Pro Dive Chorvátsko 
 

VRX

                                                                                                                                  Pridané 17.3.2012

 

Výrobca počítačov VR3 – „Delta P Technology Ltd“ so sídlom na britských ostrovoch, patrí k priekopníkom real-timových kalkulácií dekompresných výstupových režimov pri potápaní s trimixovými zmesami plynov. Do pozornosti potápačov z celého sveta sa dostal vďaka legendárnemu počítaču VR3. Dnes, je možné sa k tejto „klasike“ dostať cez spoločnosť „VR Technology“. Dôstojným pokračovateľom jeho tradície je stroj VRX, ktorý si dovolíme týmto predstaviť a ktorý bez pochýb patrí k absolútnej špičke prístrojov vo svojej triede.

 

Počítač VRX môžeme charakterizovať ako prístroj určený pre potápanie tak na otvorenom, ako aj na zatvorenom okruhu, pochopiteľne s možnosťou použitia nitroxových aj trimixových zmesí doplnený o skvelý, plnofarebný displej. K počítaču sa dodáva veľké množstvo doplnkov.

VRX je postavený na koncepcii „upgrades“, ktoré umožňujú potápačovi jeho postupne „vylepšovanie“ v súlade so zvyšujúcimi požiadavkami naň kladenými. Býva tak v prípadoch, ak sa zvyšuje náročnosť a technické zázemie ponorov, ktoré potápač hodlá realizovať v rámci zvyšovania svojej kvalifikácie.

Potápač, ktorý prešiel cestu od Nitroxu, cez hlboké potápanie na trimixových zmesiach až po eCCR, tak nemusí kupovať nový počítač, ale len rozšíriť jeho software. Realizuje sa to s pomocou špeciálneho systému PIN a prístroj preto nie je nutné posielať k výrobcovi.

V prípade, že si potápač zvolí niektorú z možností aktualizácie (upgrade) alebo časom bude vyvinutá nová technológia (prípadne sa upravia dekompresné zvyklosti na základe nových poznatkov z fyziológie) bude možné prístroj celkom preprogramovať.


Telo prístroja

Puzdro VRX je z veľmi kvalitného a odolného eloxovaného hliníku, kombinovaný s plastami. Spolu s ochranným krytom displeja zaisťuje dlhú životnosť prístroja. Upínací popruh je elastický.

Povrch displeja tvorí minerálne sklo a jeho kryt je vymeniteľný, ale jestvuje aj variant ochrannej fólie. Vymeniteľný rámik je vo voliteľných farbách.

Konštrukcia prístroja nepreferuje žiadny spôsob umiestnenia, preto je možné ho nosiť na pravej či ľavej paži.


Displej

Displej prístroja môžeme zaradiť technicky medzi maticové/segmentové LCD. Aj keď teoreticky prichádza ako monochromatický, za príplatok (PIN) sa stáva plnofarebným, ale kto by už v dnešných časoch nechcel radšej farbu ?! Jeho podsvietenie je aktívne a prístroj zvláda rôzne osvetľovacie funkcie s variantmi nastavenia intenzity aj časového intervalu.


Napájanie prístroja

VRX je poháňaný napätím z nabíjateľného LI-Ion akumlátoru. Svojmu užívateľovi by mal slúžiť minimálne výrobcom garantované 4 roky. Jeho výmena sa musí uskutočniť v autorizovanom servise.

Vzhľadom na svoju dlhú životnosť a vďaka použitým materiálom sú akumlátory výrobkov VR Technology šetrné k životnému prostrediu.


Pracovné režimy

- Vzduch
- Nitrox do 99,9 % obsahu kyslíka
- Trimix až po hĺbku do 150 metrov
- SC/CC Rebreather


Výpočet dekompresie

Prístroj VRX ráta prostredníctvom dekompresného modelu VGM. Žiadny iný na trhu dostupný algoritmus neumožňuje prispôsobovať užívateľovi do takej veľkej miery svoje osobné parametre. Prepínatelný je tiež na modifikovaný Buhlmann ZHL 16.


