Pro Dive Chorvátsko 
 

Dekompresné kalkulátory - pred nástupom počítačov

                                                                                                                                  Pridané 25.5.2013

 

Každý súčasný adept potápania, pravdepodobne už od svojho inštruktora počul o spôsobe, akým sa kedysi (rozumej pred zavedením počítačov), vypočítaval ideálny výstupový režim v prípade dekompresných ponorov. Od čias Haldana, mali potápači k dispozícii tabuľky, ktoré spolu s vodotesnými hodinkami a hĺbkomerom tvorili základ týchto výpočtov. A od začiatku ich používania, jestvovali snahy vyrobiť ich spôsobom, aby sa mohli nosiť pod hladinu a priamo pod vodou riešiť dekompresiu.

Aj keď mali jednoduché tabelárne schémy svoje nesporné výhody, Homo Sapiens cítil potrebu vývoja nového zariadenia. Prostredníctvom neho, by mohol potápač riešiť aj zložitejší výstupový režim podľa aktuálneho vývoja ponoru, respektíve podľa jeho profilu. Tak sa zrodili rôzne zariadenia, ktoré zjednodušovali výpočty, znižovali možnosť omylu a predovšetkým, fungovali bez potreby elektrickej energie. Nazvané boli „dekompresné kalkulátory“, akokoľvek nám dnes toto pomenovanie znie čudne, mätúco a až príliš pripomínajúce dnešné pomenovanie - komputre.

Kalkulátory riešili predovšetkým hlbšie a dlhšie ponory, ktoré v záujme bezpečného výstupu na hladinu, vyžadovali potrebu stupňovitej dekompresie v ich závere. Na rozdiel od neskorších „dekompresometrov“ (ako boli nazývané prvé potápačské počítače) nepracovali v automatickom režime, ale potápač musel kontinuálne sledovať parametre svojho ponoru a údaje dekompresných požiadaviek sám vyhľadávať.


Kalkulátor Made in Switzerland

Jeden z dekompresných kalkulátorov vznikol v laboratóriách známeho hyperbarického centra v Curychu. V podstate išlo o ich dekompresné tabuľky, ktoré ich tvorcovia usporiadali do kruhu.

Základom sa stal duralový kotúč s priemerom 153 mm, ktorý mal z jednej strany menší otočný disk. Tento slúžil k vyhľadávaniu dekompresných zastávok pre jednotlivé ponory. Stupnica na druhej strane, bola určená pre opakované zostupy.

 

 

Postup výpočtu dekompresie, bol podobný tomu, ako v prípade bežných dekompresných tabuliek. S pomocou písmen opakovacích skupín, povrchových intervalov a hĺbky následného ponoru sa stanovoval čas na dne, ktorý sa pripočítaval k času opakovaného ponoru.

Na rozdiel od všeobecne rozšírených U.S. Navy tabuliek, boli dekompresné časy zo švajčiarskych laboratórií spravidla dlhšie a tým pochopiteľne aj bezpečnejšie. Neobvyklou však bola skutočnosť, že rýchlosť výstupu bola určená len na 10 m/min Už spomínané U.S. Navy tabuľky rátali s takmer dvojnásobne vyššou rýchlosťou 18 m/min. Kalkulátor zobrazoval údaje a bol plne použiteľný až do nadmorskej výšky 700 m.

Pomôcka riešila aj bez-dekompresné výstupy, keď na otočnej časti bola tabuľka takýchto ponorov. Dôležitá poznámka však upozorňovala, že aj u bez-dekompresných výstupov je nutné pred záverečným vynorením sa zaradiť trojminútovú zastávku v troch metroch. Kalkulátor sa dodával v puzdre z plastickej hmoty, na ktorom bol návod k použitiu v nemeckom jazyku, zatiaľ čo údaje na kalkulátore boli v angličtine.


BETA

Aj ďalší mechanický dekompresný kalkulátor, vznikol na základe jestvujúcich dekompresných tabuliek. Zariadenie BETA, vyrábala talianska firma Mares-Sub. Priemer cirkulárneho kalkulátoru z ľahkého čierneho plastu bol 82 mm.

Vo vnútornej časti zariadenia, boli dva výmenné kotúče: modrý pre potápanie do hĺbky 40 m a červený pre hĺbky do 80 m. Pred vlastným potápaním, musel jeho užívateľ dať na vrchnú stranu kalkulátora kotúč pre hĺbku, v ktorej sa plánoval potápať. V strede kotúčov boli uvedené časy na dne a v políčkach povinné časy na dekompresných zastávkach.

 

 

Cez kotúče kalkulátora, bola centrálnou skrutkou pripevnená otočná stupnica s výrezmi. Na stupnici boli značky pre hĺbky ponorov, hĺbky dekompresných zastávok ako aj čas výstupu potrebný na dosiahnutie hĺbky zastávok. Časy aj ich hĺbky sa vyhľadávali podobne ako v prípade bežných dekompresných tabuliek.

Ak by sme porovnávali zobrazované údaje kalkulátoru BETA s dekompresnými tabuľkami, vychádzali by dekompresné časy zobrazené na talianskom zariadení oproti U.S. Navy vo väčších hĺbkach takmer dvojnásobné a v menších približne zhodné.


REGOLO

Dekompresný kalkulátor REGOLO od talianskej firmy Technisub, je ďalším zaujímavým riešením potápačských tabuliek vyrobených pre použitie pod vodou. Zariadenie je celé vyrobené z plastov a malo vonkajší rozmer 90 x 55 x 27 mm a hmotnosť len 90 g. Kalkulátor slúžil pre stanovenie dekompresie pre jednoduché aj opakované ponory.

