Pro Dive Chorvátsko 
 

Uemis - Zurich

                                                                                                                                  Pridané 14.3.2012

 

Výrobok švajčiarskej spoločnosti UEMIS (= Underwater Equipment Made in Switzerland) naznačuje, ako by mohli v budúcnosti vyzerať potápačské počítače pre širokú verejnosť. V prípade zapnutia tohto prístroja je povzdych „ooh“ takmer garantovaný!

 

Žiariaci OLED-displej

Jasný svetlý a žiariaci displej zobrazí najskôr logo spoločnosti. Za neuveriteľnú ostrosť displeja s veľkosťou zápalkovej škatuľky sú zodpovedné OLED (= organic light diods). Sú to vysoko kontrastné organické svetelné diódy. Kvalita farebného zobrazenia na maticovom aktívnom displeji je v porovnaní s jeho konkurentmi mnohonásobne lepšia a stáva sa hodenou rukavicou tomuto segmentu potápačského priemyslu.

Farby zobrazenia jednotlivých údajov boli volené podľa princípu dopravného značenia. Zelená farba znamená, že je všetko v norme. Oranžová nabáda k ostražitosti, napríklad pre prípad vynútenej dekompresie. A červená farba je vyhradená pre nebezpečenstvo a výstrahu nebezpečenstva. Pod vodou je možné túto farebnosť rozlíšiť aj v prípadoch potápania v noci, či v podmienkach zníženej viditeľnosti hĺbkou alebo menej priehľadnou vodou. Ak potápač urobí chybu, grafika prístroja sa ihneď zmení.

HD displej je jasne čitateľný vo všetkých podmienkach, nad vodou v oslňujúcom protisvetle aj v hĺbke pod vodou. A to všetko pri 170 stupňovom uhle s kontrastom 10 000 :1 s trvalým podsvietením.


Puzdro prístroja

Uemis pôsobí kompaktným dojmom. Jeho puzdro nepatrí k veľkým, ale ani k najmenším v rodine potápačských počítačov. Plastový kryt dobre chráni jeho telo pred poškodením. Kto má rád zmenu, môže si za 19 Eur (plus clo a DPH) doobjednať farebné kryty puzdra prístroja. Pri jeho výmene sa musia povoliť obe dve skrutky naraz. Súčasne je to spôsob akým sa čistia kontakty posuvných prepínačov počítača.

Počítač sa na zápästie fixuje popruhom, ktorý sa dá jednoduchým patentom upínať na rozličné hrúbky zápästí. Ovládať sa môže hoci aj v hrubých rukaviciach. Výrobca dodáva až 3 dĺžky popruhov.

Prístroj s hmotnosťou 237 gramov, by podľa výrobcu mal odolať aj hĺbke 250 metrov. Maximálny čas ponoru by mal zobrazovať do 10 hodín a pracovať spoľahlivo dokáže aj vo výškach okolo 5 000 m.n.m. pri teplotách od -20 do +50 stupňov Celzia.


Skvelé ovládanie

Popri už spomínanom displeji patrí aj spôsob ovládania prístroja k najlepším medzi počítačmi, ktoré sú momentálne na pultoch potápačských komputrov. Pohyb v menu počítača sa riadi trojicou posuvných ovládačov na magnetickom princípe prepínania. Jeden z nich je na pravej strane prístroja, dva zasa na spodnej hrane.


Nabíjanie batérie

Permanentné osvetlenie a menu a vysoká kvalita zobrazovania kladú pochopiteľne vysoké nároky na spotrebu energie prístroja a to aj napriek argumentu, že vo väčšine rekreačne potápaných vodách (s primerane dobrou viditeľnosťou) stačí nastaviť jas na minimum. Prístroj poháňa Líthium-Polymérová batéria. Svojmu užívateľovi by podľa výrobcu mala slúžiť 4-5 rokov.

Plnenie batérií prístroja sa realizuje cez jednoduchý, samostatný modul. Napäťový blok je všade doma, pretože je možné ho pripojiť na akúkoľvek sieť elektrického napätia vo svete. V balení počítača sú adaptéry do všetkých kútov sveta. Malá kocka okrem napájania zo siete ponúka aj ďalšie dve možnosti pripojenia:
- cez USB z bežných spotrebičov akými sú desktop, laptop ba aj zo zapaľovača automobilu.
- cez solárny modul.

Pochopiteľne v porovnaní s predchádzajúcimi dvoma variantmi trvá nabíjanie vnútornej batérie s pomocou fotoelektrického panelu o čosi dlhšie. Na naplnenie článkov pre potreby jedného ponoru je sa ráta s časom približne dve hodiny. Celkom naplnená batéria je schopná zaznamenať a6 10 hodín potápania.


