa sa pravidelne a okrem letných mesiacoch cestuje na dovolenku spojenú s potápaním aj v chladnejšom období v roku. Obyčajne vlastní okrem ABC aj ďalšie súčasti výstroja.

- Technický potápač
Vo svojom potápačskom vývoji, absolvoval aj viacero kurzov technického potápania. Hlbšie sa zaujíma o potápačskú teóriu aj prax, pričom potápanie patrí medzi jeho dominantné záujmy. Pod hladinu chodí pravidelne, aj v zimných mesiacoch. Vlastní svoj vlastný potápačský výstroj.

- Expedičný potápač
Je fanatický prívrženec potápania, ktorému venuje všetok svoj čas, energiu a peniaze, často aj na úkor svojho profesného rastu ba aj rodiny. Pravidelne sa vzdeláva a medzi jednotlivými výpravami sa zúčastňuje rôznych stretnutí a sympózií. Potápa sa vždy, všade a bez ohľadu na podmienky, dostupnosť terénu, poveternostné podmienky či legálnosť potápania na lokalite. Vlastní všetky možné typy výstroja a čo do množstva by v pohode vystrojil aj menšiu potápačskú školu.

 

Pre sviatočných

Prvá kategória potápačov (sviatoční) zvyčajne nevlastní počítač. Prístroj si požičiavajú v potápačských centrách, kde sa im spravidla dostanú do rúk najlacnejšie typy určené pre školy a požičovne.
V ich prípade sa za samozrejmé považujú funkcie zobrazovania:
- hĺbok (aktuálna aj maximálna);
- časov (ponoru aj bez-dekompresného);
- povrchový interval (aj bez-odletový čas);
- výstupovej rýchlosti;
- teploty.

Poznamenajme, že aj táto „najslabšia“ skupina počítačov dokáže pracovať s Nitroxom, má pamäť ponorov a možnosť sťahovania dát.

V prípade, že si chce jedinec zadovážiť takýto prístroj, musí rátať s investíciou približne 200 – 250 Eur.


Pre príležitostných a rekreačných potápačov

Potápači v tejto skupine obyčajne siahajú po strednej vrstve počítačov. Okrem v predchádzajúcom odstavci spomínaných funkcií majú tieto prístroje tiež:
- kompas
- varovania (akustické, vizuálne)
- prípadne aj niektoré biometrické funkcie
- osvietenie displeja
- zabudovaný kalendár a vnútorný čas
- rozšírenú kapacitu pamäte.

Z hľadiska konštrukcie si veľmi často volia okrem náramkových počítačov aj prístroje zabudované do združeného panelu prístrojov, umiestneného na vysokotlakovej hadici. S takýmto variantom súvisia tiež funkcie plynovej integrácie (zobrazovanie tlaku plynu v zásobníku, prípadne zbytkový čas plynu).

Ak si rekreačný potápač tejto kategórie zakúpi externý vysielač tlaku plynu, získa veľmi efektné - bez hadicové spojenie.

Predpokladá sa tiež, že aktívne využije funkciu Nitroxu a jeho rekalkulácií bez-dekompresných časov. Taktiež pravdepodobne zaujme iný vzťah ku sťahovaniu dát do počítača a vedeniu si denníka ponorov v písanej, či digitálnej forme.

Nezanedbateľným doplnkom je aj možnosť nastavenia úrovne konzervativizmu, ktorý ovplyvňuje výsledné hodnoty zobrazovaných bez-dekompresných časov.

Okrem prístrojov bežnej veľkosti, si práve v tejto skupine potápačov, ktorí sa venujú potápaniu vo zvýšenej miere získali obľubu takzvané „hodinkové formáty“. Ich majiteľ si takýto počítač obyčajne pred odchodom na potápačskú dovolenku jednoducho vymení za svoje bežné hodinky a nosí ho po celú dobu pod vodou aj na súši.

Rekreační potápači si hore popísané prístroje kupujú v cenovom rozpätí od 250 – 500 Eur.


Pre technických a expedičných potápačov

Počítače, ktoré si zaobstaráva táto kategória potápačov si zaslúžia podrobnejší rozbor, preto si ich popíšeme v osobitnom texte.

 

 

Robert Korim

Šéfredaktor SCUBA.SK. Inštruktor rekreačného aj
technického potápania s viac než 30-ročnými skúsenosťami.
Organizátor a propagátor celého radu potápačských stretnutí,
súťaží a podujatí. Aktívne učí, prednáša a publikuje
v slovenských aj českých potápačských periodikách.

Napíš autorovi

© 2010 - Všetky práva vyhradené
Posledná zmena 30. marca 2017