Pro Dive Chorvátsko 
 

Budúcnosť počítačov (verzia z roku 2009)

                                                                                                                                  Pridané 4.3.2012

 

Už sú za nami časy, keď sme si v našich motorových tátošoch vystačili s údajmi ručičiek tachometra, paliva či numerickej hodnoty najazdených kilometrov. V súčasnosti nám automobilové počítače zobrazujú celý rad ďalších, mnohokrát možno aj zbytočných údajov. Podobne tomu je aj v prípade potápačských počítačov.V elektronike – hoci aj tej pod vodou používanej, je niekedy ťažko byť prorokom. Aj na súši sa stačí pozrieť navôkol, čo všetko sa za posledné roky zmenilo. A nemyslíme tým len masívne sa zmenšujúce rozmery počítačovej techniky, ich neustále sa znásobujúcu rýchlosť či gigantickú kapacitu. Často sa aj nám, čo si hovoríme „moderní a rozhľadení“ stáva, že jednoducho pri pohľade na nejaký moderný prístroj ani len netušíme k čomu bude vlastne slúžiť, nieto aby sme ho vedeli spustiť....


Integrácia

Budúcnosť podvodnej výpočtovej techniky naznačujú posledné modely počítačov, ktoré v sebe odzrkadľujú integračnú snahu v zmysle „všetko v jednom“. Producentom týchto hračiek pre dospelých sa podarilo vtesnať do prístrojov takmer všetko, čo bolo v tejto oblasti výpočtovej techniky doposiaľ vyvinuté. Okrem hĺbkových, časových a dekompresných údajov poskytujú aj integrované informácie o tlaku a zbytkovom dispozičnom čase.

Pochopiteľne, že v súlade s najnovšími technológiami je v ich prípade prenos informácií o tlaku zo senzora na zobrazovaciu jednotku diaľkový a potápača zbytočne neobmedzuje hadica. Predpokladom do budúcnosti je aj ďalšia integrácia prístrojov do puzdra počítača súvisiace s komunikáciou či orientáciou vo vode. Vylúčené nie sú ani spojenia so svetlom či podvodným aparátom.


Univerzálnosť

Princíp univerzálnosti použitia počítača pre viaceré druhy a formy potápačstva nie je ich výrobcom celkom po vôli. Pochopiteľne sa snažia o výrobu viacerých modelov, z ktorých sa každý špecializuje na konkrétnu oblasť nádychového, technického či vojenského potápania. Napriek tomu je dopyt po univerzálnosti súčasným trendom, ktorý musia akceptovať. Tak sme svedkami skutočnosti, že už aj tie najlacnejšie modely počítačov sú schopné pracovať v nitroxovom režime, či adaptovať sa na nádychové potápanie.


Personifikácia

Môžeme s istotou tvrdiť, že budúcnosť prinesie možnosť ešte precíznejšieho nastavovania počítača podľa osobných preferencií jeho užívateľa. Na výber bude istotne hneď niekoľko variantov výstupových možností a dekompresných výpočtov podľa režimu, ktorý si potápač zvolí (respektíve, ktorého správnosti uveril).
Užívatelia istotne uvítajú možnosť precíznejšieho nastavovania počítača. Máme tým na mysli poradie zobrazovaných údajov, veľkosť číslic a písmen, ich rozmiestnenie na displeji a ďalšie parametre podľa potrieb ale aj osobného vkusu.


Automatizácia

V prípade potápačských počítačov nás istotne ani v budúcnosti neprekvapí vyššia úroveň ich automatizácie. Očakávať môžeme, že sa prístroje samočinne nastavia na sladkú či slanú vodu čo znamená, že budú správne zobrazovať hĺbky. Rovnako predpokladáme aj automatické nastavovanie na aktuálnu nadmorskú výšku generujúce korektnejšie dekompresné informácie.


Komputerizácia

Na súši aj v celom našom okolí používame čoraz viac rôznych desktopov, laptopov, palmtopov a ďalších zariadení. Je viac než isté, že nasledujúce roky prinesú ešte vyššiu úroveň komunikácie potápačského počítača s týmito prístrojmi v teréne aj v kancelárii. Prenos dát sa rozhodne oslobodí od kábla ale aj dnes už nemoderného infraportu. Kontakty týchto prístrojov bývajú pri častom používaní počítača v mori zaoxidované a nosenie ďalšieho kábla život obťažujúce. Reálnejšia sa preto stáva technológia bluetooth.


Miniaturizácia

So spomínanou komputerizáciou súvisia aj ďalšie očakávané hardwarové zmeny moderných potápačských počítačov. Podobne ako v prípade vývoja mobilných telefónov je logická miniaturizácia prístroja za súčasného znižovania ich hmotnosti.


Hardwarové zmeny

Napriek rozdielnym optickým podmienkam pod vodou, sa displej pravdepodobne už čoskoro zmení na farebný. Rozhodne však zaznamenáme zmeny v jeho podsvietení, súvisiace najmä s výmenou zdrojov počítačov za kvalitnejšie s oveľa vyššou kapacitou. Ak neskôr v texte uvažujeme o využití počítača na fotografovanie, svietenie či navigáciu, nie je vylúčené ani zavedenie nabíjateľných akumulátorov, ktoré však pochopiteľne vyžaduje aj prítomnosť záložného zdroja. Tento by riešil napájanie údajov a funkcie, na ktoré sme zvyknutí u súčasných počítačov.


