Pro Dive Chorvátsko 
 

Hollis - DG05

                                                                                                                                  Pridané 19.3.2012

 

Potápačský počítač Hollis DG05 je funkciami nabitý prístroj, ktorý podporuje vzduch, Nitrox a Trimix. Určený je pokročilým technickým potápačom s otvoreným dýchacím okruhom. Dekompresný algoritmus VGM zahŕňa to najlepšie z vynikajúcich Bühlmannových gradient faktorov, bublinkových modelov a Haldaneho modelov rozpusteného plynu. Po nie komplikovanom upgrade je vhodný aj na ponory s uzatvoreným okruhom s konštantným ppO2. DG05 je vybavený farebným a vysoko čitateľným OLED displejom najnovšej generácie. Podporuje bezdrôtový prenos hodnôt tlaku, až zo 4 nezávislých vysielačov.

 

DG05 a výpočet dekompresie

Hollies Gear DG05 je plne dekompresný potápačský počítač, ktorý kalkuluje na základe VGM (Variable Gradient Model) algoritme. Väčšina algoritmov výpočtu potápača penalizuje za používanie väčšieho množstva hélia, ale nie VGM. VGM algoritmus berie do úvahy vysoký obsah hélia, ktorý začína byť bežným štandardom v technickom potápaní. VGM umožňuje potápačovi extenxívne prispôsobenie si pomeru hlbokých a plytkých zastávok ako aj celkový čas zastávok na každom stupni.

DG05 taktiež poskytuje užívateľovi výber z úspešne zavedených derivátov Bühlmann ZH-L16 algoritmov s modifikáciami podporujúcimi hlboké zastávky, nastaviteľné zastávky v plytkej vode ako aj dynamický dekompresný strop. DG05 umožňuje užívateľovi selektívne prepínanie medzi oboma algoritmami. Počas dekompresného ponoru, poskytuje DG05 kompletné informácie a zobrazenia všetkých vyžadovaných časov zastávok.

DG05 môže poskytovať “čas na hladinu” založené na predpokladanej vízii podľa plánovaných prepnutí plynov. DG05 sa nikdy nezablokuje ani po hrubej dekompresnej chybe. Prístroj tiež poskytuje skvelú podporu polouzavretým aj plne uzavretým dýchacím prístrojom.


Sťahovanie dát do PC

Kábel „PC Link Cable“ a software „ProLink“ sa používa na sťahovanie dát ako aj analýzu ponorov z interface počítača DG05 do PC cez štandardný USB port. PC Link tiež obsahuje prostriedky na sťahovanie a inštaláciu PIN-ov, personifikáciu dát a profilov plynov, ktoré je cez PC Link podstatne ľahšie ako manuálne priamo na počítači. Balíček obsahuje dátový kábel, „Software Suite“ stiahnuteľný z internetu a obal. „Software Suit“ potom „ProLink“ software na logovanie sa, príslušné drivre a dokumentáciu.

 


Vysielač tlaku

Malý vysielač sa montuje do HP portu prvého stupňa regulátora, odkiaľ komunikuje s prístrojom DG 05 bez potreby vysokotlakej hadice. Na displeji počítača zobrazuje hodnotu tlaku. Každý vysielač má svoj „unikátny“ kód (ID). DG 06 zvláda prijímať signál až zo 4 vysielačov. Vo vysielači, schopnom pracovať do hĺbky 100 metrov so všetkými typmi plynov je batéria typu CR2.

V počítači – prijímači je anténa, ktorá zachytáva a spracúva signál z vysielača zo vzdialenosti približne 2 metre, ktorý prichádza pod uhlom približne 45 stupňov vzhľadom na vysielač. Niekedy sa počas ponoru stane, že signál na okamih vypadne. Rovnako ku nemu môže prísť aj po silnom výboji bleskov UW potápačského fotoaparátu. Po opätovnom nadviazaní spojenia, sa signál obnoví najneskôr do 4 sekúnd.

Balenie prístroja

Zabudovaný systém batérie je krokom vpred v otázkach zaťažovania prírody. Dodáva sa s univerzálnou nabíjačkou schopnou pracovať v rozpätí od 110 – 240 Voltov. Zvyčajne sa prístroj dodáva kompletne aj inštruktážnym CD v ochrannom plastovom boxe. Osobitne sa dodáva prenosový PC Link kábel.

 

Výber niektorých vlastností prístroja

• Samočinne sa aktivuje vo vode
• Plochý dizajn
• Bezdrôtový interface k rôznym vysielačom
• Algoritmus VGM (Variable Gradient Model)
• Programovateľný faktor bezpečnosti na zdôraznenie konzervatívnosti

• Farebný OLED displej s neuveriteľnou viditeľnosťou
• Profil ponoru a grafika priamo na obrazovke
• Informácie o ponore si môže užívateľ na obrazovke podľa ľubovôle upraviť
• Air/Nitrox/Trimix režimy s možnosťou zmeny 10-tich zmesí
• Sledovanie kyslíkových expozícií CNS % a OTU

• Logbook zahŕňa 100 ponorov, ktoré v 10 sekundovom interval popisujú históriu ponorov
• Varovania PO2, porušenie dekompresie, vzduchové prestávky a výstupová rýchlosť
• Zaznamenávanie a zobrazovanie okolitej teploty
• Zobrazovanie dátumu a času na hladine aj pod vodou
• Desaturačný čas a informácie o bez-letovom intervale

• Plánovač a simulátor ponorov
• Možnosť montáže na pravom či ľavom zápästí
• Jednotky imperiálne aj metrické
• Puzdro s alumínia s popruhom prispôsobujúcim sa hĺbke
• Líthium-Iónová dobíjateľná batéria

Cena prístroja

Na Európskom trhu sa pohybuje Hollis DG 05 na cenovej úrovni okolo 920 €.


 

Jana Gondová

Člen redakčnej rady SCUBA.SK. Potápa sa od roku 1983.
Ako absolventka FTVŠ UK sa profesionálne venuje športu
v jeho organizačných štruktúrach na rôznych úrovniach.
V súčasnosti je zodpovedná za prácu oblastného zastúpenia
agentúry TdiSdi na Slovensku.

Napíš autorovi

© 2010 - Všetky práva vyhradené
Posledná zmena 30. marca 2017