Pro Dive Chorvátsko 
 

Suunto Vytec

 

Pridané 7.3.2012

 

Fínsky výrobca potápačských meracích prístrojov Suunto predstavil na začiatku letnej sezóny 2003 na vtedajšie časy veľmi moderný, viac-zmesový potápačský počítač. je bezdrôtový, vzduch-integrovaný potápačský počítač, Vytec vychádzal už z osvedčených a medzi potápačmi veľmi obľúbených modelov Vyper a Cobra.

Ako sme boli v tých časoch u Suunta zvyknutí, aj tento model priniesol do sveta potápačských počítačov rad inovácií, ktoré sa neskôr stali štandardom aj u ostatných výrobcov. Tieto novinky a veľa nových a rozšírených vlastností, urobili v minulosti zo Suunta Vytec potápačský počítač s pravdepodobne najbohatšími funkciami na trhu.

 

Prvý pohľad

Potápačský počítač pôsobí veľmi celistvým dojmom. Na prvý pohľad sa typovo nelíši od svojich predchodcu s názvom Vyper. Len plastové telo počítača je o čosi výškovo tenšie a popruh prúdnicovo upnutý čo prístroju dodalo prúdnicovejší tvar. S gumeným remienkom sa rozhodne dá manipulovať aj v hrubších rukaviciach, pričom je dostatočne dlhý. Rovnaký princíp platí aj pre tlačidlá, ktoré vyzerajú ľahko ovládateľné hoci aj v suchých rukaviciach.


Operačné režimy

Vytec poskytuje široký rozsah operačných režimov (módov) a nastavení, ktoré môžu byť upravené tak, aby vyhovovali potrebám každého potápača. Funkcie Vytec-u charakterizujú tri režimy:
- Air (pre potápanie so stlačeným vzduchom).
- Nitrox (pre potápanie s kyslíkom obohatenými zmesami plynov).
- Gauge (pre ponory s použitím počítača ako prístroja na meranie času, hĺbky a rýchlosti výstupu).

Svojimi možnosťami a funkciami vychádza Suunto Vytec s modelov nižšej rady Vyper a Cobra.


Displej

Displej prístroja je segmentový s povrchom z plastu. Výrobca chráni displej prostredníctvom vymeniteľného krytu. Jeho elektroluminiscenčné podsvietenie má užívateľom nastaviteľnú dĺžku svitu.


Meranie času

Prístroj zobrazuje čas ponoru za každých okolností v minútach. Sekundové zobrazovanie času je len v režime Gauge.


Napájanie

Vytec poháňa jedna 3V líthiová batéria, s bežnou výdržou 2-3 roky. Dôvodom skrátenia jej životnosti môže byť potápanie v chladných vodách alebo vysoká frekvencia potápania (cez 200 ponorov ročne). Jej výmenu zvládne aj sám majiteľ počítača, aj keď je lepšie zveriť svoj do rúk certifikovaného servisného technika. Ten pri odbornej výmene vyčistí priestor batérie aj jej viečka a súčasne vymení a namastí „O“ krúžok.


Prepínanie zmesí

Potápačský režim Nitrox, ocenia najmä technickí potápači. Prístroj dokáže pracovať až s troma nitroxovými zmesami a to v rozmedzí od 21 – 99% obsahu O2. Ako špeciálnu vlastnosť, teda ponúka Vytec okrem nastavenia primárnej dýchacej zmesi (vzduch alebo Nitrox 30-36) aj nastavenie ďalších dvoch mixov (napríklad EAN50 a čistý kyslík) pre akcelerovanú dekompresiu.

Počítač sa dá nastaviť spôsobom, aby sa dali zmesi použiť (a aj prepínať) počas ponoru. Vybrané zmesi môžu byť uložené v pamäti prístroja (napríklad EAN32, EAN50, EAN99) a nastavené ako ON (zapnuté) alebo OFF (vypnuté).

Ponor vždy začína s plynom, označeným ako MIX1. Počas ponoru prístroj umožní zmeniť ho na vopred prednastavený ďalší MIX 2, respektíve MIX3. Počítač sa prepne na ďalší plyn v prípade adekvátnej hodnoty maximálneho parciálneho tlaku kyslíka. Simulácia sýtenia tkanív tela potápača a následné kalkulácie vychádzajú z prepočtov, na základe zloženia vybraných zmesí Nitroxu. Adekvátne upravené sú aj zobrazované hodnoty CNS a OTU.


