Pro Dive Chorvátsko 
 

Plyny a zmesi

 

                                                                                                             Pridané 14.3.2017

 

 

 

Kedysi sme považovali počítač schopný rátať s inými zmesami než len so stlačeným vzduchom za exotické. Dnes prakticky nie je možné nájsť na trhu prístroj, ktorý by kalkuloval len sa vzduchom. Aj tie najlacnejšie počítače určené do škôl a požičovní majú nitroxový mód.


Jednoduchý Nitrox – jedna zmes

V súčasnosti je možnosť používania jednej nitroxovej zmesi zavedenou normou. Drvivá väčšina výrobcov pritom ide až po koncentráciu do 40% obsahu kyslíka, čo je štandard výcvikových agentúr pre kvalifikačný stupeň Nitrox Diver. Pre praktické použitie je dôležité, aby sa počítač nebránil výmene nastavenia percentuálneho obsahu kyslíka v zmesi aj medzi ponormi, to jest v stave keď potápač/počítač nie je úplne vysýtený.

Niektorí výrobcovia totiž rigidne a podľa nášho názoru aj dosť nelogicky trvajú napríklad na tom, aby sa počítač po uskutočnenom ponore so vzduchom najskôr celkom vysýtil. Až potom je možné ho prepnúť do režimu Nitrox a nastaviť na niektorú z kyslíkom obohatených zmesí na konci série ponorov?! Nie je žiadnym tajomstvom, že väčšina potápačov toto preventívne opatrenie výrobcov obchádza trvalým nastavením EAN21 aj pri potápaní so stlačeným vzduchom.


Pokročilý Nitrox – viac zmesí

Zatiaľ čo pre bežné rekreačné potápanie postačí jediná zmes (vzduch alebo Nitrox), pre hlbšie ponory zo sveta technického potápania sa používajú minimálne dve. Na dno je to obyčajne vzduch (prípadne mäkký EAN) a EAN50 na dekompresnú časť výstupu.

Vyššie rady počítačov preto zvládajú dva a viac mixy, ktoré potápačovi pomáhajú riešiť akcelerovanú dekompresiu s kyslíkovo obohatenými zmesami až po úroveň 100% obsahu O2. Do počítača je potrebné najskôr na súši pred ponorom zadať zmesi, ktoré má jeho majiteľ k dispozícii a s ktorými sa chystá zanoriť.

Počítač mu potom pod vodou „radí“, kedy a v akej hĺbke má prejsť na dýchanie inej zmesi. V prípade neočakávanej straty plynu, či inej potreby sa dajú mixy pod vodou prepínať v súlade s tým, ako si potápač strieda regulátory.


Trimix

Pre ešte hlbšie ponory sa využívajú najmenej tri zmesi. Trimix na dno a aspoň dva desaturačné plyny. Obyčajne EAN50 a čistý kyslík. Ani poprední producenti počítačov nemohli zostať ľahostajní k novým trendom, ktoré do prostredia potápania priniesol Technical Diving. Jeden po druhom začali hlavní zaraďovať do svojho výrobného programu počítače schopné rátať s héliom. Väčšinou ide o prístroje vhodné do hĺbok maximálne okolo 70 metrov. Ovládajú sa pritom podobným spôsobom, ako pri striedaní viacerých nitroxových zmesí.

So zvyšujúcou sa hĺbkou sa prehlbujú rozdiely medzi výrobcami a ich riešením praktickej dekompresie. Niektoré prístroje sú tak konzervatívne, že sa pre hlbšie ponory v podstate nedajú použiť. A rady niektorých potápačov typu „nastav si o niečo viac kyslíka v zmesi“.... rozhodne nemôžeme odporúčať.

V protiklade s počítačmi popredných svetových producentov meracej techniky pre potápačov, sa viacerým malovýrobcom s úzkou špecializáciou úspešne darí ponúkať počítače použiteľné aj do väčších hĺbok. Osobitnú kategóriu pritom tvoria inštrumenti kompatibilné s prístrojmi s uzavretým okruhom.

 

 

Robert Korim

Šéfredaktor SCUBA.SK. Inštruktor rekreačného aj
technického potápania s viac než 30-ročnými skúsenosťami.
Organizátor a propagátor celého radu potápačských stretnutí,
súťaží a podujatí. Aktívne učí, prednáša a publikuje
v slovenských aj českých potápačských periodikách.

Napíš autorovi

© 2010 - Všetky práva vyhradené
Posledná zmena 30. marca 2017