Pro Dive Chorvátsko 
 

Pre expedičné potápanie

 

                                                                                                             Pridané 31.3.2017

 

 

 

Expedičným potápaním sme nazvali najvyššiu priečku technického potápania. Nemáme tým na mysli profesné smery potápania ani služobné ponory potápačov v uniforme. Ešte stále zostávame v rozsahu volnočasových aktivít, aj keď nároky na jedincov sú v tejto sfére enormné. A ruka v ruke s nimi kráčajú aj kritériá výberu špičkového výstroja. V podstate si stojíme za tým, že väčšina toho čo bolo spomenuté v texte pre výberu počítača pre technických potápačov platí. Ale v tejto súvislosti jestvuje aj niekoľko zaujímavých detailov.


Dvojkoľajnosť vývoja

V súvislosti s rozvojom potápania s héliom obohatenými zmesami a pokrokom v oblasti výpočtovej techniky vznikajú náramkové prístroje, ktoré sú „real-timeovými“ zariadeniami, schopnými prakticky tieňovo kopírovať všetko, čo si môže potápač vopred pripraviť na súši v intímnom styku práce so svojim laptopom a v ňom nainštalovaným dekompresným softwarom.

Navyše ich vývoj potlačila vpred aj potreba zabezpečenia riadenia elektronicky riadených prístrojov s uzatvoreným okruhom. Prakticky každý výrobca elektroniky pre eCCR vyhodil na trh s potápačskými počítačmi aj svoj „vedľajší“ produkt, počítač pre TOP skupinu technických potápačov.

Ale v prijímaní týchto noviniek - počítačov pre tých najskúsenejších technických potápačov, vidíme určitú schizofréniu.

Na jednej strane sú jedinci, milovníci elektronických hračiek, ktorí z času na čas cítia neodbytné nutkanie si zadovážiť najnovší model počítača. Niekedy je fascinujúce sledovať, ako sa rozumní muži (cháp chlapci v koži dospelého jedinca) vytešujú z kúpy posledného modelu, pripomínajúceho rekvizity z Hviezdnych vojen.

Na druhej strane sú otrlí harcovníci sveta technického potápania, ktorí sa radi vystatujú starým Uwatec-áckym Bottom Timerom (meračom hĺbky a času). Nostalgicky im pripomína 80-te (či 90-te) roky minulého storočia, keď sa príprava a realizácia hlbokých ponorov z trimixom odlišovala od súčasnosti.


Moderný smer vývoja

Každá príručka hlbokého potápania so zmesami a väčšina inštruktorov tohto spôsobu potápania rešpektuje vyššie uvedený paradox chápania plánovania a exekúcie ponoru.

Vždy výrazným písmom vyzýva majiteľov počítačov schopných rátať zložité ponory s viacerými zmesami, aby si nielen podrobne preštudovali príručku k ich prístroju, ale predovšetkým absolvovali riadny kurz s inštruktorom niektorej renomovanej certifikačnej agentúry.

Výber rešpektovaného a uznávaného odborníka pritom považujeme za kľúčový moment procesu, ktorý bezpochyby stojí zarovno s už spomínaným lúskaním manuálu počítača. Aj keď exekúcia ponorov s takto riadeným výstupovým režimom predstavuje pre potápačov určitým spôsobom väčšiu voľnosť, nejedná sa o improvizáciu. Seriózne plánovanie pre neočakávané udalosti je nevyhnutným krokom prípravy na ponor!


Informačná sila potápačského priemyslu

Otázka výberu počítača pre takto naladených technických potápačov je preto takmer zbytočnou. Žiada sa:
- vysoká kvalita (pozor na názory producentov)
- vysoká odolnosť (pozor na zavádzajúcu reklamu)
- vysoká spoľahlivosť (pozor na relevantnosť diskusií na internetových fórach)

Dovoľujeme si upozorniť na skutočnosť, že pri posudzovaní vlastností a výdrže jednotlivých modelov počítačov, by mali byť ich budúci majitelia pred vyhláseniami takzvaných „ambasádorov“ výrobcov týchto prístrojov obozretní. Nie že by šlo vždy o zavádzanie, ale istotne sa nemýlime, ak sa domnievame, že títo skvelí potápači v mnohých prípadoch dostávajú počítače na testovanie zdarma, sponzorsky a pravdepodobne výmenou za pozitívne vyhlásenia. No a nie vždy sa v laboratóriách skúšané špičkové prístroje, osvedčia priamo v teréne a v drsných podmienkach.

Naša rada preto znie, nekupovať pod časovým tlakom, tesne pred výjazdom a pod informačným pressingom facebookových stránok. Radšej načúvaj radám svojich inštruktorov, skúsených potápačov a jedincom, ktorí majú praktické skúsenosti s viacerými výrobcami, modelmi a typmi najnovších potápačských počítačov.