Rozšírenie funkcií

Pravdepodobne môžeme očakávať real-timové prepínanie zmesí pod vodou, zobrazovanie duálneho času pod vodou, možnosť spúšťania stopiek pod vodou a ďalšie. Zlepšovať sa bude aj oblasť zobrazovania varovných signálov. Akustický a vizuálny alarm, bude pre niektoré funkcie doplnený o vibračný, podobne ako je tomu u mobilných telefónov. Počítač s primerane veľkým displejom a napríklad externým zdrojom by mohol integrovať v sebe aj schopnosti sonaru. V prípade pohybu potápača relatívne stabilnou rýchlosťou by podobne ako „fischfinderi“ zobrazovali hĺbku a reliéf dna pod potápačom.


Humanizácia

Čakať môžeme aj zvýšenú úroveň humanizácie prístrojov. Pravdepodobne tak v neďalekej budúcnosti budeme mať k dispozícii prístroj, ktorý na základe zadania osobných parametrov, bude v spojení s frekvenciou dýchania, spotrebou plynu a pulzovou frekvenciou schopný podrobnejšie sledovať náš organizmus pod vodou. Možno sa dokonca dožijeme aj individuálnej úpravy dekompresného režimu.


Dokumentaristika

Vzhľadom na rozvoj a miniaturizáciu digitálnych fotoaparátov, asi nebude v budúcnosti ťažké zakomponovať jednoduchý vodotesný fotoaparát či videokameru do tela potápačského počítača. Potápač by tak mal možnosť si zaznamenať najkrajšie zážitky z ponoru a viesť si tak ojedinelý a veľmi personifikovaný logbook.


Komunikácia

Myšlienka odosielania krátkych textových správ pod vodou nie je nová (všetci si pamätáme na film Abyss). Dokonca aj technológia takéhoto prenosu je tu už pekných pár rokov. Preto sa oprávnene domnievame, že si už za relatívne krátky čas budeme pod vodou vymieňať SMS správy typu, „nevrátime sa už?“, „mám len 100 bar“, „stratili sme sa - vynor sa“ atď. Zo začiatku to možno budú len akési upozorňovacie akustické signály, podobné návestiu v rádiovej komunikácii, ktorý nejakou formou upúta pozornosť „spárovaného“ partnera.


Monitoring

S komunikačnými schopnosťami budúcich počítačov bude súvisieť aj ich identifikačná schopnosť. Právom sa domnievame, že ďalšia generácia prístrojov pod vodu prinesie svojmu užívateľovi aj konkrétny identit vo forme vysielaného signálu. Ak sú naše úvahy o prenose satelitného GPS signálu pretransformované cez bójku na ultrazvuk pod vodu správne, Divemasterovi na plavidle by sa poloha skupinky potápačov pod vodou a ich postup zobrazoval na monitore jeho „suchozemského“ počítača. Na podobnom princípe by mohol zobrazovať polohu „spárovaného“ prístroja svojho potápačského partnera.


SOS signalizácia

Signál spomínaný v predchádzajúcom odseku by podstatne uľahčil hľadanie strateného potápača pod vodou či jedinca odplaveného na hladine. Jeho princíp bude asi podobný tomu, aké jestvujú vo svete outdooru v horách v takzvaných „beepers“ určených k nájdeniu strateného horolezca či hikera. Možno bude vo forme akejsi externej kapsule, schopnej po ponorení do vody vydávať jedinečný druh signálu.


Orientácia a navigácia

Od spomínaných lokalizačných schopností už bude asi len krôčik k uľahčeniu podvodnej orientácie a navigácie. Potápač tak bude mať podrobný prehľad o rýchlosti svojho postupu, smeroch a vzdialenostiach vzhľadom k vysielaču umiestneného na základni, či pod doprovodným plavidlom. Takýto prístroj pochopiteľne pošle staručký kompas „na cintorín“ histórie potápačských prístrojov tak, ako dnešné GPS nahradili mapy v našich automobiloch.


Science Fiction

A čo nás čaká ďalej?
- Mapy podvodných lokalít v 3D zobrazení?
- Sledovanie MTV, či hranie počítačových hier počas dlhších a nudných dekompresných zastávok?
- Scanovanie okolia a automatické vyhľadávanie rýb a ďalších vodných živočíchov v prístroji uloženom „atlase“?
- Zobrazovanie a identifikácia ich názvov na head up displeji masky?
- Slovný komentár sprevádzaný prehliadku vraku, čítaný nejakou „telebritou“ a prenášaný do slúchadiel

Ale ruku na srdce - bude to vôbec ešte potápanie ?


 

 

Robert Korim

Šéfredaktor SCUBA.SK. Inštruktor rekreačného aj
technického potápania s viac než 30-ročnými skúsenosťami.
Organizátor a propagátor celého radu potápačských stretnutí,
súťaží a podujatí. Aktívne učí, prednáša a publikuje
v slovenských aj českých potápačských periodikách.

Napíš autorovi

© 2010 - Všetky práva vyhradené
Posledná zmena 30. marca 2017