Pro Dive Chorvátsko 
 

Liquivision - Kaon

                                                                                                                                  Pridané 27.7.2013

 

Zatiaľ posledným modelom (2013) z portfólia kanadskej firmy Liquivision, je počítač Kaon. Primárne je určený pre oblasť rekreačného potápania. Umiestnený je do puzdra, na ktoré sme boli u tohto výrobcu už zvyknutí. Vonkajším vzhľadom pripomína svojich súrodencov XEN a XEO. Podobne ako oni, je aj KAON-ovou hlavnou zbraňou kvalitný farebný OLED displej, ktorý aktívne svieti počas celého ponoru, preto podsvietenie nie je potrebné zapínať nejakým obzvlášť komplikovaným spôsobom.

 

Displej

Zostavme sa hneď na začiatku u tejto časti hardwaru, ktorou Liquivision spolu s niektorými ďalšími vstúpilo do novej éry. OLED displej zobrazuje údaje takou intenzitou, že počítač nevyžaduje aktívne podsvietenie. V kombinácii s veľkosťou zobrazovaných znakov, tučným fontom a výraznými farbami, poskytuje svojmu užívateľovi neobyčajne vysokú čitateľnosť. Netreba zdôrazňovať, že túto funkciu pohodlného sledovania údajov, ocenia potápači predovšetkým v podmienkach za nízkej viditeľnosti. Zíde sa aj v prípadoch, ak je potápač skoncentrovaný na jazdu podvodným skútrom či snímanie okolia kamerou.

Displej je pochopiteľne čitateľný aj v absolútnej tme a to až zo 170 stupňového „bočného“ pohľadu. Vrchné sklíčko sa vyrába z minerálneho skla, ktoré je veľmi odolné voči poškrabaniu. Najdôležitejšie data, sú zobrazované väčšími ciframi. V preferenciách, je možné si navoliť farby všetkých častí displeja. Rovnako si môže potápač nastaviť ich jas a stlmenie intenzity svetla s progresom do hĺbky či vstupe do tmavšieho prostredia. Refresh informácií zobrazovaných na displeji je sprevádzaný rýchlym preblesknutím čísiel.

Majiteľ Kaon-u si ho môže nastaviť aj na kratší interval – pravda za cenu jemného skrátenia času výdrže batérie.
Vnímavejší čitateľ sa istotne dovtípi, že OLED displej sa stáva kolosálnym najmä v prípadoch nočných ponorov.

 

Pracovné režimy

KAON je schopný pracovať v troch režimoch:

  • REC (rekreačný),
  • TEC (technický),
  • GAUGE (hĺbka/čas).

V REC režime spracúva parametre na základe nastavenia jednej zmesi (vzduch alebo nitrox  v rozsahu 21-40%). V uvedenom režime sa neustále kalkuluje dispozičný čas dusíka (NDL) a ponúka aktuálna informácia o úrovni saturácie medzi ponormi. Nechýba plánovač ponorov, ktorý simuluje následný ponor ešte pred vlastným zanorením sa. Je tu tiež detailný logbook, zahŕňajúci tiež grafy realizovaných ponorov.

V TEC režime spracúva tri rôzne zmesi (od vzduchu cez nitrox až po 100%) na dno a dve dekompresné zmesi na vysycovanie. Ako dodatok k predchádzajúcemu režimu ponúka pokročilejšie plánovanie v simulátore potápania. V rámci režimu sa nastavujú PO2 a „deepstops“ (hlboké zastávky) s rôznym stupňom konzervativizmu. Aj v tomto režime, je však oveľa jednoduchším prístrojom, než jeho „inteligentnejší“ brat – trimixový počítač Liquivision Xeo.

V GAUGE režime fungujú hĺbky a čas vo forme stopiek. Vychytávkou je v každom okamihu nulovateľná priemerná hĺbka.

 

Úvodné nastavenie prístroja a návod

Kaon treba naštartovať troma tesne za sebou nasledujúcimi poklepaniami. Aj keď je pohyb v menu celkom intuitívny, je možné, že si potápač bude chcieť prečítať aj návod. Hoci čítanie návodov nepatrí medzi obľúbené “disciplíny” potápačov, v tomto prípade sa oplatí. A navyše, je v celku dobre napísaný aj pre pre menej chápavých jedincov bez IT vzdelania. Zariadenie sa navyše aktivuje cez internet, pričom záruka výrobcu začína plynúť od okamihu aktivácie.

 

Pohyb v menu

Napriek uvedenému, si na nezvyklý spôsob ovládania bude musieť budúci majiteľ počítača Kaon trocha zvyknúť. Výrobca tento process nazýva príležitosťou “na jedno pivo”, my si skôr myslíme, že k tomu bude potápač potrebovať stráviť viac času v kresle či na pohovke.
Tuhosť, respektíve senzitivita “poklepov” sa dá nastaviť. Je pravdepodobné, že jaskynní či vrakoví potápači budú uprednostňovať skôr intezívnejšie klepnutia ako prevenciu pred náhodným dotykom v uzavretom prostredí s horšou viditeľnosťou.

 

Nastavenie prístroja

Kaon poskytuje nespočetné množstvo variantov nastavenia, vrátane výberu preferovaných farieb pre rozličné časti OLED displeja. Ako bolo spomenuté, v prípade počítača Kaon, sa jedná primárne o prístroj určený pre nitroxové zmesi. Počas jedného ponoru ich môže potápač vymeniť až 3. Trimixoví potápači, využívajúci techniku vopred stanoveného dekompresného výstupu, si ho môžu tak ako boli zvyknutí prepnúť do režimu Gauge.

