Pro Dive Chorvátsko 
 

Varovania

 

                                                                                                             Pridané 20.3.2017

 

 

 

Manuály potápačských počítačov sú plné rôznych grafov, popisu algoritmov výpočtu dekompresie, prepínania z jednej obrazovky do druhej, či nastavovania zmesí. Ale už sme na inom mieste našich textov spomínali, že bežní (cháp sviatoční, či dovolenkoví) potápači na otázku: - „Čo majú na svojom počítači najradšej ?“ zvyčajne odpovedajú, že indikáciu výstupovej rýchlosti, alebo systém varovaní. Práve ten je spolu so zobrazovaním dát hlavným spôsobom interakcie potápača, so svojim prístrojom.


Vizuálny alarm

Vývojovo najstarším a podnes najviac využívaným spôsobom signalizácie je vizuálny alarm. Výrobcovia sa snažia upútať pozornosť potápača pod vodou inverzným „vysvietením“ políčka s daným popisom, alebo ho zdôrazniť dočasným zväčšením numerického údaju. Farebné počítače priniesli možnosť zdôraznenie situácie spôsobom, keď znamená
- bežná (prednastavená) farba ..... všetko je v poriadku
- žltá (oranžová) farba ..... zvýšenie pozornosti
- červená farba ..... POZOR!
Monochromatické displeje si pochopiteľne musia vystačiť s „blikaním“ nápisu varovania.

Akustický alarm

Ak si sa niekedy potápal so skupinou „menej“ skúsených potápačov v šachte talianskej Y-40ky (najhlbšom bazéne sveta), kde sa zvuky v malom priestore pekne ozývajú, mal si istotne príležitosť si uvedomiť akým spôsobom fungujú akustické varovania rôznych typov potápačských počítačov. Všetko to tam „pípalo“, „hvízdalo“ a všakovako zvukovo protestovalo. Jestvujú výrobcovia, ktorí intenzitu akustického alarmu prispôsobili potrebám jedinca, naopak iní sa snažia priam koncertným spôsobom upozorňovať kompletné osadenstvo koralového útesu na to, že vo vode je nováčik!

Vibračný alarm

Posledným hitom signalizácie je vibračný spôsob. Spoľahlivo funguje samozrejme len v prípade prístrojov upevňovaných na zápästie potápača. V počítačoch zabudovaných do konzoly by sme si ich asi nie vždy všimli. Používajú sa jednak „jednorazové potrasenia“, ako aj vibrácie v sérii za sebou.

Výstupová rýchlosť

Podľa zámeru výrobcu a niekedy aj podľa preferencií jednotlivca sa varovania spúšťajú v prípadoch ohrozenia zdravia potápača. Typickým alarmom je prekročenie prednastavenej hodnoty výstupovej rýchlosti. Akustický aj vizuálny alarm pritom môžu byť frekvenčne upravené tak, aby sa intenzita varovania zvyšovala s úrovňou prekročenia odporúčaných limitov.

Depth and Time alarm

Bezpochyby užitočnými typmi varovania sú hĺbkový, respektíve časový alarm. Prvý z nich sa ozve vždy, ked potápač kedykoľvek počas zostupu prekročí hĺbku, ktorú v procese prípravy a plánovania ponoru zadal do svojho prístroja ako hraničnú. Jestvujú počítače, ktoré v takom prípade pípajú/blikajú/trasú sa veľmi neodbytne až do momentu, kým potápač nezmení hĺbku nad nastavenú hodnotu alebo pokiaľ manuálne alarm nevypne.

Časový alarm funguje podobne ako kuchynské hodiny. To jest potápač si ho nastaví napríklad na pol hodiny a v 30-tej minúte sa mu pod vodou ozve upozornenie, že čas vypršal. Aj v tomto prípade ho musí zvyčajne ručne vypnúť.


Zásoba plynu

Počítače, s integráciou plynu (či už na HP hadici alebo v spolupráci s vysielačom) a poskytujú potápačom aj dodatočné vlastnosti monitoringu spotreby, majú pochopiteľne aj ďalšie prídavné alarmy. Tieto varovania sa týkajú indikácie zmenšujúcej sa zásoby plynu, dosiahnutie nastaveného limitu poklesu tlaku či „0“-vého Air Time (akéhosi dojazdu plynu...).

Varovania dusíka

Ďalšia skupina varovaní sa vzťahuje na sýtenie sa tkanív dusíkom a výstup. Počítač sa obyčajne prihlási o svoje slovo v prípade, ak dôjde k vyčerpaniu bez-dekompresného času. Rovnako môže svojho pána upozorniť na začiatok aj koniec 3-minútového časového intervalu na úrovni 5 metrov pokiaľ neuplynie bezpečnostná zastávka na konci ponoru.

A priam rockový koncert zvukov, farieb a svetiel môže rozpútať poťítať v prípade ak podľa neho (respektíve podľa jeho konštruktérov a programátorov softwaru) dôjde k porušeniu výstupového režimu, k nedodržaniu hľbky vynútenej dekompresnej zastávky či nebodaj predčasnému výstupu z vody.

Nitroxové funkcie

Varovania sa dotýkajú aj potápania s kyslíkom obohatenými zmesami. Alarm sa prihlási o slovo vždy, ak dôjde k prekročeniu nastavenej hodnoty ppO2 z dôvodu hraničnej operačnej hĺbky zmesi, ktorú si užívateľ vo svojom počítači nastavil. Rovnako s kyslíkom súvisí aj ďalšie varovanie v prípade, ak kumulatívna expozícia prekročí odporúčané hodnoty.

 

Robert Korim

Šéfredaktor SCUBA.SK. Inštruktor rekreačného aj
technického potápania s viac než 30-ročnými skúsenosťami.
Organizátor a propagátor celého radu potápačských stretnutí,
súťaží a podujatí. Aktívne učí, prednáša a publikuje
v slovenských aj českých potápačských periodikách.

Napíš autorovi

© 2010 - Všetky práva vyhradené
Posledná zmena 30. marca 2017