Pro Dive Chorvátsko 
 

Soprassub Buddy

 

Pridané 9.3.2012

 

Pod značkou „Buddy“ od spoločnosti Soprassub prichádza na trh pomerne dlho očakávaný trojzmesový počítač. Prístroj je okrem štandardných potápačských módov doplnený aj o integrovaný digitálny kompas.

 


Vonkajšie rozmery a hmotnosť

Dĺžka počítača je vrátane remienka 328 mm a výška 28 mm. Pohotovostná hmotnosť dosahuje 105 gramov.
Nevyznačuje sa žiadnym dizajnérsky nápaditým tvarom či mimoriadnym exteriérom. Má 3 ovládacie tlačidlá.


Displej

Prístroj má výborne čitateľný LCD maticový displej s podsvietením. Jeho priemer je O = 62 mm. Ponúka skvelú vizuálnu prezentáciu súčasných aj minulých profilov ponoru. Profil ponoru sa zobrazuje v grafickom formáte.

Dekompresné výpočty

Prístroj pracuje s algoritmom vylepšeného švajčiarskeho modelu od Randy Bohrera. Pri kalkuláciách simuluje 12 tkanivových skupín. Funkcia Deep Stops umožňuje dekompresné zastávky pri väčších hĺbkach.
Pred ponorom si jeho užívatelia môžu naprogramovať až 3 rôzne koncentrácie zmesi nitroxu a prepínať medzi nimi počas ponoru.
Počas ponoru Buddy zobrazuje čas bez-dekompresného limitu.


Nadmorská výška

Prístroj pracuje spoľahlivo v limite do 6 000 metrov nad morom. Výškový sektor nastavuje automaticky, s intervalom merania každých 10 minút.


Batéria

Počítač pracuje s batériou typu 3V lithium CR2032, so životnosťou približne 3 roky. Užívateľ si ju bez problémov vymení. Počítač zobrazuje stav, aj úplné vybitie batérie.


Meranie teploty

Počítač meria teplotu okolia, v intervale jednej minúty s presnosťou ± 2°C

Meranie času

Buddy meria čas ponoru od okamihu zanorenia.
Po ponore zobrazuje čas povrchového intervalu v hodinách a minútach. Súčasne tiež zobrazuje celkový čas desaturácie a bez-odletový čas.
Bežný (slnečný) čas je možné zobrazovať v režime 12 alebo 24 hodín.


Meranie smeru

Kompas, ktorý sa aktivuje dotykovým tlačidlom je integrovaný do bodového displeja. Má nastaviteľný uhol odchýlky a pracuje s presnosťou približne ± 5°.

Meranie hĺbky

Meranie aktuálnej hĺbky prístroj realizuje každú sekundu. Jej presnosť sa pohybuje v intervale ± 3%. Okrem nej zobrazuje aj maximálne dosiahnutú hĺbku. Pracovným hĺbkovým limitom je 100 metrov.

 

Meranie rýchlosti výstupu

Buddy pochopiteľne monitoruje tiež rýchlosť výstupu, ktorú zobrazuje. Po jej prekročení sa ozve výstraha.

Dekompresná zastávka

Inštrument pochopiteľne zobrazuje počas celého ponoru aktuálnej hĺbke vypočítaný bez-dekompresný limit v minútach. Na konci výstupu aj numericky bezpečnostnú zastávku.
V prípade potreby stupňovitej dekompresie, zobrazí hĺbku vynútenej zastávky v intervale 3-99 metrov. Súčasne jej trvanie v minútach. Ak užívateľ prekročí hĺbku vykalkulovanej zastávky, ozve sa výstraha.


Nastavenia prístroja

Nastavenia bezpečnosti užívateľa
Alarm času ponoru
Alarm maximálnej hĺbky ponoru
PGT Alarm
OLI Alarm
PO2 Alarm
Zobrazenie hĺbky profilu
Nastavenie typu vody: sladká/slaná
Nastavenie merných jednotiek: m/ft


Spomeňme ešte

Možnosť pripojenia k PC.
Gauge mód pre technických potápačov.
Mód plánovania ponoru.
Mód potápačského denníka.

 

 

Jana Gondová

Člen redakčnej rady SCUBA.SK. Potápa sa od roku 1983.
Ako absolventka FTVŠ UK sa profesionálne venuje športu
v jeho organizačných štruktúrach na rôznych úrovniach.
V súčasnosti je zodpovedná za prácu oblastného zastúpenia
agentúry TdiSdi na Slovensku.

Napíš autorovi

© 2010 - Všetky práva vyhradené
Posledná zmena 30. marca 2017