 

Algoritmus výpočtu dekompresie

Kaon používa v rámci svojich výpočtov populárny algoritmus Buhlmann ZH-L16C s troma úrovňami konzervativizmu v technickom režime, ako aj s najvyšším možným prednastavením v režime pre rekreačné potápanie. Zodpovedá to gradient faktorom 100/100, 30/85 a 30/75. Ak potápač uvedeným GF nerozumie, doporučujeme mu nechať radšej prístroj nastavený na stupni konzervativizmu “0”.
Inštrukcie tiež varujú svojho užívateľa, aby založil svoj ponor na plyne, ktorý mu zostal a nie na bez-dekompresnom čase, ktorý ešte má k dispozícii.

 

Varovania

Kaon umožňuje nastavenie niekoľkých vizuálnych varovaní:

  • maximálnej hĺbky
  • času ponoru
  • výstupovej aj zostupovej rýchlosti

Displej sa naštartuje blikaním či eventuálne aj inverznou čiernou na farebnom pozadí. Vybrať si potápač môže od tichého až po hlasný audio alarm.

 

Pred ponorom

V režime plánovania, má užívateľ Kaon-u možnosť vstúpiť do simulácií veľmi komplexných ponorov, ktoré môžu byť s pravouhlým ale aj multi úrovňovým profilom.
Aj keď Kaon zaznamená svoje ponorenie sa do tekutiny a zmenu okolitého tlaku zapnutím  sa, je rozumnejšie si svoj prístroj nabudiť už pred zostupom na hladine. Skontroluje sa tým stav batérie a odmeria tlak plynu v zásobníku.

 

Počas ponoru

Kaon ti vždy zobrazuje údaje, ktoré práve potrebuješ: hĺbku, čas, bez-dekompresný čas, čas potrebný k vynoreniu sa, hĺbku prvej zástavky, stojný (dekompresný) čas, teplota, nastavená koncentrácia O2 v nitroxe, atď.

Čas ponoru je meraný s presnosťou na sekundy. Aktuálna hĺbka na desatinu metra. KAON by mal podľa výrobcu merať až do hĺbky 200 metrov.


V režime technického potápania, môžeš nielen prepínať medzi plynmi, ktoré práve dýchaš, ale v prípade straty ho môžeš primeraným spôsobom prepnúť. Zastaví to kalkulácie prístroja, ktorý pôvodne rátal s tým, že budeš mať ďalší plyn k dispozícii neskôr a ihneď zmení výpočet výstupového režimu svojho majiteľa.


Ak sa jedná o bez-dekompresné potápanie na jednom jedinom plyne, nabáda Kaon svojho majiteľa na 3 minútovú zástavku v 5-tich metroch. Kaon pracuje na ekvivalente GF-30/75, ktorý je dostatočne konzervatívny. Varovanie hodnoty PO2 je aktivované v prípade, že je prekročená maximálna operačná hĺbka nastavenej nitroxovej zmesi.
V režime viac násobného nitroxového plynu (až do počtu 3 mixov) sú všetky možnosti otvorené. Plyn sa neprepína automaticky, ale začne blikať doporučenie, ak je zistená prítomnosť vhodnejšieho dýchacieho plynu pre určitú hĺbku pri ceste nahor.

 

Po ponore

Okamžite po vynorení sa, zobrazuje Kaon na displeji informácie z posledného ponoru vrátane času povrchového interval, poslednej zaznamenanej maximálnej hĺbky a doby.
Interface na sťahovanie dát do PC/Mac sa predáva osobitne. Páči sa nám najmä u Macu, v prípade ktorého nie je potrebné sťahovať príslušné drives. Podobne sa z internetu sťahujú aj firmware updates.
Výmena batérií vyžaduje elementárnu čistotu a trocha starostlivosti o “O” krúžky tesnení. V prípade, ak sa ti nepáči dodávaný predĺžený remienok, môžeš ho vymeniť za pár gumičiek.

 

Niekoľko príjemných funkcií

KAON má schopnosť zobrazovania a resetu priemernej hĺbky. Dodaná je funkcia poznámok v logu ponoru a skvele funguje tiež optický alarm. Pamäť prístroja je obrovská, keď sa doň zmestí prakticky neobmedzený počet ponorov. Za samozrejmú, sa dnes považuje možnosť prepnutia z imperiálnej do metrickej sústavy jednotiek. Bežný užívateľ istotne ocení aj skutočnosť, že si môže sám vymeniť batériu. Technicky naladeným potápačom bude zasa imponovať dodávanie prístroja v sade nielen s remienkom, ale aj gumičkou na upevnenie na zápästí.

 

Ako kúpiť

KAON, jeho doplnky ako aj ďalšie počítače od Liquivision si môžeš zakúpiť u slovenského dealera tejto značky - Aronnax s.r.o. najnošiu ponuku hľadaj na stránkach: eShopu spoločnosti

 

 

Jana Gondová

Člen redakčnej rady SCUBA.SK. Potápa sa od roku 1983.
Ako absolventka FTVŠ UK sa profesionálne venuje športu
v jeho organizačných štruktúrach na rôznych úrovniach.
V súčasnosti je zodpovedná za prácu oblastného zastúpenia
agentúry TdiSdi na Slovensku.

Napíš autorovi

© 2010 - Všetky práva vyhradené
Posledná zmena 30. marca 2017