Pro Dive Chorvátsko 
 

Teplota okolitej vody

 

                                                                                                             Pridané 21.3.2017

 

 

 

V súvislosti s meraním teploty pod vodou je na tomto mieste potrebné upresniť, že pre dizajnérov potápačských počítačov, nikdy nepatrilo jej monitorovanie medzi priority, ktorým by venovali svoju pozornosť. Teplomer a zobrazovanie teploty na displeji prístrojov zostali len výsledkom akéhosi „vedľajšieho“ produktu.

Počítač, totiž v záujme bezchybného chodu potrebuje aj teplotný senzor. Slúži mu na kompenzáciu tepelnej závislosti tlakového čidla, bez ktorého nedokáže presne monitorovať hodnotu tlaku. Až tá sa môže následne prenášať na obrazovku prístroja v podobe informácie o hĺbke.

Takto, už odmeranú teplotu využívajú konštruktéri na jej zobrazovanie na displeji. Každý majiteľ počítača však zo skúsenosti vie, že ide len o približné hodnoty, keď odchýlka aj o niekoľkých stupňov Celzia nie je vôbec výnimočnou.

Presnosť merania teploty ovplyvňuje tiež pomerne dlhý čas, ktorý je potrebný na ustálenie nameranej hodnoty. Po tom čo sa počas horúceho dňa zanoríme do chladnej vody, trvá prístroju často celú večnosť, kým nám zobrazí aspoň ako-tak relevantnú hodnotu teploty vody.

Z hľadiska rozdielov merania, respektíve zobrazovania teploty okolia v rôznych typoch potápačských počítačov, je potrebné ešte zdôrazniť niekoľko súvislostí. Predovšetkým skutočnosť, že okrem aktuálnej teploty vody, uvádzajú prístroje vo svojej internej pamäti teplotu rozdielnym spôsobom.

Máme na trhu počítače, ktoré v režime logbook uvádzajú v prípade konkrétneho ponoru najnižšiu nameranú hodnotu. Iné zasa teplotu v najväčšej dosiahnutej hĺbke. A ďalšie zasa 2 teploty: na začiatku a na konci ponoru.

Užívateľsky najpríjemnejšou je asi dvojitá informácia ďalších typov prístrojov, ktoré po spätnom vyvolaní ponoru zobrazujú teploty ako: najvyššiu a najnižšiu nameranú hodnotu. Dokonca posledná generácia počítačov je schopná svojmu majiteľovi ihneď po výstupe z vody ukázať okrem krivky profilu ponoru aj teplotný graf.

Takže aký je vlastne výsledok nášho bádania? Celkom iste v súlade s viacerými štúdiami, v ktorých facite stoji, že „............Potápačské počítače nie sú dizajnované s úmyslom, aby sa stali spoľahlivým a presným prostriedkom merania teploty. Preto sa neodporúča ich používanie na vedecké štúdie.......“.

Ale na druhej strane – aspoň vieme, prečo je nám niekedy počas ponoru tak ukrutná zima!


Robert Korim

Šéfredaktor SCUBA.SK. Inštruktor rekreačného aj
technického potápania s viac než 30-ročnými skúsenosťami.
Organizátor a propagátor celého radu potápačských stretnutí,
súťaží a podujatí. Aktívne učí, prednáša a publikuje
v slovenských aj českých potápačských periodikách.

Napíš autorovi

© 2010 - Všetky práva vyhradené
Posledná zmena 30. marca 2017