Pracovné režimy

Je možné nastaviť štyri zmesi vzduchu a nitroxu až po 100%-tnú koncentráciu kyslíka. Tento švajčiarsky prístroj pracuje na základe algoritmu Uemis ZH-L8+ na báze 8 tkanivových kompartmentov. Mimo iného tento zohľadňuje tiež:
- stupeň zaťaženia (prostredníctvom záznamu spotreby)
- citlivosť na ochladzovanie (prostredníctvom merania okolitej teploty)
- sensibilitu mikrobublín (matematickým prepočtom)


Tlaku plynu

Prístroj dokáže prijímať a spracovávať údaje až z troch bezdrôtových vysielačov tlaku. Táto vlastnosť sa dá využiť v prípadoch technických ponorov s viacerými zásobníkmi. Praktickým sa tiež stáva v partnerskom potápaní. Ak sa viacerí užívatelia Uemisu potápajú spolu, môžu po predchádzajúcom spárovaní sa s partnerom, zachytávať údaje z jeho Uemis-u do vzdialenosti až 2,5 metra.


Prenos údajov

Odčítavanie dát z ponoru ako aj princíp: „Otvorené pre všetkých“ znamená, že napríklad v potápačskom centre je možné do bloku zaviesť viacerých účastníkov potápania. Po tom, čo sa zavedie nasledovný potápač, nezohľadňujú sa údaje predchádzajúceho.
Pred a po ponore sa dajú na displeji odčítať dáta nielen o ponoroch. K dispozícii sú aj údaje o partnerovi, prírodné podmienky, názvy lokalít, výstroj, detaily ponoru a ďalšie podrobnosti. Tie sa objavujú aj na voľne šírených potápačských mapách šírených v tejto komunite, ako aj osobných profiloch na myUemis-Logbooks.
Prenosový USB kábel čiernej farby má dĺžku 1,8 metra


A čosi navyše

Nový majiteľ prístroja Uemis, automaticky spolu s prístrojom získava súčasne tiež prístup na webstránku s OnLine platformou Uemis. Na www.uemis.com má k dispozícii nielen aktuálne „download-y“ a „updat-y“, ale súčasne aj elektronická forma „logbook-u“. Bohužiaľ sú tieto jediným možným prístupom k záznamom vlastných ponorov. Znamená to, že akékoľvek odčítanie údajov alebo obnova systému je možná len so súčasným prístupom k internetu. Pochopiteľne sa na tomto mieste vynára otázka, či konkrétny potápač chce, aby jeho ponory boli uložené na webe. Uemis argumentuje ich zabezpečením prostredníctvom osobného hesla. Na druhej strane je praktické, že má potápač permanentný prístup ku svojim údajom. Môže si ukladať a vymieňať z ktoréhokoľvek miesta na zemi.

Okrem jasne zobrazovaných a veľmi zrozumiteľných parametrov počas ponoru a po ňom v režime logbook, si môžu tieto údaje ďalej spracovávať na internetovskom rozhraní „myUemis“. Väčšina potápačov si tam pravdepodobne uloží dáta typu:
- Kontakty na ďalších potápačov
- Potápačské lokality
- Zoznamy materiálu
- Kvalifikačné úrovne
- Lekárske prehliadky

Popísané skutočnosti preto rozširujú kapacitu pamäte aj denníka ponorov na nekonečno.

Ďalšie dáta je možné doplniť cez Google-Maps Marker ako aj Fotografie z lokality. Kto chce nechať k svojim ponorom prístup aj ďalším potápačom, môže využiť službu Uemis DiveWorld na stránke www.uemis.org Pochopiteľne to platí aj v opačnom smere, keď si môže cudzie informácie o ponoroch sťahovať do svojho rozhrania On-Line Logbooku.


Cena prístroja

Základná cena prístroja je 880 Eur. K tomu je potrebné pripočítať clo a DPH. V základnom balíčku je aj:
- jedno farebné puzdro prístroja (zvoliť si môže jeho nový majiteľ zo 6-tich farieb)
- skrutkovač na neskoršiu výmenu obalu
- nabíjací blok
- USB kábel
Kto chce byť integrovaný so vzduchom vo fľaši, môže si za ďalších 240 Eur (plus clo a DPH) objednať bezdrôtový vysielač, prostredníctvom ktorého zobrazuje Uemis hodnoty tlaku v zásobníku. Set, v ktorom je aj vysielač stojí približne 1120 Eur.

 

 

Jana Gondová

Člen redakčnej rady SCUBA.SK. Potápa sa od roku 1983.
Ako absolventka FTVŠ UK sa profesionálne venuje športu
v jeho organizačných štruktúrach na rôznych úrovniach.
V súčasnosti je zodpovedná za prácu oblastného zastúpenia
agentúry TdiSdi na Slovensku.

Napíš autorovi

© 2010 - Všetky práva vyhradené
Posledná zmena 30. marca 2017