Bezdrôtový vysielač

Vytec sa môže používať spolu z voliteľným bezdrôtový vysielačom, ktorý sa ľahko napojí na HP výstup z regulátora. Ak sa použije bezdrôtový tlakový vysielač, tlak vzduchu v potápačskej fľaši sa znázorní digitálne v dolnom ľavom rohu displeja. Kedykoľvek je zahájený ponor, spustí sa výpočet zvyškového vzduchového času. Výpočet je vždy kalkulovaný na aktuálnom poklese tlaku v zásobníku a automaticky sa prispôsobí skutočnej spotrebe plynu a veľkosti fľaše.

Bezdrôtový vysielač je koncipovaný na prevádzkový tlak až do 300 bar. Batéria vysielača je rovnako ako u ostatných Suunto prístrojov vymeniteľná samotným užívateľom. Na potrebu výmeny batérie v prístroji Vytec, ako aj v jeho vysielači prístroj upozorní svojho užívateľa pomocou jedinečného grafického indikátora sily batérie. Ten bol navrhnutý tak, aby v predstihu poskytol potápačovi informáciu o potrebe výmeny batérie.


Varovania

Vytec disponuje niekoľkými užívateľom definovanými funkciami a alarmami vzťahujúce sa k hĺbke a času, ktoré môžu byť nastavené podľa jeho individuálnych preferencii. Do tejto kategórie patria:
- Varovanie prekročenia nastavenej maximálnej hĺbky (Depth Alarm)
- Varovanie prekročenia nastavenej dĺžky ponoru (Time Alarm)

Vytec tiež ponúka zvukové a vizuálne alarmy, ktoré upozorňujú na nebezpečné situácie, akými sú:
- Prekročenie hraničnej hodnoty ppO2
- Prekročenie hraničnej výstupovej rýchlosti


Dekompresné modelovanie

Suunto rovnako ako u predchádzajúcich modelov Vyper a Cobra zabudoval do počítača Vytec už praxou potvrdený bublinový dekompresný model RGBM s redukovaným gradientom. Tento model sýtenia sa tkanív ľudského tela (skrátene RGBM) je moderný algoritmus pre sledovanie tak rozpusteného ako aj voľného plynu v tele potápača.

Je to významný pokrok oproti klasickému Haldane modelu, ktorý nie je schopný predpovedať voľný plyn (mikrobubliny). Výhoda Suunto RGBM modelu je dodatočná väčšia bezpečnosť cez jeho schopnosť adaptovať sa na meniace sa situácie a profily ponorov.

RGBM môže zachytávať množstvo situácií mimo rozsahu modelov rozpustených plynov tým, že nepretržite monitoruje viacdenné potápanie, sleduje časovo tesne oddelené opakované ponory, reaguje na ponor, ktorý je hlbší ako prechádzajúci ponor, prípadne sa prispôsobuje rýchlemu výstupu, ktorý spôsobuje formovanie vážnych mikrobublín. Vytec umožňuje skúseným potápačom, ktorí sú ochotní akceptovať väčšiu úroveň rizika, prispôsobiť si RGBM model a to z prednastaveného plného RGBM 100 na zoslabený RGBM 50.


Prenos údajov do PC

Napojenie Vytec-u na osobný počítač (PC) použitím voliteľného PC-Interface a jeho programu, patril v dobe zavedenia tohto modelu (2003) medzi samozrejmé vlastnosti vyššej rady Suunto počítačov. Maximálna dĺžka záznamu je 36 hodín s intervalom záznamu 20 sekúnd. Súčasťou profilu je aj priebeh teploty. Prenesené údaje o ponoroch z prístroja do osobného počítača slúžia pre vzdelávacie alebo demonštračné účely. Hodia sa aj pre zachovanie úplných údajov o histórii ponorov s prístrojom Vytec.


Cena počítača a príslušenstva

Počítač Vytec nie je v programe výroby Suunto od roku 2010.
Uvedené ceny dopredaja prístroja boli bežné na Slovensku ešte v roku 2011.

Počítač Vytec (bez vysielača) ............... 510 Eur
Vysielač ............................................ 299 Eur
Počítač s vysielačom ........................... 820 Eur

Batéria počítača (kompletný set) ........... 10 Eur
Batéria vysielača (kompletný set) .......... 22 Eur

Ochranný kryt displeja ........................... 5 Eur

 

 

 

Jana Gondová

Člen redakčnej rady SCUBA.SK. Potápa sa od roku 1983.
Ako absolventka FTVŠ UK sa profesionálne venuje športu
v jeho organizačných štruktúrach na rôznych úrovniach.
V súčasnosti je zodpovedná za prácu oblastného zastúpenia
agentúry TdiSdi na Slovensku.

Napíš autorovi

© 2010 - Všetky práva vyhradené
Posledná zmena 30. marca 2017