Tabuľky boli natlačené na páse z plastickej hmoty, ktoré sa prevíjali medzi dvoma cievkami ovládanými ručnými kolieskami. Na prednej strane sa pritom vo výreze objavovali tradičné údaje:
- hĺbka a čas na dne
- časy dekompresných zastávok v jednotlivých hĺbkach
- celkový čas dekompresie
- písmená opakovacích skupín.

 

 

V prípade jednoduchých ponorov, pokrýval kalkulátor hĺbkový rozsah od 12 do 91 m. Opakované ponory počítali s hĺbkami 12 až 57 m. Dekompresné zastávky boli v tradičných rozostupoch v 3, 6, 9, a 12 m. Najdlhší čas dekompresie bol stanovený na 157 min. Hĺbky pobytu na dne, podobne ako v súdobých tabuľkách boli odstupňované po 3 m a časy na dne po 5 minútach.

Vo výreze na zadnej strane zariadenia, sa objavovali údaje časov povrchových intervalov pre opakované ponory a písmená ich označení. V záujme ľahšieho vyhľadávania a taktiež zapamätania si údajov, sa na zadnej strane kalkulátora mohli zapisovať údaje o parametroch ponoru. Slúžila k tomu špeciálna mastná ceruzka zasunutá medzi kolieskami. S kalkulátorom sa dodával štvorjazyčný návod k použitiu aj prehľadom všetkých tabuliek, ktoré kalkulátor obsahoval.


DECONTROL

Talianska spoločnosť Mega Sport vyvinula a vyrábala koncom 70-tych rokov náramkový združený panel, ktorý slúžil predovšetkým pre stanovenie dekompresných výstupov zložitejších ponorov. Okrem tradičných analógových meracích prístrojov, akými sú hĺbkomer a hodinky, obsahoval DECONTROL tiež špeciálny dekompresný kalkulátor.

Panel bol schopný zobrazovať:
1. Okamžitú hĺbku ponoru
2. Maximálnu dosiahnutú hĺbku
3. Celkový, ale aj parciálny čas ponoru
4. Bez-dekompresné časy
5. Rýchlosť výstupu
6. Dekompresné zastávky v minútach na hĺbkových úrovniach 12, 9, 6 a 3 m
7. Dekompresné tabuľky

 

 

Panel DECONTROL bol vystrojený verziou hĺbkomeru Crab M, ktorý spoľahlivo pracoval v hĺbkach do 80 m. Jeho ciferník mal až dve ručičky. Jedna ukazovala momentálnu hĺbku , zatiaľ čo druhá maximálne dosiahnutú hĺbku. Stupnica sa dá vynulovať aretačnou skrutkou podľa aktuálneho barometrického tlaku na hladine.

Taktiež hodinky kalkulátora boli vybavené dvojitým otočným krúžkom, pre nastavovanie času.

Samotný dekompresný kalkulátor pozostával z dekompresných tabuliek, ktoré boli natlačené na plastickom páse. Prostredníctvom otočných krúžkov, sa dal pás prevíjať oboma smermi.


PADI wheel

Nedá nám, aby sme do uvedenej kategórie dekompresných zariadení nezaradili aj slávny „PADI Wheel“. Ide o akýsi endemit, medzi pomôckami na určovanie časov opakovaných ponorov. Certifikačná agentúra PADI, ako jeden zo svetových lídrov medzi výcvikovými organizáciami zaradila toto zariadenie do svojich osnov už v roku 1985. Na svoju dobu, bol tento produkt DSAT istotne dobrým pokusom, ale akoby sa ním PADI, spolu so svojou verziou tabuliek (Recreational Dive Planer) uzavrelo pre nástup nových technológií. Ovládaním výpočtov časov opakovaných ponorov a umením manipulácie s Wheel-om „terorizovalo“ budúcich Inštruktorov PADI ešte aj v tomto tisícročí.

 

 

Konštrukčne šlo len o prenesenie údajov a grafiky PADI tabuliek do cirkulárnej formy. Podložka o rozmeroch tabuliek bola základom, nosičom dvoch diskov. Prvý z nich na rube zariadenia slúžil na určovanie bez-dekompresných časov na základe hĺbkových kriviek. Špeciálny pohyblivý „nosník“ na základe parametrov uskutočneného ponoru pomáhal určiť písmeno opakovacej skupiny. Na lícovej strane kalkulátora sa nachádzal kotúč s krivkami časov povrchových intervalov (SIT). Pomocou neho sa určoval čas opakovaného ponoru tak, aby zostal potápač v bez-dekompresnej zóne ponoru.

PADI Wheel bola pomôcka, medzi Inštruktormi veľmi neobľúbená a potápačmi prakticky nepoužívaná. Predávala sa za iracionálne vysokú cenu. A korunou všetkého bola skutočnosť, že prakticky každý kus bol originál do tej miery, že vykazoval aj keď malé a bezvýznamné, ale predsa len odchýlky pri výpočtoch.

 

 

Robert Korim

Šéfredaktor SCUBA.SK. Inštruktor rekreačného aj
technického potápania s viac než 30-ročnými skúsenosťami.
Organizátor a propagátor celého radu potápačských stretnutí,
súťaží a podujatí. Aktívne učí, prednáša a publikuje
v slovenských aj českých potápačských periodikách.

Napíš autorovi

© 2010 - Všetky práva vyhradené
Posledná zmena 30. marca 2017