Alternatívna cesta

Ale súčasne v manuáloch pokročilých kurzov technického potápania nechýbajú kapitoly so zobrazením špeciálne konštruovaných dekompresných tabuliek pre štandardné zmesi Trimixu. Rovnako sú zastúpené aj popisy práce s najčastejšie používanými plánovacími dekompresnými softwarmi. Pre obe spomínané metódy riešenia bezpečného výstupu sa používajú počítače nastavené do takzvaného Gauge módu, prípadne staršie ale spoľahlivé „Bottom Timeri“.

Potápač pod vodou zvyčajne príliš neimprovizuje, ale postupuje podľa vopred pripraveného plánu, respektíve niekoľkých plánov podľa situácie a pochopiteľne v rámci možností plynov a konfigurácie výstroja, ktoré si pod vodu so sebou nesie.

Riadenie a kontrola realizácie dekompresie je oproti predchádzajúcej alternatíve viac v rukách samotného potápača. Preto, ak mal byť cieľ autora tohto textu poradiť technickým potápačom pri voľbe prístroja, sústreďme sa spolu na kritériá výberu počítača, ktorý je vylepšenou verziou spomínaného „Bottom Timera“.


Displej prístroja

Nostalgia sem – nostalgia tam, na staršie prístroje s monochromatickým displejom bez podsvietenia, je v podmienkach zhoršenej viditeľnosti v hĺbke vidieť oveľa horšie. Iste jaskynný – podľadový – trimixový – doplň si sám .... potápač by si mal dokázať posvietiť na počítač kedykoľvek a kdekoľvek. Nehovoriac o tom, že podľa mnohých je primárny počítač v jeho hlave....

Ale je nesmierne príjemné sa kedykoľvek pozrieť na svoje zápästie, na ktorom spočíva prístroj s jasne zreteľnými literami. Čísla a údaje navyše po osobnom nastavení dokážu meniť farbu podľa názoru majiteľa počítača. Vrelo odporúčame si vybrať prístroj, v prípade ktorého sa dajú nastavovať aj veľkosti číslic a ich rozloženie na displeji.

Kontrastný displej ocení technický potápač najneskôr vtedy, keď začne s používaním podvodného skútra. Možnosť periférneho vnímania údajov počas jazdy bez omylov je veľmi dôležitá!


Režim počítača

Prepnutie dekompresného počítača do „Gauge“ módu znamená, že prístroj odblokuje všetky funkcie dusíka. Naďalej otrocky zobrazuje hĺbku, aspoň s presnosťou na desatinu metra. Prístroj v tejto kategórii, by mal čas ponoru zobrazovať s tarifikáciou na sekundy.

Od svojho počítača by sme aj naďalej mali vyžadovať zobrazovanie ostatných funkcií akými sú:
- výstupová rýchlosť
- slnečný čas
- teplota
- a ďalšie
V záujme hladkého priebehu výstupu, vyžadujú expediční potápači od svojich meracích prístrojov aj:
- stopky s presnosťou na sekundy (nulovateľné v ktoromkoľvek okamihu ponoru)
- ukazovateľ priemernej hĺbky ponoru


Počítač na súši

Expedičné ponory majú obyčajne oveľa zaujímavejší profil ponoru, než aký by sme načrtli na základe bežného rekreačného ponoru na plytkom koralovom útese v tropickom mori.

Či už z dôvodu následnej analýzy ponoru, alebo s ambíciou sa pochváliť pred rovnako postihnutými kolegami, si pokročilí technickí potápači radi prezerajú profilovú krivku práve uskutočneného ponoru priamo na displejoch svojich prístrojov. Uvedené platí aj v prípadoch, ak sa potápajú v geotermálnych jaskyniach s premenlivou teplotou vody, len s tým rozdielom, že ide o vyhodnocovanie grafov teploty vody.

No a štatistickí maniaci, ktorí majú zaznamenané všetky svoje ponory, ktoré počas kariéry pokročilého technického potápača realizovali, ocenia gigakapacitu pamäte svojej hračičky. A k tomu sa neskôr pridáva príslušná aplikácia v smartfóne, priame zdieľanie na sociálnych sieťach, ....... ale to už je celkom iný príbeh.

Priatelia POMALY A BEZPEČNE. Či už s elektronikou alebo so zaliatymi tabuľkami, kapilárnym hĺbkomerom a hodinkami......


 

Robert Korim

Šéfredaktor SCUBA.SK. Inštruktor rekreačného aj
technického potápania s viac než 30-ročnými skúsenosťami.
Organizátor a propagátor celého radu potápačských stretnutí,
súťaží a podujatí. Aktívne učí, prednáša a publikuje
v slovenských aj českých potápačských periodikách.

Napíš autorovi

© 2010 - Všetky práva vyhradené
Posledná zmena 30. marca 2017