Nastavenie počítača

Počítač je schopný pracovať až s 10 plynmi (Vzduch / Nitrox / Trimix). Ktorýkoľvek z desiatich plynov sa dá nastaviť na akékoľvek zloženie a koncentráciu na hladine aj pod vodou.

Prístroj pracuje tak v imperiálnej (Feet – Stupne Fahrenheit) ako aj v metrickej (Metre – Stupne Celzia) sústave jednotiek.

Potápanie s VRX

Čas ponoru je trvale na displeji bez nutnosti jeho prepínania. VRX neposkytuje možnosť zobrazovania času ponoru v sekundách. Rovnako nemá možnosť monitorovania tlaku vo fľaši. Chýbajú aj prostriedky akustickej signalizácie varovaní prístroja.

Počítač je plne prepínateľný a programovateľný pod vodou.

Po celý čas poskytuje údaje zo sledovania kyslíkových hodnôt CNS a OTU. Prostredníctvom pripojenia 1-3 sônd tiež monitoring hodnoty ppO2.

Zobrazovanie dátumu a času tak pod vodou ako aj na súši.

Pristroj nevynechá varovania pri nevhodných hodnotách ppO2, chybnej dekompresii, kyslíkového okna a rýchlosti výstupu.


Po ponore

Čas ponoru je trvale na displeji bez nutnosti jeho prepínania. VRX neposkytuje možnosť zobrazovania času ponoru v sekundách. Rovnako nemá možnosť monitorovania tlaku vo fľaši. Chýbajú aj prostriedky akustickej signalizácie varovaní prístroja.

Po ponore je možné na obrazovke vyvolať:
- informácie o bez-odletových časoch ako aj celkovom čase desaturácie
- grafické zobrazenie profilu uskutočnených ponorov v 10 sekundovom intervale
- logbook s kapacitou údajov o 100 ponoroch

V procese plánovania ďalšieho ponoru sa zohľadňuje stav desaturácie organizmu po predchádzajúcej histórii ponorov. Prístroj sa vyznačuje prehľadnou a jednoduchou navigáciou na displeji s ikonou MENU. Tento veľký grafický režim (MENU) zmizne po niekoľkých sekundách a zbytok textu sa zväčší. Nové programovanie je relatívne jednoduché, pretože prístroj automaticky detekuje funkcie a ikony.


Ďalšie vychytávky

- Prístroj VRX má vstavané LED svietidlo.
- Výrobca garantuje zároku prístroja až na 3 roky (!) Pokiaľ by VRX zlyhal, bude okamžite vymenený za nový kus.
- Možnosť zväčšenia písmen na displeji.
- Nabíjačka s možnosťou solárneho dobíjania akumlátora.
- Určitou „úchylkou“ počítača (alebo pohľadom do budúcnosti) je doplnenie schopností počítača o hry, ktoré je možné hrať počas dlhých chvíľ strávených na dekompresných zastávkach.
- Kalendár s poznámkami
- Možnosť prispôsobenia si usporiadania informácií na displeji podľa vlastných potrieb


Servis

V rámci EU je servis situovaný vo Veľkej Británii. Predajcovia udávajú štandardnú dobu servisu prístroja 2-3 týždne.


Cena prístroja

V našich krajoch bežné ceny za tento skvelý inštrument pohybujú približne:
- Prístroj VRX ... 1 300 Eur
- PC rozhranie an pripojenie ... 150 Eur
- Kryt displeja ... 65 Eur

 

 

Jana Gondová

Člen redakčnej rady SCUBA.SK. Potápa sa od roku 1983.
Ako absolventka FTVŠ UK sa profesionálne venuje športu
v jeho organizačných štruktúrach na rôznych úrovniach.
V súčasnosti je zodpovedná za prácu oblastného zastúpenia
agentúry TdiSdi na Slovensku.

Napíš autorovi

 

© 2010 - Všetky práva vyhradené
Posledná zmena 30. marca 2017